COMPLIANCE SUMMIT 2023 – jak w praktyce ocenić system Compliance w firmie?

Start date:
24.01.2023
End date:
25.01.2023

2 150 zł per person + 23% VAT

order before 10 January

2 350 zł per person + 23% VAT

order after 10 January


No. of participants

+ 23% VAT

Prof. Dr Bartosz Makowicz

profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech

Dyrektor Viadrina Compliance Center, tamtejszej interdyscyplinarnej jednostki naukowej. Członek rad naukowych różnych organizacji i stowarzyszeń compliance, min. przewodniczący niemieckiej delegacji ekspertów przy Komitecie Technicznym ISO TC 309.
Autor licznych publikacji naukowych i praktycznych z dziedziny compliance, Governance i integrity, min. pierwszej z tego zakresu w Polsce książki „Compliance w przedsiębiorstwie”, wyd. Wolters Kluwer.
Mówca na licznych konferencjach, kongresach i spotkaniach oraz szkoleniowiec z zakresu Compliance.

Karolina Pilwińska-Duda

Compliance Director Poland, Czech Republic, Slovakia, Baltics & Ukraine, AbbVie

Radca Prawny, Regionalny Dyrektor ds. zgodności w Abbvie Polska. Odpowiedzialna za całość procesów compliance w Polsce, Czechach, Słowacji, Bałtykach i Ukrainie. Poprzednio odpowiedzialna za obsługę prawną i compliance na jedenastu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej w Roche Diagnostics Polska. Doświadczenie zdobywała także w polskim przemyśle farmaceutycznym i kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Krzysztof Busz

Compliance officer, Impel Business Solutions.

Specjalizuję się w trzech obszarach: komunikacji, compliance oraz zarządzaniu kryzysowym. W latach 2002 – 2013 pełniłem funkcję Dyrektora Marketingu w firmach ComputerLand i Sygnity. W latach 2013 - 2016 byłem Prezes Zarządu w ABC Data Marketing, spółki marketingowej Grupy ABC Data. Obecnie realizuję projekty w zakresie tworzenia strategii marketingowych oraz ich implementacji. W 2016 roku rozpocząłem przygodę z compliance i whistleblowingiem. Jestem Compliance officerem (ACO), Biegłym ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji, Audytorem wewnętrznym systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017-06 oraz Inspektorem Danych Osobowych. Obecnie pełnię funkcję Compliance officera w firmie Impel Business Solutions. Ponadto współpracuję z kilkoma firmami w zakresie obsługi zgłoszeń z wykorzystaniem platformy e-nform.
Z wykształcenia jestem ekonomistą. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zarządzania marketingiem w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie.

Marek Patroński

Compliance officer w Stryker Polska, Dyrektor compliance ds. fuzji i przejęć w firmie Stryker

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Canadian Executive MBA organizowanego przez kanadyjski University of Quebec w SGH w Warszawie. Uzyskał certyfikat compliance officera wydany przez Setton Hall University oraz Sciences Po University w Paryżu. Karierę compliance officera rozpoczynał w Deutsche Bank PBC S.A w którym zajmował się zarządzaniem procesami związanymi m. in. z ryzykiem compliance podczas pozyskiwania nowych klientów biznesowych oraz wpółpracą z deprtamentami marketingu. Obecnie, od 12-tu lat, karierę compliance officera kontynuuje w firmie Stryker, będącej jednym z globalnych liderów w branży wyrobów medycznych, gdzie nadzoruje, wdraża i rozwija program compliance w oddziale w Polsce. W trakcie 12-letniej kariery w Stryker pełnił również funkcje compliance officera w wielu krajach m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Rumunii oraz krajach bałkańskich. Od trzech lat pełni również funkcję dyrektora w zespole ds. fuzji i przejęć w regionie OUS, w którym odpowiedzialny jest za integrację i wdrażanie programu compliance w przejmowanych przez Stryker spółkach.

Michał Jezierski

Dyrektor ds. Compliancem, Grupa Kęty

Certyfikowany Risk Managerem i Compliance Officerem. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Deloitte i PwC, gdzie miał okazję współtworzyć aplikacje do zarządzania zgodnością w podatkach oraz zajmował się podatkiem CIT i podatkiem od nieruchomości. Oprócz tego był globalnym menadżerem odpowiedzialnym za konsolidację podatkową w amerykańskiej korporacji PerkinElmer oraz członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym polskiej spółki CSG S.A., właściciela marki Green Cell. Z wykształcenia jest prawnikiem, fascynuje się implementacją nowych technologii w rozwiązaniach compliance i legal tech oraz w finansach.

Michał Lorenc

Prezes Zarządu firmy Celius

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu: bezpieczeństwa biznesu, compliance, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, sprzedaży, negocjacji. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako menedżer wyższej kadry zarządzającej, które zdobył w firmach zagranicznych i polskich (Henkel, Siemens, Philips, Wincor-Nixdorf, Sygnity, Also).
Compliance Officer (Approved Compliance Officer), Compliance Expert (Approved Compliance Expert ) Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji. Audytor systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017-06. Wykładowca szkoleniowy i trener biznesu.
Ekonomista z wykształcenia. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych na SGH w zakresie zarządzania i marketingu. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Praktycy Compliance”. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w obszarze compliance. Autor i wykładowca programu „Executive Business Protection” dla wyższej kadry zarządzającej. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia dla menedżerów prywatnego sektora biznesowego w zakresie: zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa procesu biznesowego, compliance, antykorupcji, rozpoznawania i przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości gospodarczej, kontrwywiadu biznesowego, metod prowadzenia trudnych negocjacji, arbitrażu biznesowego, profilowania ryzyka personalnego menedżerów w sektorze prywatnym.

Michał Zdunowski

Data Security Officer, PerkinElmer

Od ponad 13 lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa informacji w szczególności związaną z kwestiami regulacyjnymi jak ochrona danych osobowych czy ochrona informacji niejawnych. Swoje doświadczenie zbiera współpracując z różnymi organizacjami ze świata finansów, agencji rządowych, dostawców IT czy NGO’s. Jego celem jest nie tyle zadbać o bezpieczeństwo danych, ale również szerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Mikołaj Otmianowski

Radca, cybersercurity, DAPR

Doświadczenie zawodowe Mikołaja Otmianowskiego obejmuje wieloletnią pracę radcy prawnego w kraju i za granicą, w spółce giełdowej Polimex-Mostostal, a także we własnej kancelarii oraz kilka legaltechowych projektów startupowych .
Jego obszerna wiedza prawna, zamiłowanie do legaltech oraz wrodzona umiejętność łączenia wartościowych ludzi w odpowiednim miejscu, doprowadziła do powstania metodyki a za nią narzędzia REDINTOGREEN, które ma istotny wpływ na komfort i jakość pracy Inspektorów Ochrony Danych.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wraz z zespołem pracuje nad nowym narzędziem związanym z cyberbezpieczeństwem. Mikołaj jest też Przewodniczącym Komisji Legaltech przy OIRP Warszawa.

Paweł Bronisław Ludwiczak

radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył podyplomowe studia Prawa Finansowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim i studium menedżerskie MiniMBA. Posiada m.in. certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) oraz certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością, Rzecznik Etyki i IOD w jednej z 500 największych firm w Polsce. Współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Praktycy Compliance. Od kilku lat prowadzi równocześnie kancelarię radcy prawnego, specjalizując się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, ochroną danych osobowych oraz Compliance.

Prelegent na różnych konferencjach i warsztatach

Autor kilkaset artykułów m.in. na temat ochrony danych osobowych i Compliance.

Paweł Roszkowski

Head of Compliance, Uniqa Polska

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Compliance spółek Grupy UNIQA w Polsce, doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych (Hogan Lovells), wewnętrznych działach prawnych, operacyjnych, Compliance (AXA, ING, NN Group), administracji państwowej (Prokuratoria Generalna)

Paweł Sawicki

adwokat, Szef Działu Prawa Karnego i Compliance w Kancelarii Kopeć Zaborowski, Approved Compliance Expert (ACE)

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, a także compliance. Ma bogate doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wykrywania nadużyć i ich przeciwdziałaniu. Prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące działań na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku spółki, korupcji i innych nadużyć.
Doradza podmiotom w sprawach zgodności korporacyjnej (compliance) i zarządzaniu ryzykami. Wspiera klientów z sektora prywatnego i publicznego w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań whistleblowingowych, wzmacnianiu kultury etycznej organizacji i minimalizowaniu ryzyk prawnych.
Jest współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Prowadzi szkolenia dotyczące problematyki sygnalistów, w tym jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Instytucie Compliance (Europejski Uniwersytet Viadrina).
Posiada certyfikaty: Approved Compliance Expert, Approved AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer oraz Approved E/S/G Officer.

Paweł Srebnicki

Security Manager, Expert, CGI

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Posiada 7 lat doświadczenia w zakresie analiz i bezpieczeństwa informacji. Doświadczenie zdobywał w instytucjach państwowych i w korporacjach, w krajach UE, w Ukrainie i w USA. Uczestniczył w ponad 20 projektach biznesowych (w tym w audytach i projektach strategicznych), między innymi dla wiodących banków, instytucji finansowych oraz globalnie rozpoznawalnych dostawców usług komercyjnych.

Radosław Lewandowski

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji oraz Rzecznik Etyki Grupy Kapitałowej PKP Energetyka

Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem oraz compliance w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka, promowanie standardów etycznych, a także wdrożenie i praktyczną realizację Dyrektywy o Sygnalistach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz compliance w sektorze kolejowym i energetycznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, studiów Executive MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie audytu śledczego. Certyfikowany Menedżer Ryzyka oraz Certyfikowany Compliance Officer.

Robert Rzepiński

Koordynator ds. bezpieczeństwa, Grupa Energa

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, audytora śledczego oraz kierownika kontroli wewnętrznej w branżach rafineryjnej /stoczniowej /energetycznej. Były Prezes Zarządu delegowany przez Radę Nadzorczą w celu restrukturyzacji spółki i przygotowania do połączenia z innym podmiotem w ramach grupy kapitałowej.
Wykładowca z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom, kreatywnej księgowości i fałszowania sprawozdań finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznik etyki oddziału okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Tomasz Urbaniak

CEO firmy konsultingowej „INSIGILO”

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu i komercyjnego Wywiadu Strategicznego. Dyplomowany analityk Compliance i AML/CFT. Konsultant w zakresie prowadzenia dochodzeń wewnętrznych z zakresu szpiegostwa przemysłowego. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Ma wieloletnie doświadczenie pracy na szczeblach kierowniczych. Zarządzał procesami Compliance i polityką bezpieczeństwa informacji. Realizował zadania
z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, ochroną informacji niejawnych, wdrażania oraz modelowania procedur kontroli wewnętrznej
i bezpieczeństwa osobowego. Prowadził postępowania wyjaśniające, dochodzenia wewnętrzne oraz postępowania dyscyplinarne.

Wojciech Kapica

radca prawny i współzałożyciel kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej oraz aplikacji radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved Compliance Expert (ACE) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020), Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021) oraz Obrót instrumentami Finansowymi. Komentarz (2022); uznany prelegent i szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, kapitałowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Rafał Hryniewicz

prezes zarządu E-nform Sp. z o.o., Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Praktyków Compliance

Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie normy ISO 27001.
Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu, analizy informacji oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Współautor książki Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości (2019) oraz raportu z badań Systemy dla sygnalistów w gminach w Polsce (2021) prezentującego wyniki badań naukowych przeprowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.
Współtwórca i opiekun merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych (UE w Poznaniu) dedykowanych problematyce sygnalistów „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)”.
Prelegent na wielu konferencjach i wydarzeniach poświęconych tematyce compliance, kontroli i audytu. Wykładowca na kilku polskich uczelniach wyższych (m.in. UE w Poznaniu, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) z zakresu whistleblowingu, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów oraz analizy informacji.
Wieloletni menedżer zarówno w podmiotach sektora publicznego jak i prywatnego. Od 2017 roku prezes zarządu Enform Sp. z o.o. W latach 2018 - 2021 dyrektor operacyjny
w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, gdzie także pełnił funkcję pełnomocnika certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania (ISO 27001 i ISO 22301).
W latach 2016-2018 w PCBC S.A. zbudował i kierował pionem kontroli wewnętrznej, a następnie pionem bezpieczeństwa wewnętrznego.
Wcześniej, przez prawie 20 lat służył w Policji oraz służbach specjalnych. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnego rodzaju przestępstw, w tym gospodarczych i korupcyjnych.
W jednej ze służb zbudował profesjonalny wydział analityczny (analiza strategiczna i kryminalna), którym zarządzał przez kilka lat jako naczelnik wydziału. W 2012 roku - jako ekspert w ramach projektu unijnego - doradzał jednej z mołdawskich służb specjalnych w zakresie budowy efektywnego pionu analitycznego. W 2013 zainicjował, a następnie do 2015 r. koordynował współpracę komórek analitycznych czterech polskich służb specjalnych, m.in. w obszarze szkoleń analitycznych.

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, PwC Legal

Łukasz Łyczko specjalizuje się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych.

Łukasz zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń ustawy o usługach płatniczych, systemów płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, postępowań licencyjnych przed KNF, oraz outsourcingu czynności bankowych.

Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo z zakresu działalności transgranicznej instytucji finansowych oraz działalności ubezpieczeniowej, w tym w sektorze bancassurance. Łukasz posiada także doświadczenie w zakresie audytu zgodności regulacyjnej innowacyjnych projektów związanych z usługami finansowymi.

Łukasz jest radcą prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America.

Przed dołączeniem do PwC Legal, Łukasz zdobywał doświadczenie w jednej z krakowskich kancelarii prawnych.

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

Konrad jest prawnikiem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w prawie bankowym. Jego obszarem praktyki jest doradztwo regulacyjne na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów spoza rynku finansowego w zakresie strukturyzacji działalności instytucji obowiązanej w rozumieniu AML, a także doradztwo na rzecz banków w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących outsourcingu czynności bankowych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla jednego z największych banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Konrad realizował także wiele projektów w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań dotyczących identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz oceny ryzyka.

Konrad ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Urszula Leszczyńska

Menedżer w zespole Financial Crime Unit (FCU) PwC Polska

Ma ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, specjalizuje się w doradztwie z zakresu AML Compliance.

Zrealizowała szereg projektów regulacyjnych - z zakresu Audytów AML, przeglądów Polityk, Procedur i procesów AML/CTF, wydawania rekomendacji i przeprowadzania działań naprawczych, pomagając klientom w identyfikowaniu luk regulacyjnych i projektowaniu rozwiązań. Posiada także doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem niefinansowym, doradzając Klientom w zakresie tworzenia apetytu na ryzyko, metodologii i wykonania oceny ryzyka instytucji obowiązanej, a także założeń dla kontroli wewnętrznej.

Urszula posiada Certyfikat CAMS oraz CAMS Advanced z zakresu zarządzania ryzykiem.

Marta Banaszczyk

Starszy Menedżer w zespole Financial Crime Unit (FCU) PwC Polska

Ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, specjalizuje się w doradztwie z zakresu AML i sankcji.

Zrealizowała szereg projektów regulacyjnych – z zakresu analizy i projektowania procedur i procesów AML, tworzenia modeli operacyjnych, oceny procesów sankcyjnych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla instytucji finansowych oraz innych instytucji obowiązanych. Projektowała i nadzorowała wdrożenie programów zarządzania jakością zarówno dla pierwszej jak i drugiej linii obrony. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia programów szkoleniowych, projektowania i dostarczania szkoleń, a także budowania podejścia do zarządzania wiedzą w organizacji.

Marta ukończyła Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest również absolwentka podyplomowych studiów w zakresie FinTech w Szkole Głównej Handlowej oraz posiada certyfikaty: CAMS, CGSS w zakresu sankcji oraz CAMS Advanced z zakresu zarządzania ryzykiem.