MIĘDZYNARODOWE SANKCJE GOSPODARCZE

– odpowiedzialność za brak ich przestrzegania

Start date:
25.08.2022
End date:
25.08.2022

Description

Sankcje jako instrument polityki zagranicznej były stosowane od wielu lat, jednak po niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę państwa wprowadziły złożony i podlegający dynamicznym zmianom system, którego naruszenie może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Firmy działające na polskim rynku podlegają sprzecznym regulacjom sankcyjnym, co może budzić ich wątpliwości, czy wolno im podjąć określoną działalność lub zaangażować się w daną transakcję. W trakcie szkolenia omówimy w jaki sposób przedsiębiorcy powinni prowadzić ocenę swojej działalności pod kątem zgodności z sankcjami i co można zrobić z zawartymi wcześniej umowami, jeżeli ich dalsze wykonywanie mogłoby prowadzić do naruszenia sankcji. 

Podczas szkolenia Eksperci z Kancelarii Wardyński i wspólnicy odpowiedzą m.in. na pytania:

 • jakie są najistotniejsze reżimy sankcyjne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy?
 • czy ograniczeniom podlegają tylko transakcje z podmiotami umieszczonymi na listach sankcyjnych?
 • co w kontekście sankcji oznacza własność, kontrola, zamrożenie lub udostępnianie?
 • kogo obejmują sankcje podmiotowe i jakie z tego tytułu wynikają dla nas obowiązki?
 • jakie kary są przewidziane za naruszenie krajowych i unijnych środków ograniczających?
 • jakie są ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji innych państw?
 • jakiego rodzaju klauzule można wprowadzić do umowy, aby lepiej zarządzić ryzykiem sankcyjnym?
 • jak powinien wyglądać sankcyjny due diligence klientów?
 • jakiego rodzaju ryzyka sankcyjne mogą powstać w kontekście transakcji typu M&A?


Na szkolenie zapraszamy: 

 • prawników
 • prawników in-house
 • specjalistów działów Compliance i AML
 • wszystkich, którzy pracują z zagranicznymi klientami.

 
Organizacja:

 • wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
 • bieżący kontakt z trenerm i pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y


Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 
 

Invited by

Agnieszka Spychała