Mediacje – skuteczne rozwiązywanie sporów w biznesie

Start date:
28.10.2021
End date:
29.10.2021

r. pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska

Dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan

Według Antoine'a de Saint-Exupery „Najlepszą pracą na świecie jest jednanie ludzi”(„Terre des Hommes”) - to również profesjonalne motto prelegentki, r.pr. Małgorzaty Miszkin-Wojciechowska, dyrektorki Centrum Mediacji Lewiatan.
Jest członkiem międzynarodowej organizacji Gemme-Europe. Od kwietnia 2020 r. jest ekspertką w sprawie mediacji Komisji Europejskiej CEPEJ.
W Centrum Mediacji Lewiatan realizuje ogólnopolskie projekty unijne mające na celu upowszechnienie mediacji wśród przedsiębiorców, ich pełnomocników oraz pozostałych uczestników życia gospodarczego.
Sama mediuje w sporach krajowych i transgranicznych, w trybie on-line oraz stacjonarnie. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, infrastrukturalnych, cywilnych, pracowniczych i administracyjnych. Uprawnienia mediatora zdobywała w polskich i zagranicznych ośrodkach szkoleniowych m.in. Zentrale fur Mediation w Kolonii.
Ma bogate doświadczenie zawodowe, które obejmuje m.in. doradztwo transakcyjne w obszarze inwestycji zagranicznych w Polsce. Jako radczyni prawna w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp. kom. stowarzyszonej z KPMG Polska była odpowiedzialna za tzw. German Desk, przez lata wprowadzając zagranicznych inwestorów do Polski, tworząc spółki, przekształcając, dokonując ich podziałów, jak też przygotowując kontrakty menedżerskie dla kadry zarządzającej oraz raporty due dillgence.
W latach 2011-2014 sprawowała pro bono funkcję Dyrektora Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, a w latach 2011-2015 - funkcję egzaminatora podczas końcowych egzaminów radcowskich.
Prowadziła liczne zajęcia i warsztaty z zakresu mediacji gospodarczej. Wykładowczyni studiów podyplomowych z mediacji gospodarczej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.
Poza pracą jest dumną mamą 22-letniej córki studiującej modelowanie matematyczne na Uniwersytecie Gdańskim i 15-letniego syna interesującego się chemią. W czasie wolnym, kiedy nie zajmuje się popularyzacją mediacji, podróżuje. Czyta z przyjemnością biografie ciekawych postaci. Znana jest bliskim jako organizatorka wypraw do miejsc nieoczywistych np. Muzeum Masła w Cork w Irlandii, Fiordów Zachodnich na Islandii, ale także spływów kajakowych Pilicą.

Katarzyna Radziejewska

Mediator, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, konsultant ds. budowania relacji i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, rzecznik prasowy i członek Zarządu Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

Współtworzy Kancelarię Mediacyjną Radziejewska & Jarus. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów B2B, wewnątrzorganizacyjnych i rodzinnych. Prelegentka na IV Międzynarodowej Konferencji ADR Study Space - Uniwersytet Wrocławski. Członek zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez koordynatora ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego celem było wypracowanie dobrych praktyk współpracy sądu z mediatorami oraz pouczenia dla stron w zakresie mediacji. Prywatnie mama Klaudii i Franka, właścicielka psa Bruna, miłośniczka dalekich i bliskich podróży.

Dr Przemysław Kubiak

Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Od 15 lat uczy umiejętności miękkich, podstaw komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwijania motywacji oraz podstaw psychologii pozytywnej studentów prawa oraz prawników w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Turcji, w Meksyku, we Włoszech, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi. Od początku swojej działalności trenerskiej współpracuje z Klinikami Prawa, regularnie szkoląc studentów wielu Wydziałów Prawa w Polsce. Od kilku lat prowadzi również sekcję mediacji na WPiA UŁ, przybliżając
studentom tajniki tego wspaniałego zawodu. Szkolił również mediatorów, w ramach podyplomowych studiów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych. Ściśle współpracuje z wieloma ośrodkami mediacji w Łodzi. Współorganizator cyklu Forum Mediacji na UŁ.

Andrzej Misiak

Prezes Instytutu Mediacji, Radca Prawny, Adwokat, Mediator, Dydaktyk Akademicki

Mediator stały, czynny radca prawny, adwokat (bierny), w latach 2018–2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, członek IV Kadencji Rady Społecznej ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący i rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów.

Jako radca prawny i mediator, proponuje najlepsze, najefektywniejsze rozwiązania prawne, które najpełniej służą zaspokojeniu najważniejszych potrzeb i interesów stron w danej sprawy.

W obszarze spraw gospodarczych, pracowniczych, administracyjnych i rodzinnych najczęściej występuje w charakterze mediatora, tj, podmiotu odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg postępowania mediacyjnego w danej sprawie (mediacje sądowe i kontraktowe), jak również, w charakterze profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego strony w mediacjach. Odpowiednio, zajmuje się przygotowywaniem, prowadzeniem i uczestnictwem w negocjacjach. Zajmuje się również przygotowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem wszelkich umów, statutów i regulaminów.

W obszarze spraw rodzinnych najczęściej prowadzi mediacje lub negocjacje w zakresie problematyki spraw rozwodowych, w tym kwestii związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, jak również podziałem majątku wspólnego, zniesienia współwłasności lub działu spadku.

Jako Mediator sięga po instrumenty i wiedzę wynikającą z różnych dziedzin nauki i praktyki. Obecnie swą praktykę mediacyjną skupia przede wszystkim na rozwijaniu mediacji gospodarczych, pracowniczych i administracyjnych.
Aktualnie członek Adwokackiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, a uprzednio członek Komisji ds. Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Będąc Mediatorem, wciąż doświadcza niezwykłej satysfakcji płynącej z ugodowego, szybkiego i kooperacyjnego sposobu załatwienia sprawy.