Cyfryzacja procesu budowlanego po nowelizacjach 2022 r.

Start date:
29.11.2022
End date:
29.11.2022
Day I
Tuesday
29 november 2022
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Cyfryzacja procesu budowlanego

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    przegląd aktualnych ustaw,
•    praktyczne obszary zastosowania,
•    kolejne etapy cyfryzacji budownictwa.

10:15

Dokumenty elektroniczne w świetle nowelizacji ustawy Prawo Budowlane

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    korzyści i możliwości zastosowania dokumentów w formie cyfrowej, 
•    analiza zapisów ustawy,
•    proces inwestycyjno-budowlany,
•    zalety i wady rozwiązań elektronicznych.

10:45

Cyfrowy projekt budowlany

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    aktualny podział projektu budowlanego,
•    przegląd załączników do dokumentacji,
•    formaty plików,
•    przykład projektu.

11:15

Przerwa

11:30

Elektroniczny dziennik budowy (EDB)

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    terminy uruchomienia platformy,
•    EDB vs. dotychczasowy dziennik budowy,
•    konto Lokalnego Administratora Systemu.

12:15

Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    szczegółowe omówienie systemu e-CRUB,
•    wpis do Centralnego Rejestru,
•    warunki uzyskania uprawnień i dopuszczenia do egzaminu

13:00

E-budownictwo

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    przegląd oficjalnej rządowej aplikacji,
•    aktualna lista dostępnych wniosków,
•    docelowe możliwości aplikacji,
•    przykład wypełniania wniosku.

13:30

Przerwa

13:45

Opracowania geodezyjne i geologiczne

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    cyfryzacja branży,
•    mapy w procesie budowlanym,
•    cyfrowy operat techniczny.

14:15

Podpis elektroniczny

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    rodzaje dostępnych podpisów elektronicznych,
•    możliwości, jakie daje podpis elektroniczny,
•    zastosowanie w praktyce,
•    profil zaufany e-PUAP a podpis elektroniczny.

14:45

Obieg elektroniczny oraz archiwizacje dokumentacji w ramach firmy

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

•    wybrane oprogramowanie do zarządzania dokumentacją,
•    przykładowy cykl obiegu dokumentacji projektowej,
•    omówienie podstawowych formatów elektronicznej dokumentacji projektowej.

15:30

sesja pytań

Adam Mertas, Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

15:45

Zakończenie szkolenia