LegalTech - jak technologia zmienia usługi prawne?

Start date:
14.12.2021
End date:
14.12.2021

Mariusz Kamiński

Advocate, Counsel, PwC Legal

Adwokat specjalizujący się w prawie spółek, M&A oraz prawie umów. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej złożonych procesów reorganizacji spółek, obejmujących w szczególności połączenia krajowe oraz transgraniczne, przekształcenia oraz podziały.
Zajmuje się również projektami z zakresu fuzji i przejęć (M&A). Przeprowadził szereg badań due diligence spółek po stronie kupujących oraz sprzedawców (głównie w zakresie prawa korporacyjnego) oraz liczne badania feasibility studies spółek i aktywów na potrzeby restrukturyzacji.

Mariusz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również na Universidade Nova de Lisboa.

Na co dzień wykorzystuje szereg narzędzi LegalTech w pracy, w szczególności w ramach innowacyjnego zespołu Legal Centre of Excellence w Gdańsku.

Michal Nowakowski

Head of NewTech, NGL Advisory

Radca prawny - pełni funkcję Head of NewTech w NGL Advisory w obszarze #fintech oraz #newtech, a także jest co-founderem w RegTechu Ceforai.
Jest twórcą portalu www.finregtech.pl (bloga poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym), a także doktorem nauk prawnych, autorem książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych.
Członek Komisji LegalTech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert zewnętrzny w projekcie EBRD oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce. Lider grupy roboczej ds. Sztucznej inteligencji w sektorze finansowym przy KPRM. Wykładowca na studiach podyplomowych, w tym na Politechnice Warszawskiej oraz SGH. Autor publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach i warsztatach.

Kamil Stępniak

doktor nauk prawnych, LegalTech, System of Artificial Legal Intelligence

konstytucjonalista, specjalista prawa nowych technologii i sztucznej inteligencji, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Felietonista Dziennika Gazety Prawnej. Laureat nagrody „Nieprzeciętni 2019” przyznawanej przez Polskie Radio. Nominowany do nagrody Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2021.

Dariusz Szostek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa nowych technologii, Partner w Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy. Członek PAN Katowice, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego; ekspert w zakresie nowych technologii, współautor koncepcji e-sądu, pomysłodawca elektronicznego potwierdzenia odbioru (zwrotki elektronicznej wprowadzanej aktualnie w MS), autor koncepcji elektronicznego biura podawczego i zmian w kodeksie postępowania cywilnego, ekspert sejmowy, wykładowca, autor kilkudziesięciu publikacji (w tym monografii oraz publikacji zagranicznych w tym bestselerów m.in współautor Cyber Law - wydanie w New York, Tokio, Sydney, Amsterdam, London) Autor monografii Blockchain i Prawo 2018

Marcin Szymankiewicz

CEO Advisor Systems Sp. z o.o.

inżynier, ekspert w zakresie technologii dla prawników z wieloletnim doświadczeniem

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Adwokat, Associate Partner, Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w kancelarii EY Law

Justyna Wilczyńska-Baraniak doradza w projektach chmurowych, 5G, AI, a także w zakresie prawnych i regulacyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa. Rekomendowana wielokrotnie przez Chambers Global, Chambers Europe za doskonałą reprezentację klientów. Legal 500 rekomenduje kierowany przez nią zespół w kategorii Technologie, Media i Telekomunikacja. Autorka licznych publikacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w tym m.in. Chambers Global Cybersecurity, Data Protection and Privacy 2020 Guides. Wykładowca w ramach Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Mentor w programie Fundacji Liderek Biznesu (2020) oraz LeaderSHEp in Tech Academy (2021). Doradza kierując się przekonaniem, że w doradztwie prawnym z zakresu nowych technologii absolutnie kluczowy jest aspekt rozumienia technologii i biznesu. Tylko połączenie tej wiedzy z doskonałą znajomością przepisów oraz usługą prawną „szytą na miarę” pozwala zapewnić klientom bezpieczeństwo prawne, lepsze rezultaty i sukces.

Tomasz Zalewski

Partner Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska

Ceniony specjalista w dziedzinie projektów związanych z nowymi technologiami,i prawem własności intelektualnej i prawem zamówień publicznych.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Ma na swoim koncie doradztwo przy licznych projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia oprogramowania zarówno w modelu tradycyjnym, jak i w modelu SaaS.
Doradza przede wszystkim na rzecz branży IT i technologicznej, współpracuje również z klientami z branży ochrony zdrowia, energetycznej, automatyki przemysłowej, obrony, a także handlu detalicznego.
Doradza we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje klientów w sporach zamówieniowych przed KIO oraz przed sądami. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych oraz informatycznych.
Zainteresowania zawodowe Tomasza Zalewskiego obejmują także prawne aspekty zastosowania najnowszych technologii, w tym zagadnienia takie jak blockchain, sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo oraz LegalTech. Posiada także doświadczenie w doradzaniu startupom.
Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Krajowych Producentów Audiowizualnych oraz ekspertem w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Doradza także jako ekspert w ramach projektu "Europejska pomoc na rzecz innowacji".