Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym

Start date:
31.01.2023
End date:
31.01.2023

1 450 zł per person + 23% VAT

order before 19 January

1 650 zł per person + 23% VAT

order after 19 January


No. of participants

+ 23% VAT

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Radca prawny, GESSEL, Funding and senior partner

Ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital i prawa handlowego. Senior partner, założyciel kancelarii prawnej GESSEL. Od 2011 do 2017 roku pełniła funkcję Prezesa, w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. W latach 2015-2021 pełniła funkcję Członka Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC, reprezentującego Polskę.
Do tej pory wzięła udział w ponad 150 postępowaniach arbitrażowych, krajowych oraz międzynarodowych (prowadzonych m.in. wg reguł ICC, SCC, VIAC, SCAI, UNCITRAL, FCC, IAA, SA Lewiatan, SA KIG, KDPW, SIDiR) z zakresu fuzji i przejęć, kontraktów handlowych, prawa budowlanego (m.in. wg regulacji FIDIC), włączając projekty infrastrukturalne oraz energetyczne.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Członek zespołu roboczego opracowującego zmiany do regulaminu arbitrażowego ICDR/AAA (ICDR Rules Revision Task Force) oraz członek SCC Arbitrators’ Council.
Od wielu lat rekomendowana przez ranking Chambers Global na liście „Most in Demand Arbitrators”, w 2021 roku, jako jedyny prawnik z regionu CEE znalazła się na liście najbardziej docenianych arbitrów w Europie rankingu Chambers „Most in Demand Arbitrators Europe”.
Beata Gessel jest również wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego, prawa handlowego, transakcji fuzji i przejęć oraz autorskie zajęcia Legal English - Towards Legal Erudition.

dr Joanna Kisielińska-Garncarek

Radca prawny, GESSEL, managing associate

Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym handlu międzynarodowego oraz transakcji M&A.
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, International Arbitration Association, Swiss Arbitration Centre, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym Lewiatan), a także w postępowaniach dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności wyroków sądów polubownych. Występuje w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych. Należy do zespołu GESSEL for Climate, który opracował pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne.
Członkini Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego.
W ramach projektów pro bono współpracuje z Fundacją „Po Drugie” oraz prowadzi lekcje prawa dla uczniów warszawskich liceów. Wykłada w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Występuje w roli arbitra w konkursach typu moot court.

Maria Dudzińska

Radca prawny, GESSEL, managing associate

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań spornych obejmującym zarówno sprawy przed sądami i organami administracji publicznej jak i rozwiązywane alternatywnymi metodami, w tym w mediacji i arbitrażu (m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym Lewiatan czy w arbitrażu ad hoc).
Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych, doradza Klientom w sporach dotyczących m.in. projektów informatycznych i z zakresu nowych technologii, projektów infrastrukturalnych, transakcji M&A czy w sporach korporacyjnych. Jej doświadczenie obejmuje także sprawy dotyczące praw własności intelektualnej oraz o ochronę naruszenie dóbr osobistych, w tym poprzez publikacje w prasie. Reprezentowała Klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego, występując zarówno w imieniu pacjentów jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
Od 2012 koordynowała prace związane z organizacją Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – największego w Polsce konkursu typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan.
Jest autorką publikacji z zakresu prawa procesowego i arbitrażu oraz prelegentką na konferencjach poświęconych zagadnieniom rozwiązywania sporów. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców a także dla aplikantów radcowskich i studentów.
Współpracuje pro bono z Fundacją „Rodzić po Ludzku” dbającą o podniesienie standardów opieki okołoporodowej w Polsce oraz z Fundacją „Po Drugie” zajmującą się młodzieżą w kryzysie bezdomności.

Maja Frontczak

Radca prawny, GESSEL, senior associate

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, Swiss Arbitration Centre, czy Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie). Jej praktyka obejmuje w szczególności spory o charakterze gospodarczym oraz postępowania dotyczące transakcji M&A.
Doświadczenie zdobywała w wiodących kancelariach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w których reprezentowała klientów przed polskimi oraz zagranicznymi sądami i instytucjami (takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisja Europejska, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Z sukcesem prowadziła postępowania sądowe z udziałem instytucji finansowych, w tym podmiotów bankowych, przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Występuje także w roli sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych.
W czasie aplikacji jej drużyna zajęła I miejsce w VII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – największego w Polsce konkursu typu moot court, w którym ponadto otrzymała nagrodę indywidualną dla Najlepszego Mówcy. Aktualnie od kilku lat bierze udział w organizacji konkursu, a także uczestniczy w charakterze arbitra w krajowych i międzynarodowych konkursach dla studentów i aplikantów.
Jest liderem zespołu GESSEL for Climate, który podejmuje działania nakierowane na wprowadzenie postulatów ruchów klimatycznych do przestrzeni prawnej. Jest głównym pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych, w których Kancelaria GESSEL reprezentuje Fundację ClientEarth występującą w imieniu pięciu obywateli Polski pozywających Skarb Państwa za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego oraz wynikających z tego tytułu naruszeń ich praw.

Barbara Tomczyk

Adwokat, GESSEL, senior associate

Specjalizuje się w arbitrażu i postępowaniach sądowych, w szczególności sporach z zakresu prawa gospodarczego, w tym dotyczących transakcji M&A i międzynarodowej sprzedaży towarów oraz w sporach budowlanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądem Arbitrażowym Lewiatan. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności wyroków sądów polubownych. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego polskich i międzynarodowych trybunałów arbitrażowych.

Piotr Paprota

Adwokat., LL.M. (Heidelberg), GESSEL, senior associate

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Jego praktyka obejmuje spory gospodarcze w kontekście zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (posiada doświadczenie w sporach prowadzonych m.in. według reguł Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC, Vienna International Arbitral Centre, International Centre for Settlement of Investment Disputes oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,). Wielokrotnie występował w roli asystenta zespołów orzekających w postępowaniach arbitrażowych.
Dzieli się wiedzą i doświadczeniem, uczestnicząc w organizowanych dla studentów prawa międzynarodowych konkursach arbitrażowych i mediacyjnych w roli arbitra i sędziego konkursowego.
Zanim dołączył do GESSEL doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych wiedeńskich kancelarii w zakresie arbitrażu oraz w wiodących kancelariach w Warszawie i Krakowie.

Monika Beckmann-Petey

Valentine Chessa

Partner, MGC Arbitration

Valentine Chessa is one of the founding partners of Mourre Gutiérrez Chessa Arbitration (MGC Arbitration).
Prior to founding MGC Arbitration, she worked in an international law firm for more than ten years and at the Secretariat of the ICC International Court of Arbitration.
She acts as counsel in complex arbitration cases before the main arbitration institutions in a wide range of industry sectors, including energy and construction. She also regularly serves as arbitrator and has decided cases under numerous arbitration rules, in several jurisdictions and applicable laws, in English, French and Italian.
She has been a Co-Chair of ArbIt (the Italian Forum for International Arbitration and ADR), Board member of ArbitralWomen and is currently one of the reporters for France of the Institute for Transnational Arbitration. She was recently involved in the Project “Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration” (Chapter on France) under the auspices of ICCA.

Shai Wade

Shai is the Head of the International Arbitration Group of RPC

Co-author of the principal textbook commentary on LCIA Arbitration, Shai is recognised as a Global Leader by Who's Who Legal: Arbitration, as a Leading Individual: International Arbitration by Legal 500 and a ranked International Arbitration Lawyer by Chambers and Partners.

Shai specialises in large-scale complex arbitration disputes in key industries such as, Oil and Gas, Energy Telecoms, IT and International Trade, as well as in joint-venture and shareholder disputes. He regularly advises on investor-state disputes.

Shai serves as arbitrator and as counsel under rules of the major arbitration institutions. As a young lawyer he served as a staff attorney to the Claims Resolution Tribunal for Dormant Accounts in Switzerland and later drafted the arbitration procedures for the appeals process of the International Commission on Holocaust Era Insurance Claims.

Volodymyr Yaremko

Construction & Engineering and International Arbitration groups at Mayer Brown in London

Volodymyr Yaremko has more than 12 years of experience gained in Ukraine, including most recently at Sayenko Kharenko in Kyiv. After the war he joined Construction & Engineering and International Arbitration groups at Mayer Brown in London, where he is currently based. He focuses on providing legal advice to international companies in their activities in the Central-Eastern European market, as well as is assisting local businesses when expending globally.
Volodymyr’s key areas of expertise are international arbitration and infrastructure construction projects.
His experience includes representing the State of Ukraine in three international investment arbitration disputes with total value of USD 7 billion. Prior to the war, Volodymyr has been involved in the first sea-port concession projects in Kherson and Mykolaiv in Ukraine, as we as advised leading US contractor in targeting USD multibillion infrastructure project in Ukraine.
He is a Co-Chair of the infrastructure committee of the American Chamber of Commerce in Ukraine, as well as the only Ukrainian who is certified by the FIDIC as Adjudicator and being included into the FIDIC Presidents List.