Zarządzanie projektami budowlanymi

Start date:
25.02.2022
End date:
25.02.2022

Timeline

Day I
Friday
25 february 2022
09:15

Czas na logowanie

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Nowe uwarunkowania prawne w budownictwie i procesie inwestycyjnym.

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

Prawo budowlane - zmiany wprowadzone dużą nowelizacją. Projekt budowlany - aktualne rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy. Warunki techniczne od 2021 roku - wymagania dla budynków i instalacji. Cyfryzacja w budownictwie.
 

10:30

Wprowadzenie do zarządzania projektem.

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

Omówienie głównych zagadnień związanych z projektem i zarządzaniem projektami. Przegląd oraz porównanie poszczególnych metod realizacji procesu projektowego wraz z możliwością ich zastosowania.
 

11:30

Przerwa

11:45

System zarządzania projektami w organizacji.

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

Dostosowanie struktury organizacji do specyfiki i ilości realizowanych wielobranżowych kontraktów. Miejsce projektu w organizacji. Dobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej oraz realizującej poszczególne poziomy projektu. Transparentność ról. Wybór odpowiedniego oprogramowania. 
 

12:45

Inicjowanie i planowanie projektu.

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

Cykl życia projektu. Przyczyny inicjacji projektu. Weryfikacja możliwości realizacji całości zadań. Podwykonawcy. Karta projektu. Kluczowy personel niezbędny na etapie inicjacji projektu. Omówienie struktury podziału pracy. Harmonogramy – tworzenie, przykłady. Węzły projektowe. Terminy wewnętrze i zewnętrzne. Zasoby w projekcie. Analiza ryzyka. Analiza ścieżki krytycznej – przykłady.
 

13:45

Przerwa

14:00

Realizacja i zarządzanie zmianą w projekcie.

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

Koordynacja międzybranżowa. Dane wejściowe i niezbędne założenia, jako jedne z kluczowych elementów sukcesu projektu. Metody weryfikacji zaawansowania projektu. Przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań koordynacyjnych zespołu projektowego. Komunikacja i konflikty w zespole projektowym. Procedura zmian.
 

15:00

Zakończenie projektu.

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

Podsumowanie projektu oczami Klienta. Spotkanie podsumowujące zespołu projektowego i raport końcowy. Archiwizacja i statystyki.
 

16:00

Zakończenie szkolenia