W POLU ZAINTERESOWANIA PIP:

czas pracy, planowane zmiany dotyczące badania trzeźwości pracowników, pracy zdalnej, ustalania stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej.

Start date:
26.01.2022
End date:
26.01.2022

Michał Szuszczyński

radca prawny, wspólnik kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy z Poznania.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców LEWIATAN. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, świadcząc usługi doradcze na rzecz średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Doradza w materii prawa pracy w procesach restrukturyzacji, przejęć oraz fuzji podmiotów gospodarczych, reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, prowadzi szkolenia oraz seminaria poświęcone zagadnieniom stosunku pracy.

Anna Kamińska

radca prawny, wspólnik kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy.

Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, doradzając przedsiębiorcom w materii prawa pracy w ich bieżącej działalności, jak również w procesach przedsięwzięć kapitałowych. Od kilkunastu lat zajmuje się indywidualnym oraz zbiorowym prawem pracy, doradzając polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w tej materii w ich bieżącej działalności, a także w procesach przekształceń kapitałowych. Specjalizuje się przede wszystkim w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, restrukturyzacjach zatrudnienia (obejmujących zarówno programy dobrowolnych odejść, jak i zwolnienia grupowe), a także transferach zakładu pracy na innego pracodawcę. Reprezentuje Klientów w sporach prawno - pracowniczych oraz w postępowaniach przeciwko ZUS przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Mariusz Nowak

wiceprezes zarządu, A2KP Kancelaria Sp. z o.o.

W latach 1994-2020 zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy. W okresie zatrudnienia w PIP przez kilkanaście lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli na stanowisku nadinspektora pracy oraz był członkiem zespołu opiniodawczo-doradczego Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Wykładowca akademicki prawa pracy. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, zagadnieniach compliance i ochrony danych osobowych w obszarze HR. W powyższym zakresie doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w działalności bieżącej, a także w procesach restrukturyzacji oraz tworzenia i zmian wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Reprezentuje strony sporów zbiorowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy.