ZATRUDNIANIE W IT. UMOWA – KLUCZOWE POSTANOWIENIA, MODELOWE ROZWIĄZANIA, SPOSOBY UNIKNIĘCIA RYZYK.

Start date:
20.10.2021
End date:
20.10.2021

Timeline

Day I
Wednesday
20 october 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

PANEL I

dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy , Magdalena Zasiewska, Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP


1.    Rodzaje umów w branży IT – cechy kluczowe i podstawowe ryzyka:

 • umowa o pracę
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • kontrakt menedżerski
 • umowa B2B

2.    Umowa o pracę:

 • elementy kluczowe (podporządkowanie pracownicze, kierownictwo pracodawcy, osobiste wykonywanie pracy)
 • treść umowy o pracę
 • rozwiązanie umowy o pracę i odpowiedzialność

3.    Umowa B2B:

 • podstawowe różnice pomiędzy umową B2B a umową o pracę
 • kluczowe postanowienia
 • rozwiązanie umowy B2B i odpowiedzialność

4.    Umowa o pracę v. umowa B2B – którą i kiedy wybrać:

 • ryzyka związane z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną
 • treść umowy a sposób jej wykonywania

5.    Sesja Q&A
 

11:00

Przerwa

11:15

PANEL II

Magdalena Zasiewska, Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP , Krzysztof Bąk, Radca prawny, Associate, Kancelaria JDP

1.    Rodzaje umów a ustawowe regulacje w zakresie praw autorskich:

 • Umowa o pracę,
 • Cywilnoprawne formy zatrudnienia,
 • Umowy ze spółkami, w szczególności spółkami jednoosobowymi,
 • Odmienności w ramach umów B2B.

2.    Zakres i przedmiot ochrony prawami własności intelektualnej:

 • Prawa autorskie do programów komputerowych,
 • Przesłanki i moment powstania utworu, 
 • Nabycie pierwotne lub wtórne praw IP przez pracodawcę,  
 • Znaczenie pól eksploatacji i zakresu obowiązków pracownika.

3.    Inne istotne zagadnienia w zakresie praw autorskich:

 • Działalność twórcza w zakresie gier i programów komputerowych na wybranych stanowiskach,
 • Procedury zarządzania własnością intelektualną,
 • Umowy z podmiotami zagranicznymi.

4.    Wybrane kluczowe postanowienia umów w zakresie IP.


5.    Sesja Q&A

12:45

Przerwa

13:00

PANEL III

Anna Matusiak-Wekiera, Radca prawny w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych/Compliance kancelarii JDP

1.    Rodzaje  zatrudnienia w branży IT w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych

 • Umowa powierzenia, 
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 
2.    Umowa powierzenia danych osobowych – wymagane elementy.

 • Weryfikacja podmiotu przetwarzającego. Czego może oczekiwać od pracownika IT administrator danych.
 • Wymagane elementy umowy powierzenia,
 • Rezygnacja z zawarcia umowy powierzenia. Czy zawsze jest to możliwe?

3.    Odpowiedzialność  pracownika IT za przetwarzanie danych osobowych.

 • Odpowiedzialność związana z wydaniem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • Odpowiedzialność wynikająca z przyjęcia roli podmiotu przetwarzającego (zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych)

4.    Łączenie określonych zadań IT z wykonywaniem funkcji inspektora ochrony danych – aktualne wytyczne w tej sprawie


5.    Sesja Q&A
 

13:30

Przerwa

13:45

Warsztat tworzenia umowy

14:45

Sesja Q&A

15:00

Zakończenie warsztatów