COMPLIANCE SUMMIT 2023 – jak w praktyce ocenić system Compliance w firmie?

Start date:
24.01.2023
End date:
25.01.2023
Day I
Tuesday
24 january 2023
09:15

Czas na logowanie

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Największe wyzwania stojące przed Compliance w 2023 r.

Marek Patroński, Compliance officer w Stryker Polska, Dyrektor compliance ds. fuzji i przejęć w firmie Stryker

•    Globalne wyzwania compliance w 2023
•    8 najważniejszych wyzwań dla compliance officera w 2023 roku w Polsce
•    Czym się zająć w pierwszej kolejności? czyli o zarządzaniu ryzykiem compliance w firmie
•    Sesja Q&A

10:15

Jak wdrażać, utrzymywać i oceniać system Compliance w organizacji

Paweł Bronisław Ludwiczak, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego

•    Historia paru wdrożeń Case study
•    Przepis na utrzymanie efektywnego i skutecznego systemu Compliance
•    Jak w praktyce oceniać system Compliance w organizacji - jak pozory mogą mylić"
 

11:00

Przerwa

11:15

System zgłaszania nieprawidłowości i postępowania wyjaśniające jako elementy systemu Compliance

Radosław Lewandowski, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji oraz Rzecznik Etyki Grupy Kapitałowej PKP Energetyka

•    System zgłaszania nieprawidłowości i wyzwania z tym związane. 
•    Sygnaliści i postępowania wyjaśniające w organizacjach – korzyści dla organizacji czy kosztowna realizacja obowiązku prawnego?
•    Jak budować zaufanie do wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości oraz pozytywne postrzeganie Sygnalistów?
•    Jakie są trudne i problemowe sytuacje z którymi mierzą się organizacje?
•    Etyczny i transparentny biznes, jak zapewnić jego realizację na wszystkich poziomach zarządzania?

12:00

Standaryzacja w obszarze Governance & Compliance

Prof. Dr Bartosz Makowicz, profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech

•    Specyfikacja standardów ISO z zakresu Governance i Compliance
•    Wartość dodana stosowania standardów
•    Zintegrowane wdrażanie Governance, Compliance Management i Whistleblowing
•    Zalety i wady audytów I certyfikacji

12:45

Przerwa

13:00

Wpływ niemieckiej Ustawy o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) oraz planowanej dyrektywy CSDDD na działalność polskich przedsiębiorstw. Perspektywa compliance: dostosowanie do nowej rzeczywistości.

Michał Jezierski, Dyrektor ds. Compliancem, Grupa Kęty

•    Jak rozumieć należytą staranność z Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)  i czym są prawa człowieka w myśl tej regulacji,
•    Jakie podmioty są obowiązane do stosowania ustawy i którzy kontrahenci mogą zwrócić się do nas z prośbą o pogłębienie współpracy z jej powodu,
•    Sposób dostosowania Compliance Management System i Risk Management System do oczekiwań niemieckich kontrahentów,
•    Zarządzanie ryzykiem jako coraz istotniejszy system ładu korporacyjnego i jego rola w świetle LkSG,
•    Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) - główne założenia regulacji należytej staranności w łańcuchu dostaw na poziomie UE,
•    Różnice i wspólne obszary pomiędzy LkSG a CSDDD.

13:45

Compliance we wprowadzaniu innowacji

Karolina Pilwińska-Duda, Compliance Director Poland, Czech Republic, Slovakia, Baltics & Ukraine, AbbVie

•    Wyzwania stojące przed wprowadzającymi innowacje
•    Innowacje a ryzyko
•    Compliance jako przepustka do sukcesu 

14:30

Przerwa

14:45

Compliance i Nowe Technologie – automatyzacja procesów Compliance

Paweł Roszkowski, Head of Compliance, Uniqa Polska

•    Rozwój biznesu a nowe technologie,
•    Nowe technologie i digitalizacja usług priorytetem działania rozwojowego organizacji,
•    Zagadnienia wirtualizacji świata, sztucznej technologii, robotyki,
•    Cloud computing – konieczna i użyteczna technologia teraźniejszości,
•    Bezpieczeństwo IT jako priorytet tarczy ochronnej organizacji – cyberbezpieczeństwo,
•    Regulacje a nowe technologie,
•    Rola Compliance i wyzwania przed funkcją w transformacji technologicznej,

15:30

Przygotowanie do zarządzania kryzysowego jako nowy element sytemu Compliance. Praktyczne metody zarządzania incydentami w dobie rosnącego ryzyka

Krzysztof Busz, Compliance officer, Impel Business Solutions. , Michał Lorenc, Prezes Zarządu firmy Celius

•    Nowe spojrzenie na compliance w aspekcie dynamicznej zmiany, wynikającej z istotnego wzrostu liczby zagrożeń kryzysowych na rynku
•    Sytuacja kryzysowa jako czynnik ryzyka istotny dla Compliance
•    Rola czynnika ludzkiego w systemie rozpoznawania i przeciwdziałania „nowym” rodzajom incydentów
•    Profil lidera zarzadzania kryzysowego na rok 2023 
•    Automatyzacja procesów zarządzania kryzysowego, mobilne centra zarządzania kryzysowego

16:15

zakończenie pierwszego dnia

Day II
Wednesday
25 january 2023
09:15

Czas na logowanie

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Compliance beneficjentem Wywiadu Strategicznego

Tomasz Urbaniak, CEO firmy konsultingowej „INSIGILO”

Wiedza potrzebna jest do regulowania procesów, a Compliance ma głownie wykrywać nieprawidłowości i podejmować decyzje w oparciu o informacje i analizy gwarantując stabilność funkcjonowania organizacji. Środowisko konkurencyjne, regulacje i sytuacja bezpieczeństwa zmieniają się w ostatnim czasie dynamicznie. To wymaga zasilania organizacji informacją i budowania wiedzy. Tu pojawia się związek i mariaż z działaniem biznesowego Wywiadu Strategicznego.

10:15

Przesłuchania, wywiady, rozmowy – osobowe źródła dowodowe w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających

Paweł Sawicki, adwokat, Szef Działu Prawa Karnego i Compliance w Kancelarii Kopeć Zaborowski, Approved Compliance Expert (ACE)

•    Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających
•    Świadek jako źródło dowodowe w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym
•    Strategia rozmów ze świadkami
•    Przykłady dobrych i złych praktyk w prowadzeniu rozmów ze świadkami

11:00

Przerwa

11:15

Weryfikacja kontrahentów w biznesie – metodyka, technologia, organizacja i ekonomika

Robert Rzepiński, Koordynator ds. bezpieczeństwa, Grupa Energa

•    Systemowe rozwiązania zapewniającego skuteczną analizę wiarygodności obecnych i potencjalnych kontrahentów
•    Wykorzystanie rozwiązań informatycznych do automatyzacji procesów zbierania danych w ramach białego wywiadu
•    Kalkulacja kosztów oraz ocena efektywności ekonomicznej zaprojektowanego rozwiązania

12:00

Działania następcze w systemach whistleblowingwych. Co może pójść nie tak?

Rafał Hryniewicz, prezes zarządu E-nform Sp. z o.o., Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Praktyków Compliance

W związku z wymogami dyrektywy unijnej dotyczącej ochrony sygnalistów, wiele podmiotów zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego stanie przed nie lada wyzwaniem, jakim będzie prowadzenie działań następczych. Wewnętrzne czynności wyjaśniające, jako główny element tych działań, to proces często wielopłaszczyznowy, skomplikowany i wydłużony w czasie. Proces, w którym na wielu jego etapach czają się mniejsze i większe zagrożenia, których materializacja może byc bolesna w skutkach dla organizacji. O takich zagrożeniach, występujących m.in. na płaszczyźnie metodologicznej, organizacyjnej czy psychologicznej, będzie mowa w trakcie wystąpienia. 

12:45

Przerwa

13:00

Nadzór czy zarządzanie ryzykiem ESG w jednostkach Compliance

Wojciech Kapica, radca prawny i współzałożyciel kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

•    Compliance a ESG
•    Wyzwania związane z ESG dla jednostek Compliance
•    Nowe regulacje i obowiązki z zakresu ESG – stan aktualny i planowany

13:45

Compliance w cyberbezpieczeństwie. Analiza ryzyka to podstawa cyberbezpieczeństwa

Mikołaj Otmianowski, Radca, cybersercurity, DAPR

•    Kluczowe cele zarządzania cyberbezpieczeństwem
•    Cyberbezpieczeństwo compliancowo
•    Podejście do analizy ryzyka CYBER vs RODO
•    Korzyści z analizy ryzyka 

14:30

Przerwa

14:45

Sektory (nie)regulowane w przygotowaniu do wdrożenia dyrektywy NIS2.

Michał Zdunowski, Data Security Officer, Pharma , Paweł Srebnicki, Manager, Deloitte

•    Czy możemy stwierdzić, że Pandemia obnażyła smutną prawdę o skuteczności pierwszej wersji Dyrektywy skoro raptem po 4 latach dorobiliśmy się już nowej wersji? 
•    Jak przygotowany jest rynek medyczny na wprowadzenie nowej Dyrektywy NIS2?
•    Jak firmy z sektora IT dostarczające rozwiązania Digital Marketplace, Cloud Computing czy chociażby Social Networking sobie poradzą z wdrożeniem Dyrektywy?
•    Czy w takiej formie Dyrektywa ma szanse powodzenia? 

15:30

Konrad Frąckowiak, Senior Associate, PwC Legal , Łukasz Łyczko, Radca Prawny, Counsel, PwC Legal , Urszula Leszczyńska, Menedżer w zespole Financial Crime Unit (FCU) PwC Polska , Marta Banaszczyk, Starszy Menedżer w zespole Financial Crime Unit (FCU) PwC Polska

Otoczenie regulacyjne instytucji finansowych w Polsce
•    Implementacja pakietu AML oraz jego wpływ na realizację obowiązków regulacyjnych na terenie UE
•    EBA 2023 - perspektywa AML


Standardy rynkowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
•    Wolfsberg Group Transaction Monitoring Request for Information Best Practice Guidance 2022
•    Wolfsberg Group Guidance on Digital Customer Lifecycle Risk Management 2022

16:15

Zakończenie