Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym

Start date:
31.01.2023
End date:
31.01.2023

1 450 zł per person + 23% VAT

order before 19 January

1 650 zł per person + 23% VAT

order after 19 January


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Tuesday
31 january 2023
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Zawieranie umów z kontrahentem zagranicznym okiem biznesu

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Radca prawny, GESSEL, Funding and senior partner , Monika Zakrzewska - Hodun, Dyrektor ds. prawnych w Danwood S.A., Radca prawny, Doradca podatkowy, MBA

1.    Na co należy zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o wejściu na dany rynek? 
2.    Jak odnaleźć się w relacjach z zagranicznymi kontrahentami?
3.    Co jest najbardziej problematyczne w relacjach z poszczególnymi państwami europejskimi?
 

10:00

Jak zbudować ramy stosunku umownego z kontrahentem zagranicznym?

Maria Dudzińska, Radca prawny, GESSEL, managing associate , Maja Frontczak, Radca prawny, GESSEL, senior associate

1.    Weryfikacja kontrahenta zagranicznego przy rozpoczęciu współpracy
2.    Forma i inne kluczowe cechy zawieranej umowy
3.    Wybór prawa właściwego
4.    Klauzule umowne „must have”
 

10:45

Gość zagraniczny

Shai Wade, Shai is the Head of the International Arbitration Group of RPC

Jak to działa w… Wielkiej Brytanii?* 

Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z brytyjskimi kontrahentami

* Wystąpienie w języku angielskim

11:00

Przerwa

11:15

Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i reguły INCOTERMS – dlaczego są tak ważne?

dr Joanna Kisielińska-Garncarek, Radca prawny, GESSEL, managing associate , Barbara Tomczyk, Adwokat, GESSEL, senior associate

1.    Zasady stosowania CISG oraz INCOTERMS  oraz ich znaczenie w obrocie międzynarodowym 
2.    Skuteczne włączanie CISG / INCOTERMS do stosunku umownego 
3.    Podstawowe uregulowania, najważniejsze różnice pomiędzy Konwencją a polskim kodeksem cywilnym
 

12:30

Gość zagraniczny

Monika Beckmann-Petey

Jak to działa w… Niemczech?* 


Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z niemieckimi kontrahentami

* Wystąpienie w języku angielskim

12:45

Przerwa

13:15

Co o systemie sankcji międzynarodowych każdy wiedzieć powinien?

Piotr Paprota, Adwokat., LL.M. (Heidelberg), GESSEL, senior associate

1.    Najistotniejsze reżimy sankcyjne
2.    Ocena działalności pod kątem zgodności z sankcjami
3.    Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym
 

14:00

Gość zagraniczny

Volodymyr Yaremko, Construction & Engineering and International Arbitration groups at Mayer Brown in London

Jak to działa w… Ukrainie w czasach wojny?* 

Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z kontrahentami z Ukrainy wobec trwających działań wojennych

* Wystąpienie w języku angielskim

14:15

Przerwa

14:30

Zapobieganie powstawaniu i sposoby rozstrzygania sporów międzynarodowych

dr Joanna Kisielińska-Garncarek, Radca prawny, GESSEL, managing associate , Maria Dudzińska, Radca prawny, GESSEL, managing associate

1.    Jak zabezpieczyć się w umowie na wypadek ewentualnego sporu?
2.     Dlaczego warto korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i czym jest arbitraż międzynarodowy?
3.    Przepis na idealną klauzulę arbitrażową
 

15:00

Gość zagraniczny

Valentine Chessa, Partner, MGC Arbitration

Jak to działa we… Francji?* 

Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z włoskimi kontrahentami

* Wystąpienie w języku angielskim

15:15

Sesja pytań i odpowiedzi

Prelegenci odpowiedzią na Państwa pytania, będzie możliwość omówienia własnych case study.

15:45

Zakończenie