Mediacje – skuteczne rozwiązywanie sporów w biznesie

Start date:
28.10.2021
End date:
29.10.2021

Timeline

Day I
Thursday
28 october 2021
09:30

Czas na logowanie Uczestników

09:35

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie Uczestników i Prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:40

Pełnomocnik w postepowaniu mediacyjnym – rola, zadania, możliwości.

r. pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan

•    mediacja – kontekst prawny
•    budowanie zaufania w mediacji (klient, pełnomocnik, mediator)
•    deklaracja stanowisk i przygotowanie do mediacji
•    umowa dla pełnomocnika
•    konsekwencje prawne ugody mediacyjnej


* Przerwy ustali prowadzący 
 

12:40

Przerwa

13:00

Mediacja - kreatywne poszukiwanie rozwiązań - narzędzia i techniki opracowania strategii rozwiązania sporu.

Katarzyna Radziejewska, Mediator, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, konsultant ds. budowania relacji i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, rzecznik prasowy i członek Zarządu Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

•    Kreatywne formy analizy i poszukiwania rozwiązania sporu – myślenie lateralne
•    BATNA/MLATNA/WATNA
•    Budowanie strategii nakierowanej na relacje i funkcjonowanie w przyszłości
•    Check lista – czyli jak przygotować klienta do mediacji?
•    Mediacja - dlaczego warto? – Profity dla klienta i pełnomocnika

*Przerwy ustali prowadzący 
 

16:00

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Day II
Friday
29 october 2021
08:50

Czas na logowanie Uczestników

08:55

Powitanie Uczestników i Prelegentów w drugim dniu szkolenia.

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:00

Po co potrzebny jest mediator? - warsztat komunikacji interpersonalnej

Dr Przemysław Kubiak, Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

•    percepcja jako źródło konfliktów
•    techniki komunikacyjne mediatora
•    stanowiska a interesy

* Przerwy ustali prowadzący 
 

12:00

Przerwa

12:15

Mediacja – kto tu wygrywa?

Andrzej Misiak, Prezes Instytutu Mediacji, Radca Prawny, Adwokat, Mediator, Dydaktyk Akademicki

•    mediacja pracownicza, gospodarcza, administracyjna – perspektywa stron sporu
•    jakie są (długofalowe) korzyści z płynące z mediacji

  • finansowe
  • wizerunkowe (ewentualnie w kontekście ESG/ładu korporacyjnego/społecznej odpowiedzialności biznesu)
  • relacyjne
  • czasowe

•    kodeks etyki mediatora (jeśli nie będzie o tym mówiła P. Małgorzata)
•    czym różni się mediacja od innych form - drogi sądowej, arbitrażu, koncyliacji, negocjacji
•    podsumowanie szkolenia – dobre praktyki

* Przerwy ustali prowadzący 

15:00

Zakończenie drugiego dnia szkolenia