SYSTEM ZGŁASZANIA NARUSZENIA PRAWA W FIRMIE

nowe obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

Start date:
25.01.2022
End date:
25.01.2022

Timeline

Day I
Tuesday
25 january 2022
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – sygnalista i jego ochrona, wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości – nowy obowiązek pracodawcy

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    rodzaje naruszeń prawa objęte ustawą
•    ochrona sygnalisty i pozostałe kategorie osób, które podlegają ochronie
•    katalog zabronionych działań o charterze odwetowym
•    kategorie zgłoszeń
•    regulamin dot. wewnętrznego systemu do zgłaszania naruszeń oraz współdziałanie  z zakładowymi organizacjami związkowymi
•    Sesja Q&A
 

11:00

Psychologiczne aspekty wdrożenia w organizacji systemu do zgłaszania naruszeń prawa

Katarzyna Balcerkiewicz, Rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

•    kultura organizacji a wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości
•    kadra zarządzająca jako ambasador systemu zgłaszania nieprawidłowości
•    Sesja Q&A
 

11:45

Przerwa

12:00

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających – weryfikacja i analiza zgłoszeń, rola komisji i specjalistów

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    weryfikacja zgłoszeń (wstępne i właściwe postępowanie wyjaśniające)
•    rola komisji i specjalistów w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego
•    błędy w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających
•    Sesja Q&A
 

13:00

Kanały zgłaszania nieprawidłowości – czy rodzaj ma znaczenie?

Rafał Hryniewicz, prezes zarządu, certyfikowany analityk kryminalny E-nform Sp. z o.o.

14:00

Przerwa

14:15

Przepisy karne w kontekście ochrony sygnalistów oraz ich relacja do obowiązujących w tym zakresie przepisów karnych

Adw. Piotr Karlik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

15:15

Zakończenie szkolenia