Innowacje, transformacja cyfrowa firmy a ulgi podatkowe.

Czy można odkładać zmiany na przyszłość i być spokojnym o biznes?

Start date:
30.11.2021
End date:
30.11.2021

Jacek Zimoch

Ekspert wspierający małe, średnie, duże przedsiębiorstwa w identyfikacji, planowaniu, finansowaniu innowacji oraz budowaniu strategii innowacji

Jacek jest doświadczonym managerem pracującym w obszarze innowacji od ponad 15 lat. Wspiera przedsiębiorstwa realizujące w Polsce i regionie CEE innowacyjne inwestycje produkcyjne i usługowe. Jest ekspertem wspierającym zarówno małe i średnie ale również duże przedsiębiorstwa w identyfikacji, planowaniu i finansowaniu innowacji (w tym projektów B+R) oraz budowaniu strategii innowacji. Jednym z obszarów jego specjalizacji jest także pozyskiwanie pomocy publicznej na innowacje (zwolnienia podatkowe, dotacje bezpośrednie) na projekty inwestycyjne, technologiczne i badawczo – rozwojowe.
Jacek jest doświadczonym mówcą, warsztatowcem oraz autorem artykułów i komentarzy prasowych.

Mikołaj Ruta

Dyrektor ds. Innowacji i R&D. / Expert PSME / PSML

Dzięki inteligentnym technologiom biznes może się rozwijać. Rozwój ten jest bardzo dynamiczny wiec jeśli nie chce się zostać w tyle za konkurencją należy nieustannie podążać za trendami oraz nowymi rozwiązaniami oraz technologiami.
Twórca wielu wynalazków chronionych prawem patentowym i nagradzanych w wielu konkursach.

Absolwent AGH z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu projektów badawczo rozwojowych w obszarach INDUSTY 4.0.
Automatyzacja, optymalizacja procesów produkcyjnych wraz z obszarami kompletnego łańcucha dostaw.
Rzadko spotykane połączenie wiedzy, doświadczenia biznesowo i inżynierskiego
pozwala na szybką i trafną diagnozę zagadnień na styku tych dyscyplin.
Motto: Wizja bez implementacji to halucynacja.

Piotr Kozłowski

ekspert M2M/IoT i innowacji

Ekspert w zakresie M2M/IoT, Smart City i innowacji, przez wiele lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz IT.
PM odpowiedzialny za wypracowanie strategii i wdrożenie nowych usług do oferty firm tj. Office 365, IoT oraz nowatorskich projektach w tych obszarach, m.in. Smart Lights, Smart City App, Smart Sender, ekspozycji Smart City czy też platform IoT.

Jerzy Kozieł

Head of R&D MASTERS

Od ponad 20 lat mam zaszczyt angażować się w inicjatywy związane z rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań na rynku Europejskim w modelu End-2-End - Hardware, Connectivity, Software.
Dzisiejsze doświadczenie budowałem wprowadzając na rynek nowoczesne usługi i techniki komunikacji, promując platformy i otwartość danych oraz współtworząc założenia architektury Smart City.
W dzisiejszych czasach potencjał firmy opiera się na ludziach dla których technologia nie stanowi jedynie płaszczyzny wyzwań zawodowych, ale jest pasją. Naturalnym jest wykorzystanie takiego podejścia zapewniając firmom kompleksowe wsparcie w trakcie całego procesu transformacji cyfrowej.

Krystian Gurba

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii

Krystian Gurba pełni funkcję zastępcy dyrektora w Centrum Transferu Technologii CITTRU na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2006 roku pracuje w CTT CITTRU gdzie zajmował się koordynacją projektów i obsługą badań kontraktowych, a obecnie odpowiada za kwestie prawne związane z współpracą uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Od 2018 roku wchodzi w skład Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), będącego ogólnopolską siecią instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej polskich uczelni, instytutów badawczych oraz instytutów PAN. Pełnił funkcję eksperta w regionalnych i krajowych projektach dotyczących zarządzania własnością intelektualną i transferu wiedzy ". Delegat PACTT do National Association Advisory Committee (NAAC) w ramach ASTP - europejskiego stowarzyszenia managerów transferu wiedzy.
Autor publikacji naukowych i branżowych.
Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i programu "Top 500 Innovators", w ramach którego ukończył kurs "Science Management and Commercialization" na Uniwersytecie Stanforda.

Grzegorz Kuś

Dyrektor, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego The CUA Columbus School of Law, Washington D.C. W 2008 roku rozpoczął pracę w Dziale Prawno-Podatkowym PwC i obecnie zajmuje stanowisko Starszego Menedżera.
Grzegorz zaangażowany był w projekty obejmujące przeprowadzanie kompleksowej restrukturyzacji przedsiębiorstw, bieżące doradztwo podatkowe oraz przeglądy podatkowe w wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Ponadto Grzegorz zaangażowany był w szereg projektów związanych z przygotowaniem strategii B+R, w tym od strony podatkowej, w największych polskich podmiotach prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
Specjalizuje się w podatkowych i prawnych aspektach działalności w sektorach innowacyjnych.

Maciej Klimczyk

Menedżer, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2015 roku rozpoczął pracę w Dziale Prawno-Podatkowym PwC i obecnie zajmuje stanowisko Starszego Konsultanta.
Maciej zaangażowany był w projekty obejmujące przeprowadzanie kompleksowych przeglądów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, bieżące doradztwo podatkowe oraz przystosowanie polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach działających w branży wydobywczej węglowodorów do nowego opodatkowania wydobycia.
Maciej obecnie specjalizuje się w podatkowych i prawnych aspektach działalności innowacyjnej, w szczególności w zakresie ulgi B+R oraz IP Box, a także własności intelektualnej.