COMPLIANCE SUMMIT 2022

Już standard, czy dobra praktyka?

Start date:
27.01.2022
End date:
28.01.2022

Anna Wojciechowska-Nowak

członek zarządu, Linia Etyki, biegła przy sądzie okręgowym w warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu

Autorka pierwszych w Polsce założeń do ustawy o ochronie sygnalistów, analiz społecznych i prawnych, badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach dot. whistleblowingu oraz badań opinii publicznej nad postawami Polaków wobec sygnalistów i sygnalizowania. Od 2016 roku związana z Linią Etyki.
Problematyką whistleblowingu zajmuje się od kilkunastu lat. Praca najpierw w organizacjach pozarządowych, a następnie w biznesie pozwala jej patrzeć na temat z dwóch perspektyw – pracownika oraz z pracodawcy. W latach 2004-2015 związana była z fundacją im. Stefana Batorego, gdzie monitorowała postępowania sądowe w sprawach sygnalistów, prowadziła poradnictwo prawne oraz rzecznictwo dotyczące uregulowania problematyki whistleblowingu w Polsce.

Beata Wiśnicka

certyfikowana, międzynarodowa ekspertka AML, konsultant AML

Najbardziej rozpoznawalna osoba w obszarach AML i zarządzania ryzykiem kryptowalut w Polsce. Właścicielka on-line sklepu z gotowymi wzorami dokumentów AML dla wszystkich instytucji obowiązanych. Członki Zarządu w Association of Certified Financial Crime Specialists - Central European Chapter odpowiedzialna.
Prelegentka na wielu konferencjach finansowo-bankowych tj. Konferencji „Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w systemach bankowych” dla wszystkich jednostek Centralnego Biura Śledczego Policji z Unii Europejskiej. Prelegentka na Copernican Digital Forum 2020 z udziałem 8000 widzów. Mentor w programie Shesnnovation - Perspektywy Women in Tech. Gość w Compliance Time Podcast, odcinek 12 „Share the knowledge”.

Ponad 500 uczestników szkoleń, w tym Bank Kryptowalutowy ze Szwajcarii - Falcon Bank czy HSBC w Londynie.

Około $300 000 000 wartości zarządzanymi projektami w kryptowalutach. Tworzy procedury, procesy oraz polityki AML dla wszystkich instytucji obowiązanych. Wspiera Fintech’y w procesach pozyskiwania licencji KIP.

Doświadczenie zawodowe oraz współpraca z wieloma instytucjami obowiązanymi umożliwiły jej dokładną analizę i ocenę globalnych systemów AML, a tym samym wypracowanie innowacyjnego podejścia do skutecznego wdrożenia procesów.

Najważniejsza w jej codziennej pracy jest ochrona ludzi, którzy są ofiarami w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dlatego założyła swój kanał na YouTube, na którym bezpłatnie edukuje ludzi, „Jak nie dać się oszukać”.

Julia Besz

associate, zespół Compliance, Domański Zakrzewski Palinka

Doradza w zakresie compliance, whistleblowing i przeciwdziałania korupcji, szczególnie w branżach regulowanych. Przygotowuje rozwiązania dedykowane identyfikacji i ocenie ryzyka oraz zapobieganiu nadużyciom gospodarczym. Realizuje projekty kompleksowej budowy systemów compliance i rozwiązań antykorupcyjnych wg standardów ISO. Przeprowadza audyty i dedykowane investigations dla międzynarodowych grup kapitałowych.
Specjalizuje się w obszarze ochrony sygnalistów korporacyjnych. Wdraża efektywne systemy whistleblowing zgodne z przepisami unijnymi, krajowymi oraz soft-law, a także prowadzi szkolenia w tym obszarze. Projektuje i implementuje rozwiązania legal-tech wspierające procesy compliance. Współtworzy standardy rynkowe, jest prelegentką licznych konferencji i autorką publikacji w tematyce compliance i whistleblowingu.
Posiada tytuł LL.M ze specjalizacją w dziedzinie International Business Law, jest także wykładowcą uczelni wyższych, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania ryzykiem prawnym, ochrony sygnalistów oraz corporate governance.

Klaudia Sałdan

associate, specjalistka ds. Legal Design i komunikacji, Domański Zakrzewski Palinka

Uczestniczy w projektach mapowania ryzyk baku zgodności, tworzenia opinii i raportów w zakresie Compliance oraz współprowadzi inicjatywy w zakresie dostosowywania dokumentów do potrzeb odbiorców, z użyciem plain language oraz metodologii Legal Design.
Uczestniczy również we wdrożeniu wewnętrznych mechanizmów zgodności i przeciwdziałania korupcji na podstawie międzynarodowych standardów ISO.
Na co dzień zajmuje się doradztwem podmiotom w branży farmaceutycznej, ochrony zdrowia oraz w branży produkcyjnej w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć i przeciwdziałania nieprawidłowościom wewnętrznym, a także doradztwem w zakresie metod bezpiecznej i efektywnej komunikacji oraz ochrony sygnalistów.
Naukowo Klaudia pasjonuje się prawem medycznym oraz prawem nowych technologii.

Krzysztof Krak

prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom, analityk, Compliance Business Administration Krzysztof Krak

Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych oraz systemów zgłaszania nadużyć. Prowadzi audyty śledcze pod kątem nadużyć i korupcji. Wykonuje analizy i weryfikację podmiotów w zakresie ryzyka nadużyć i korupcji.

Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jako dyrektor departamentu analiz odpowiadał za wdrożenie i realizację zadań analitycznych biura w zakresie oceny mechanizmów korupcyjnych i działań godzących w interesy ekonomiczne państwa. Nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro. Pracował w Komendzie Głównej Policji na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego, gdzie m.in. nadzorował zadania w ramach analizy i wywiadu kryminalnego oraz koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej Policji i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kilku uczelniach wyższych. Autor publikacji o tematyce przeciwdziałania korupcji i whistleblowingu

Magdalena Bartnik

adwokat, JDP DRAPAŁA & PARTNERS

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Zajmuje się projektami transakcyjnymi, fuzji i przejęć, w tym share deals, asset deals i joint ventures, łącznie z prowadzeniem badań due diligence. Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną oraz kontraktową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw na gruncie prawa cywilnego oraz handlowego, jak i w zakresie corporate governance oraz compliance. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym związanym z przejściem zakładu pracy, regulowaniem stosunku pracy z członkami zarządu, umowami o zakazie konkurencji oraz kontraktami managerskimi. Doradza spółkom z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, handlowej oraz nieruchomości.

Magdalena Bartosiewicz

radca prawny w zespole rozwiązywania sporów, Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym i doradztwie w zakresie compliance i AML. Doradza polskim i międzynarodowym klientom w kwestiach regulacyjnych, w obszarze odpowiedzialności kluczowych osób w biznesie za praktyki niezgodne z przepisami prawa. Reprezentuje także klientów w sprawach karnych: zarówno w postępowaniach sądowych, jak i przygotowawczych Wspiera w budowaniu oraz wdrażaniu systemów i procedur compliance. Uczestniczyła m.in. w dużych projektach związanych z przeglądami zgodności w spółkach oraz dochodzeniami wewnętrznymi. Zajmowała się również implementacją przepisów AML/CFT w instytucjach obowiązanych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz arbitrażu, doradza na etapie przedsądowym i w negocjacjach.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów krajowych, w tym spółek Skarbu Państwa oraz międzynarodowych korporacji.
Ma na koncie wiele artykułów dotyczących wdrożenia przepisów ustawy AML/CFT oraz przeciwdziałania nadużyciom w spółkach, instytucjach finansowych, podmiotach branży FMCG.
Jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Przewodniczącą Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka tejże Rady, a także członkiem Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych.
Ukończyła studia podyplomowe „Analityk Compliance & AML” w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Otrzymała również Certyfikat „Approved Compliance Officer” wydawany przez Instytut Compliance.

Monika Gorgoń

radca prawny, Dyrektor Działu Compliance, AML i Zarządzania Ryzykiem, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Przewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczego seminarium doktorskiego, studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat ACO (Approved Compliance Officer) i ACE (Approved Compliance Expert) nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym. Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu ,,Wschodząca Gwiazda Biznesu’’ gazety Rzeczpospolita. Wyróżniona tytułem Chairperson 2021 przez CEO Monthly magazine - United Kingdom.

Paweł Leszczyński

Head of Compliance, Rankomat.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego. Od początku swojej kariery zawodowej jestem związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Przez kilkanaście lat pracowałem w Link4 TU S.A. a obecnie pełnię funkcję kierownika ds. compliance w spółkach grupy Rankomat. Przez całą karierę zawodową zajmuje się kwestiami zapewnienia zgodności oraz zarządzania ryzykiem prawnym i regulacyjnym w różnych aspektach. W trakcie swojej pracy miałem m.in. okazję uczestniczyć w budowaniu podstaw funkcjonowania compliance w korporacji, uczestniczyłem też w wielu projektach dostosowujących działalność spółek do zmieniających się lub nowych przepisów prawa (m.in. nadzorowałem pełne wdrożenie RODO). Ważną część moich zawodowych zainteresowań stanowią też kwestie ochrony danych osobowych - posiadam doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych. W 2017 roku ukończyłem studia podyplomowe – Polityka Compliance w organizacji.

Paweł Roszkowski

Head of Compliance, Uniqa Polska

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Compliance spółek Grupy UNIQA w Polsce, doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych (Hogan Lovells), wewnętrznych działach prawnych, operacyjnych, Compliance (AXA, ING, NN Group), administracji państwowej (Prokuratoria Generalna)

Tomasz Urbaniak

ekspert ds. bezpieczeństwa, analityk compliance i AML/CFT, Insigilo

Pułkownik (rez.), ekspert ds. bezpieczeństwa, dyplomowany analityk compliance i AML/CFT (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz konsultant
ds. obsługi sygnalistów. Właściciel firmy doradczej INSIGILO. Posiada doświadczenie eksperckie wynikające ze służby na kolejnych pozycjach szczebla kierowniczego. Zarządzał procesami compliance i polityki bezpieczeństwa informacji. Dotychczas realizował zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, opracowywania planów ewakuacyjnych dla obiektów zagrożonych terrorystycznie, ochroną informacji niejawnych, wdrażania oraz modelowania procedur kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa osobowego. Specjalizował się w obsłudze sygnalistów, prowadzeniu postępowań i dochodzeń, inicjowanych w wyniku zdarzeń z tego obszaru. Prowadził postępowania wyjaśniające, dochodzenia wewnętrzne oraz postępowania dyscyplinarne. Kierował m.in. zespołem zadaniowym w ramach organizacji Szczytu NATO w Warszawie (2016). Pełnił także rolę Rzecznika Dyscyplinarnego (2016-2019). Od 2020 r. prowadzi działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa biznesu i wywiadu strategicznego. Od stycznia 2021 r. jest wykładowcą na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
i współpracownikiem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Urszula Lewczuk

prawnik, Urszula Lewczuk Legal Consulting

Prawnik. Aplikant przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresie AML, nadużyć finansowych, przestępczości gospodarczej, granicznej i zorganizowanej. Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.