Jak kształtować i modyfikować umowy w dobie kryzysu?

Praktyka rynku zamówień i projektów infrastrukturalnych z uwzględnieniem nowych Warunków FIDIC i waloryzacji.

Start date:
26.01.2023
End date:
26.01.2023

Marta Midloch

Partner, radca prawny, Kancelaria WKB Lawyers

Współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych oraz zespołem rynków kapitałowych (papiery udziałowe).
Wspiera zamawiających, wykonawców oraz partnerów konsorcjum na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych.
Doradza klientom z sektora energetycznego, gazowo-paliwowego, chemicznego, drogowego, kolejowego, transportu publicznego oraz wielu innych branż.
Doradza również w transakcjach w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Specjalizuje się także w doradztwie prawnym w ramach transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji z elementami prawa rynku kapitałowego, doradza w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, kwestiach regulacyjnych (m.in. w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych).

Ludmiła Kitaszewska

Radca prawny, Kancelaria WKB Lawyers

Członek zespołu prawa zamówień publicznych.
Zapewnia bieżące wsparcie zamawiającym i wykonawcom w całym procesie udzielania zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji kontraktów.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym.
Doradza w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. u wiodącego europejskiego producenta autobusów elektrycznych.

Rafał Woźniak

Adwokat, Kancelaria WKB Lawyers

Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu projektów infrastrukturalnych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy.
Doradza przedsiębiorcom z branży budownictwa drogowego, energetyki, sektora ropy naftowej i gazu na każdym etapie realizacji inwestycji.
Specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych.
Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach mediacyjnych, jak i na etapie przedprocesowym;
Doradza również w transakcjach w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Jacek Piliszek

Członek SIDiR i Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Dr inż. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Inżynierii Lądowej. Konsultant. Rzeczoznawca majątkowy. Ekspert, Rozjemca i Wykładowca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Biegły ad – hoc powoływany przez sądy i prokuratury. Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w różnych fazach procesu inwestycyjnego, również w pracy w Delegacji/Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się różnymi zagadnieniami formalnymi i inżynierskimi , pomagając zarówno właścicielom, zamawiającym, inwestorom jak i wykonawcom w dokonaniu prawidłowych wyborów dotyczących różnych problemów powstałych w: przygotowaniu budowy , realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Kierował zespołami Inżyniera Kontraktu w kilkudziesięciu projektach różnych branż. Brał udział w kilkunastu komisjach rozjemczych. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu: Warunków Kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego i zarządzania procesami inwestycyjno – budowlanymi.