SMART MBA - ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

PROGRAM MENEDŻERSKI DLA LIDERÓW JUTRA

Start date:
10.04.2021
End date:
30.05.2021

prof. Andrzej Blikle

Profesor nauk matematycznych, informatyk, członek Rady Języka Polskiego i Rady Strategicznej ośrodka THINKTANK. Pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy i przedsiębiorca.
Z wykształcenia matematyk i informatyk, w 1966 uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk, habilitował się 5 lat później z semantyki języków programowania. W 1990 uzyskał tytuł profesora. Wykładał na uni-wersytetach w Kanadzie, USA, Danii i Szwecji. Od 1996 zajmuje się zarządzaniem kompleksową jakością przedsiębiorstw TQM. Współtworzył Polskie Towarzystwo Informatyczne, i przez kilka lat był jego preze-sem. W 1993 został członkiem Europejskiej Akademii Nauk.
W latach 1990–2010 (z krótką przerwą) był prezesem rodzinnej firmy cukierniczej Blikle (istniejącej od 1869 r.), potem zasiadał w jej Radzie Nadzorczej. W 2012 jego rodzina po przekształceniach utraciła wpływ na zarządzanie firmą, ale prof. Blikle pozostał jej mniejszościowym udziałowcem.
W latach 2008-2016 był prezesem zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, a w latach 2002-2005 prezesem zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności. Od 2007 jest członkiem Komitetu Pro-gramowego Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Angażuje się również w wiele działalności spo-łecznych.
Autor książki „Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu” wydanej przez Onepress (2014), na-grodzonej w konkursie „Economicus” organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz przez Kole-gium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (jako najlepsza praca naukowa z zakresu nauk o przedsiębiorczości.) Do końca 2020 roku książka sprzedała się w ponad 12 tys. egzemplarzy.

dr Małgorzata Bonikowska

Współtwórca i prezes ośrodka THINKTANK, wydawca magazynu „THINKTANK”, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, komentator spraw europejskich w mediach polskich i zagranicznych.
Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta.
W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001-2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Jest związana z Uniwersytetem Warszawskim, grupą uczelni Vistula i uczelnią Korczaka. Opublikowała kilkaset publikacji, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.

prof. Salvatore Babones

Amerykański socjolog i polityk społeczny, profesor na Uniwersytecie w Sydney w Australii, doradca w Centrum Stosunków Międzynarodowych i Associate Fellow w Institute for Policy Studies (IPS). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ekonomii politycznej w regionie Azji Wschodniej oraz metodologii badań ilościowych w naukach społecznych. Jest autorem bądź redaktorem dziesięciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Pisze również na tematy związane z polityką zagraniczną i społeczną Stanów Zjednoczonych, m.in. do „Foreign Affairs”

Andrzej Dycha

Politolog, urzędnik państwowy i dyplomata, w latach 2007–2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w latach 2011–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2015-2017 ambasador RP w Nigerii, Republice Beninu, Gwinei, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Sierra Leone, Togo, a także w Gwinei Równikowej, Ghanie i Liberii.
Ukończył studia europejskie na Uniwersytecie Szczecińskim. Studiował także nauki polityczne na Université Bordeaux-IV. W latach 2004–2006 był zatrudniony w Parlamencie Europejskim. Od 2006 do 2007 pracował jako asystent w grupie politycznej Unii na Rzecz Europy Narodów w PE.
W 2009 bez powodzenia startował jako kandydat bezpartyjny z list PSL do Parlamentu Europejskiego. W lutym 2010 odszedł ze stanowiska rządowego w związku z objęciem funkcji w administracji Komisji Europejskiej. W grudniu 2011 został wiceministrem gospodarki w rządzie Donalda Tuska. Objął także funkcję krajowego koordynatora współpracy RP-OECD. Obecnie pracuje w biznesie.

Zbigniew Gajewski

Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Pomysłodawca i realizator wielu nowatorskich przedsięwzięć społecznych i biznesowych. Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik naukowy, dziennikarz, redaktor i wydawca. W latach 2006-2016 pracował w Konfederacji Lewiatan, gdzie jako zastępca dyrektora generalnego odpowiadał za wizerunek i rozwój organizacji. W r. 2011 zainicjował Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Jako dyrektor EFNI kierował przygotowaniami do sześciu pierwszych edycji Forum.
W latach 2017-19 był dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Od 2007 r. pracuje jako juror Złotych Spinaczy, najważniejszego konkursu branży PR. Jest laureatem nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton. Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi jako wykładowca komunikacji społecznej. W Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej i jurorem w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku.

prof. Bogdan Góralczyk

Politolog i sinolog, profesor i dyrektor Centrum Europejskiego UW. Był również ambasadorem Polski na Filipinach, w Tajlandii oraz w dawnej Birmie w latach 2003-2008. Zajmuje się stosunkami międzynarodowymi we współczesnym świecie. Specjalizuje się w tematyce Chin. Bogdan Góralczyk pracował jako profesor wizytujący na zagranicznych uniwersytetach, w tym na terenie Chin i Indii. Autor wielu pozycji poświęconych Państwu Środka, w tym książki "Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje".

Tony Houch

Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, doradca globalnej firmy komunikacji strategicznej APCO Worldwide oraz właściciel CGC Advisors. Pełni funkcję doradcy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz członka Amerykańsko-Polskiej Rady Innowacji. W listopadzie 2014 roku odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2000 – 2009 był członkiem Rady Nadzorczej oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w firmie CEDC, notowanej na NASDAQ oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W przeszłości pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego w Amerykańskiej Izbie Departamentu Skarbu Państwa USA.

Katarzyna Kacperczyk

Politolog i ekonomistka, dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013–2016 podsekretarz stanu w MSZ. Ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Kształciła się także na Uniwersytecie Kraju Saary, Columbia University i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2002 zawodowo związana z MSZ. Zatrudniona kolejno w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, następnie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ Nowym Jorku oraz w Departamencie Zagranicznej Polityki Ekonomicznej. W 2010 została wicedyrektorem Departamentu Polityki Ekonomicznej, następnie objęła stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej. PO odejściu z MSZ w 2016 roku była doradcą Premiera RP. W 2011 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Marek Kamiński

Studiował filozofię i fizykę na U. Absolwent Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie, studiował także filozofię w Hamburgu. Jest zdobywcą nie tylko obu biegunów Ziemi, ale także Spitsbergenu, masywu Vinsona (najwyższa góra Antarktydy)oraz najwyższego szczytu Grenlandii. Dwukrotnie przeszedł Grenlandię na nartach, a także jako pierwszy przepłynął zimą kajakiem Wisłę (941 km). Lider pierwszej w historii wyprawy z niepełnosprawnym na biegun północny i południowy[6]. Przeszedł Pustynię Gibsona w Australii, 800 km w 46 dni. Podczas wyprawy „Trzeci biegun” szlakiem Świętego Jakuba pokonał 4000 km (140 dni) od grobowca Immanuela Kanta w Królewcu (Kaliningrad) do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Przejechał 30 000 km samochodem elektrycznym do Japonii przez Syberię i Pustynię Gobi. Jako pierwszy pokonał bezemisyjnie Trans-Siberian Highway.
Twórca metody motywacyjnej „Power4Change”, pozwalającej przekraczać granice swoich możliwości. Założyciel Fundacji Marka Kamińskiego, Instytutu Marka Kamińskiego i firmy INVENA. Posługuje się 8 językami, jest autorem 13 książek o podróży w głąb siebie i świata. Niektóre z nich zostały przetłumaczone (nawet na 10 języków). O jego wyprawach powstało 16 filmów dokumentalnych i fabularnych. Film "Pielgrzym", efekt pielgrzymki do Santiago de Compostela w reżyserii Jana Czarlewskiego, obejrzało ponad pół miliona widzów

Tomasz Klekowski

Ekspert ds. transformacji cyfrowej, były dyrektor regionalny Intel Corporation EMEA. Popularyzator tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Były dyrektor w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel odpowiedzialnym za rozwój rynku i marketing w segmentach technologii Data Center i Internetu Rzeczy. Poprzednio Tomasz Klekowski pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation. Związany z branżą IT od 1994 roku. Tomasz Klekowski działa na rzecz branży IT, będąc Członkiem Zarządu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan od 2011 roku. Jest również członkiem Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Tomasz Klekowski jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme.

Julia Kozak

partnerka w spółce konsultingowej C.point

Od ponad 20stu lat zajmuje się komunikacją zintegrowaną. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom. Specjalizuje się w obszarach budowania strategii komunikacyjnych, sprzedażowych i biznesowych, budowaniu struktur operacyjnych, zarządzania prewencyjnego i kryzysowego, w procesie zmian w organizacjach (restrukturyzacje, przejęcia), komunikacji międzykulturowej, prowadzi sesje mentoringowe. Pełni funkcję representanta krajowego dla europejskiej inicjatywy przy Innovation in Politics z siedzibą główną w Wiedniu. Wieloletnia eskpertka THINKTANK, współpracuje z Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Zarządzała projektami komunikacyjnymi dla czołowych polskich i międzynarodowych firm, koordynując działania na wielu rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej. Współpracowała z zespołami z ponad 20 krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Australii, planowała działania komunikacyjne dla ponad 200 firm i organizacji prywatnych i państwowych zdobywając polskie i międzynarodowe nagrody branżowe. 13 lat zarządzała polskim oddziałem FleishmanHillard, międzynarodowej agencji PR i komunikacji zintergrowanej. Przez 4 lata pełniła funkcję Wiceprezeski Zarządu ZFPR. Jurorka w licznych polskich i światowych konkursach z obszaru komunikacji, w tym m.in. Złote Spinacze, Effie oraz prestiżowego światowego konkursu Cannes Lions we Francji.

Wykłada w London School of Public Relations. Prowadzi liczne szkolenia z obszaru komunikacji, prezentacji, budowania strategii marek i rozwoju dla firm, kadry zarządczej, managerów, specjalistów oraz studentów. Absolwentka Indologii na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie.

prof. Jacek Męcina

Prawnik i politolog, zajmujący się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, układów zbiorowych i rynku pracy. W 2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, w latach 2012–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1993) oraz Prawa i Administracji tego uniwersytetu (1996). W 1993 podjął pracę jako pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W 1999 objął stanowisko adiunkta, w 2011 uzyskał habilitację.
Od 2000 roku związany z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, przewodniczącym zespołu Komisji Trójstronnej do spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy. Został także członkiem rady programowej Konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” i dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, a także mediatorem w sporach zbiorowych. Członek Rady Dialogu Społecznego. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy.

dr Katarzyna Młynek

Dyrektor programowa ośrodka THINKTANK, redaktor prowadząca magazynu „THINKTANK”, autor tekstów, moderator debat i konferencji naukowych. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii (KUL) oraz absolwentką psychologii (UMCS). W swojej pracy badawczej łączy wiedzę z obu ukończonych kierunków. Interesuje się filozofią komunikacji oraz psychologią społeczną.

Katarzyna Niezgoda

Z wykształcenia prawnik, z zawodu ekonomistka, ekspert ds. zarządzania kadrami. Ukończyła Uniwersytet Warszawski. W 1992 roku rozpoczęła pracę w kancelarii prawniczej, potem zaczęła pracować w banku. Na swoim koncie ma stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH oraz stanowisko Członka Zarządu Banku PKO S.A. W 2009 roku Katarzyna Niezgoda zajęła 11 miejsce na liście najbardziej wpływowych polek według rankingu Forbes. Obecnie prowadzi własną firmę w sprawach zarządzania kadrami i doradztwa personalnego.

amb. Janusz Reiter

Pierwszy Fundator i Założyciel, Przewodniczący Rady Fundacji. Studiował germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1977 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz. W latach 1990-95 był ambasadorem Polski w Republice Federalnej Niemiec. Był aktywnie zaangażowany w proces przebudowy stosunków polsko-niemieckich. W 1996 roku założył Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależny think tank poświęcony polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Był jego prezesem przez 11 lat. W 2005 roku został ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, a w 2008 roku – Specjalnym Wysłannikiem do spraw zmian klimatu i w tej roli uczestniczył w przygotowaniach do konferencji klimatycznych w Poznaniu i Kopenhadze. Był też wiceprezesem Presspublica Sp. z.o.o.
Od 2010 ponownie pełnił funkcję Prezesa Centrum Stosunków Międzynarodowych, a w maju 2013 objął stanowisko Przewodniczącego Rady Fundacji CSM. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i prasowych. Publikował m.in. w “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, “Weltwoche”, “Washington Post”, “Wall Street Journal”, “Die Zeit”, a także w polskiej prasie. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.

JJ Singh

Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, współudziałowiec i CEO Weco Travel w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – lidera na rynku podróży służbowych i turystyki biznesowej. Hindus od 1989 mieszkający w Polsce. Wiceprezes polskiego oddziału Stowarzyszenia IATA grupującego linie lotnicze

Edward Strasser

Współzałożycie i CEO Instytutu Innowacji Politycznych w Wiedniu. Ma 20 lat doświadczenia w branzy komunikacyjnej, lider jednej z najlepszych austriackich agencji public relations „The SKILL Group”. W młodości działacz partii socjalistycznej Austrii. Specjalizuje się w komunikacji w mediach społecznościowych i innowacyjnych formach eventowych. Wykłada public relations na uniwersytecie wiedeńskim. Załozyciel austriackiego komitetu na rzecz etycznej komunikacji.

Piotr Wielgomas

Prezes BIGRAM SA – lidera wśród polskich firm doradztwa personalnego, rekrutacyjnych i zajmujących się kadrami. Od ponad 25 lat wspiera biznes w zakresie doboru oraz oceny menedżerów i specjalistów.

mec. Krzysztof Wawrzyniak

Prawnik w kancelarii WKB, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ma wieloletnie doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego, współpracuje również z zespołem fuzji i przejęć. Doradza przy transakcjach nabycia oraz zbycia spółek i przedsiębiorstw, zakładaniu i likwidacji spółek i fundacji, podwyższeniach kapitału zakładowego, umorzeniach udziałów/akcji, a także w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek. Wspiera klientów w badaniach due diligence spółek oraz uczestniczy w projektach inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych. W toku swojej dotychczasowej działalności współpracował m.in. z funduszami inwestycyjnymi. Przeprowadził też kilkaset postępowań rejestrowych.