Umowy w obrocie międzynarodowym – minimalizacja ryzyk

Start date:
27.07.2021
End date:
27.07.2021

Magdalena Bartnik

adwokat, JDP DRAPAŁA & PARTNERS

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Zajmuje się projektami transakcyjnymi, fuzji i przejęć, w tym share deals, asset deals i joint ventures, łącznie z prowadzeniem badań due diligence. Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną oraz kontraktową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw na gruncie prawa cywilnego oraz handlowego, jak i w zakresie corporate governance oraz compliance. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym związanym z przejściem zakładu pracy, regulowaniem stosunku pracy z członkami zarządu, umowami o zakazie konkurencji oraz kontraktami managerskimi. Doradza spółkom z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, handlowej oraz nieruchomości.

Krzysztof Bąk

Radca prawny, Associate, Kancelaria JDP

Radca Prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się m.in.: w doradztwie kontraktowym z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, prawa konsumenckiego oraz ochrony danych osobowych, a także w obsłudze transakcji M&A. W ramach przygotowywania i negocjacji umów dba o to, aby własność intelektualna oraz dane osobowe były należycie chronione, aby prawa, które zamierza kupić kontrahent zostały przez niego właściwie nabyte, a sprzedający nie przenosił więcej praw, niż sam posiada. Jego doświadczenie obejmuje współpracę w projektach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz postępowania administracyjnego.

Barbara Kaczała

Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria JDP

Radca Prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się w prawie umów, prawie handlowym i korporacyjnym, compliance oraz w prawie pracy. Z powodzeniem doradza klientom polskim i międzynarodowym przy sporządzaniu umów w relacjach transgranicznych, w tym złożonych kontraktów dystrybucyjnych, dostawy i wdrożenia linii technologicznych. Wspiera klientów na etapie wykonywania umów, również w sytuacjach kryzysowych niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień umownych przez kontrahenta. Ma doświadczenie w prowadzaniu szkoleń z obszaru compliance, w tym compliance w zakresie negocjacji i wykonywania umów.