Ceny transferowe 2022

Start date:
15.12.2021
End date:
15.12.2021

Beata Rawa

Transfer Pricing Manager, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej; lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych; specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych; Beata jest w trakcie zdobywania uprawień doradcy podatkowego

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy, Instytut Cen Transferowych

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy.

Prelegent szkoleń otwartych m.in. dla PIBR (Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), SKWP (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce), KIDP (Krajowej Izby Doradców Podatkowych), KAS (Krajowej Administracji Skarbowej); szkoleń zamkniętych dla podmiotów prywatnych. Prelegent na webinarach z zakresu raportowania schematów podatkowych MDR oraz cen transferowych.

Ekspert 14 osobowego kolegium doradczego przy Ministerstwie Finansów. Członek Grupy 10 w ramach Forum Cen Transferowych.

Autor/ Redaktor naukowy/współautor publikacji z zakresu cen transferowych, MDR m.in.:
„Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady. Wydanie 2”, C.H.Beck, 2021
„Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze”, C.H.Beck, 2020
„Ceny transferowe w czasie kryzysu”, Wolters Kluwer, 2020
„Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)”, Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji) , C.H.Beck, 2020
„Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR”, C.H. Beck, 2019.

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy, Instytut Cen Transferowych

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Instytucie Cen Transferowych kieruje zespołem MDR. Prelegent szkoleń i webinarów z zakresu raportowania schematów podatkowych MDR. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.