W POLU ZAINTERESOWANIA PIP:

czas pracy, planowane zmiany dotyczące badania trzeźwości pracowników, pracy zdalnej, ustalania stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej.

Start date:
26.01.2022
End date:
26.01.2022

Timeline

Day I
Wednesday
26 january 2022
09:00

Rozpoczęcie

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

Czas na logowanie, rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne.

09:10

Czas pracy – cz. I

Michał Szuszczyński, radca prawny, wspólnik kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy z Poznania.

1. Najnowsze (głównie z 2021 roku) orzeczenia i interpretacje dot. czasu pracy pod kątem tego, na co należy zwrócić uwagę przy kontrolach, które odbędą się w 2022 roku
2. Najnowsze orzecznictwo polskich sądów w zakresie czasu pracy i jego znaczenie dla pracodawców
3. Orzecznictwo unijne i jego wpływ na rozliczanie czasu pracy przez polskich pracodawców
 

 

 

10:15

Przerwa

10:30

Czas pracy – cz. II

Michał Szuszczyński, radca prawny, wspólnik kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy z Poznania.

  1. Stanowiska ministerialne dot. czasu pracy
  2. Wytyczne PIP mające znaczenie dla organizacji i rozliczania czasu pracy
11:30

Przerwa

11:45

Badania trzeźwości pracowników

Anna Kamińska, radca prawny, wspólnik kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy.

  1. Aktualny stan prawny: uprawnienia pracodawcy, stanowisko PUODO
  2. Planowana nowelizacja kodeksu pracy: kontrola prewencyjna i badania "w stanie wskazującym", formalności do dochowania przez pracodawcę
13:00

Przerwa

13:15

Praca zdalna

Anna Kamińska, radca prawny, wspólnik kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy.

1.    Aktualny stan prawny: praca zdalna – homeoffice – telepraca
2.    Planowana nowelizacja kodeksu pracy: nowe obowiązki pracodawcy, warunki pracy zdalnej

14:00

Przerwa

14:15

Nowelizacja Ustawy o PIP - przyznanie inspektorom uprawnienia do ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej - cz. I

Mariusz Nowak, wiceprezes zarządu, A2KP Kancelaria Sp. z o.o.

1. Aktualne uprawnienia inspektorów pracy i praktyka działania PIP w przypadku stwierdzenia przeważających cech stosunku pracy przy zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Przyznanie inspektorom uprawnienia do ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej -założenia projektu ustawy i przewidywane skutki dla pracodawców.
 

15:00

Przerwa

15:15

Nowelizacja Ustawy o PIP - przyznanie inspektorom uprawnienia do ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej cz. II.

Mariusz Nowak, wiceprezes zarządu, A2KP Kancelaria Sp. z o.o.

1. Stosunek pracy a zatrudnienie cywilnoprawne - cechy charakterystyczne tych form zatrudnienia, ograniczenia zatrudnienia cywilnoprawnego w świetle przepisów Kodeksu pracy.
2. Metody ograniczania ryzyka pracodawców związanego z zatrudnieniem cywilnoprawnym 
z uwzględnieniem orzecznictwa SN
 

16:00

Zakończenie