M&A – prawne i finansowe aspekty Mergers and Acquisitions

III edycja

Start date:
28.09.2021
End date:
28.09.2021

Timeline

Day I
Tuesday
28 september 2021
09:15

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Biznesowe i prawne przygotowanie do transakcji M&A

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Jacek Byrt, Partner kierujący działem doradztwa finansowego Mazars w Polsce

1.    Przygotowanie biznesowe – kiedy warto sprzedawać / kupować. Jak wygląda obecnie rynek.
2.    Jak przygotować spółkę do sprzedaży – na co zwracają uwagę inwestorzy.
3.    Asset deal czy share deal? A może joint venture?
4.    Standardowy przebieg transakcji M&A – czas i najważniejsze elementy
5.    Due diligence – czym jest i jak się do niego przygotować
6.    Kształtowanie dokumentacji transakcyjnej w obliczu pandemii
7.    Sesja Q&A
 

11:00

Przerwa

11:15

Odpowiedzialność stron transakcji share deal i asset deal

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

1.    Istota i znaczenie zapewnień i gwarancji stron w transakcjach M&A.
2.    Znaczenie klauzul indemnifikacyjnych w praktyce obrotu gospodarczego.
3.    Ograniczenie odpowiedzialności za nieprawdziwość zapewnień i gwarancji.
4.    Ubezpieczenia transakcyjne jako minimalizacja ryzyka transakcyjnego
5.    Sesja Q&A
 

12:15

Przerwa

12:30

M&A a ochrona danych osobowych oraz prawo pracy

Anna Matusiak-Wekiera, Radca prawny w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych/Compliance kancelarii JDP , dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy


1.    Dane osobowe w procesie Due Diligence; podstawy prawne ujawniania danych osobowych wynikające z RODO,
2.    Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w ramach NDA i LOI – perspektywa stron transakcji,
3.    Środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnej w trakcie Due Diligence – aktualna praktyka rynkowa,
4.    Obowiązki stron transakcji wobec pracowników:
•    przejście zakładu pracy
•    obowiązku konsultacyjne i informacyjne
5.    Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów RODO.
6.    Sesja Q&A
 

13:15

Przerwa

13:30

Ograniczenia dotyczące transakcji M&A wynikające z przepisów prawa oraz zewnętrznych stosunków umownych

Marcin Lewiński, adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Michał Urbański, adwokat w Zespole Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

1.    Ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców udziałów / akcji w polskich spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
2.    Tymczasowe ograniczenia w nabywaniu udziałów / akcji wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19
3.    Obowiązek uzyskania zgody Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
4.    Obowiązek uzyskania zgody Ministra Finansów na nabycie udziałów lub akcji w spółkach prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych
5.    Umowne ograniczenia w nabywaniu udziałów: zgoda spółki, zgody korporacyjne oraz zgody osób trzecich.
6.    Sesja Q&A
 

14:30

Przerwa

14:45

M&A a podatki

Magdalena Zasiewska, Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

1.    Jakie podatki mogą wystąpić w transakcjach M&A
2.    Wpływ struktury transakcji na jej opodatkowanie
3.    Raportowanie transakcji M&A do fikusa (MDR)
4.    Istotne ryzyka podatkowe mogące ujawnić się w procesie Due Diligence i ich mitygowanie.
5.    Sesja Q&A
 

15:45

Zakończenie szkolenia