NFT, Metaverse, WEB 3.0 -

nowe kierunki w marketingowej strategii rozwoju firmy

Start date:
29.09.2022
End date:
29.09.2022

1 450 zł per person + 23% VAT

order before 8 September

1 650 zł per person + 23% VAT

order after 8 September


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Thursday
29 september 2022

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Wprowadzenie do tematyki szkolenia

dr Grzegorz Sobiecki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain (SXB)

10:05

Przerwa techniczna

10:10

Technologiczne aspekty oraz standardy tokenów NFT

Dawid Walas, Blockchain Developer 10Clouds, CTO Metasy.art

 • Czym jest smartcontract?
 • Definicja NFT
 • Jak stworzyć swój własny token NFT?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
   
10:45

Przerwa

10:55

Metavers jako kolejny krok w ewolucji internetu. Markering i biznes w wirualnej rzeczywistości

Wojciech Mrówka, NFT Marketing Lead at Uniqly, Degen & NFT Specialist at Cookie3, NFT Advisor

 • Co to jest metaverse i jak wykorzystuje NFT?
 • Cyfrowe ekonomie i możliwości metaversów
 • Rozwiązania biznesowe i marketingowe w metaversie
 • Sesja pytań i odpowiedzi
   
11:30

Przerwa techniczna

11:35

Sztuka NFT w Metavers

Kamil Sobkowicz, Non-Fungible Token (NFT) Expert

 • Dlaczego twórcy przenoszą się do wirtualnej rzeczywistości?
 • Znaczenie marketingu dla wycen NFT
 • W jaki sposób łączyć sztukę rzeczywistą z cyfrową?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
   
12:10

Przerwa

12:20

Możliwości wykorzystania NFT jako narzędzia sprzedaży dzieł sztuki

Tomasz Swaczyna, Instytut Analiz i Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o., Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o., CEO w Metasy S.A.

 • Budowa wartości firmy poprzez minting NFT
 • Marketingowe aspekty partnerstw 
 • Potencjał rynku NFT
 • Sesja pytań i odpowiedzi
   
12:55

Przerwa techniczna

13:00

Obrót tokenami NFT na scentralizowanych giełdach

Marcin Lewandowski, Prawnik, Head of Education w Smartverum, Założyciel Lewandowski 公司

 • Jak kupować i sprzedawać tokeny na giełdach?
 • W jaki sposób promować swoje NFT?
 • Dlaczego duże firmy wybierają Metaverse?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
   
13:35

Przerwa

14:00

Pojęcie Metaverse i jego związek z NFT

Jakub Kobosko, CEO, Dream-IT sp.z o.o.; Planetary Partyverse

 • W jaki sposób te dwa zagadnienia łączą się ze sobą?
 • Czy rozrywka w Metaverse ma szansę przyciągnąć klientów?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
   
14:35

Przerwa techniczna

14:40

Zastosowania tokenów NFT w tokenizacji firm

Marcin Kolago, Advisor / COO at Stealth mode

 • Jak zebrać kapitał na rozwój biznesu?
 • Czym jest i co powinien zawierać WhitePaper?
 • Jak budować silne podstawy tokenomi?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
   
15:15

Przerwa

15:25

Prawne aspekty emisji tokenów NFT

Radosław Nosowski, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Nosowski, Siwek i Wspólnicy.

 • Tokeny płatnicze
 • Tokeny użytkowe
 • Tokeny inwestycyjne
 • Sesja pytań i odpowiedzi
   
16:00

Zakończenie