Ceny transferowe 2022

Start date:
15.12.2021
End date:
15.12.2021

Timeline

Day I
Wednesday
15 december 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Polski Ład w cenach transferowych od 2022 roku.

dr Jarosław F. Mika, Doradca podatkowy, Instytut Cen Transferowych

•    Fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych
•    Zmiana terminów raportowania
•    Zwolnienie z obowiązku local file
•    Zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym
•    Sesja Q&A
 

10:45

Transakcje z limitem 500 000 zł - nowy obowiązek.

dr Jarosław F. Mika, Doradca podatkowy, Instytut Cen Transferowych

•    Adresaci nowego obowiązku
•    Procedura należytej staranności

  • oświadczenie wiedzy
  • dokumenty uzupełniające
  • know Your Consumer

•    Sesja Q&A
 

11:30

Przerwa

11:45

Obowiązki sprawozdawcze

dr Jarosław F. Mika, Doradca podatkowy, Instytut Cen Transferowych

•    Matryca transakcji kontrolowanych. Jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu? 
•    Klauzula rynkowości cen a klauzula ALP
•    Oświadczenie „zarządu”. Jak prawidłowo wypełnić? 
•    Sesja Q&A
 

12:30

Ryzyka podatkowe związane z raportowaniem

dr Jarosław F. Mika, Doradca podatkowy, Instytut Cen Transferowych

•    Czy umowy i faktury zaliczkowe powinny stanowić podstawę identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego? 
•    Dlaczego korekta cen transferowych wiąże się z ryzykiem podatkowym? 
•    Sesja Q&A
 

13:15

Przerwa

13:30

Analiza porównawcza – kluczowe etapy i ryzyka

Beata Rawa, Transfer Pricing Manager, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

•    Rola analizy porównawczej
•    Moment sporządzenia analizy porównawczej (Price setting approach czy outcome testing approach)
•    Wybór strony testowanej
•    Wybór okresu badawczego
•    Wybrane kryteria selekcji podmiotów do badania
•    Wyznaczanie przedziałów rynkowych
•    Sesja Q&A
 

14:30

Raportowanie schematów podatkowych MDR

dr Jarosław F. Mika, Doradca podatkowy, Instytut Cen Transferowych

•    Ceny transferowe w schematach podatkowych. 1.1 Transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

  • safe harbour finansowy. 
  • przeniesienie trudnych do wyceny wartości niematerialnych. 
  • działania restrukturyzacyjne. 

•    Sesja Q&A
 

16:00

Zakończenie szkolenia