Jak kształtować i modyfikować umowy w dobie kryzysu?

Praktyka rynku zamówień i projektów infrastrukturalnych z uwzględnieniem nowych Warunków FIDIC i waloryzacji.

Start date:
26.01.2023
End date:
26.01.2023
Day I
Wednesday
26 january 2022
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

09:30

Kształtowanie „kryzysowych” postanowień umów o zamówienie publiczne.

Ludmiła Kitaszewska, Radca prawny, Kancelaria WKB Lawyers , Rafał Woźniak, Adwokat, Kancelaria WKB Lawyers

Postanowienia dotyczące zasad zmiany wynagrodzenia wykonawcy na wypadek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
•    niezbędne elementy klauzul waloryzacyjnych
•    przegląd najczęściej stosowanych klauzul waloryzacyjnych 
•    jak unikać popularnych błędów w postanowieniach waloryzacyjnych

Postanowienia dotyczące siły wyższej:
•    jak zdefiniować siłę wyższą w umowie
•    możliwe konsekwencje wystąpienia siły wyższej 

10:30

Przerwa

10:45

Kształtowanie „kryzysowych” postanowień umów o zamówienie publiczne.

Ludmiła Kitaszewska, Radca prawny, Kancelaria WKB Lawyers , Rafał Woźniak, Adwokat, Kancelaria WKB Lawyers

Klauzule przeglądowe:
•    minimalne wymogi redakcyjne i zasady wprowadzania zmian
Klauzule zabezpieczające na wypadek upadłości kontrahenta

11:15

Modyfikacja umowy o zamówienie publiczne.

Marta Midloch, Partner, radca prawny, Kancelaria WKB Lawyers , Ludmiła Kitaszewska, Radca prawny, Kancelaria WKB Lawyers , Rafał Woźniak, Adwokat, Kancelaria WKB Lawyers

Ustawowe przesłanki zmiany umowy (PZP).
Kodeksowe przesłanki zmiany umowy (rebus sic stantibus).
Rekomendacje UZP (stare i nowe PZP) i PGRP.
 

12:30

Przerwa

12:45

Mediacja jako skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów (także w odniesieniu do roszczeń waloryzacyjnych).

Marta Midloch, Partner, radca prawny, Kancelaria WKB Lawyers , Ludmiła Kitaszewska, Radca prawny, Kancelaria WKB Lawyers , Rafał Woźniak, Adwokat, Kancelaria WKB Lawyers

•    Wymogi formalne
•    Koszty
•    Czas trwania
•    Moc ugody
•    Bezpieczeństwo prawne

13:45

Przerwa

14:00

Zmiany w warunkach kontraktowych FIDIC

Jacek Piliszek, Członek SIDiR i Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

1.     Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC 
               a.    Główne cel wprowadzenia Nowych Warunków FIDIC
               b.    Co nowego?
               c.    Omówienie ważniejszych nowych postanowień:
                                          i.    Definicje (Subklauzula 1.1)
                                         ii.    Powiadomienia i inne komunikaty  (Subklauzula 1.3)
                                        iii.    Wczesne ostrzeżenie (Subklauzula 8.4)
                                        iv.    Systemy Zarządzania Jakością i Weryfikacji Zgodności  (Subklauzula 4.9)
                                         v.    Roszczenia Wykonawcy i Zamawiającego (Subklauzula 20.2)
                                        vi.    Rola Inżyniera w rozstrzyganiu sporów między stronami (Subklauzula 3.7)
                                       vii.    Podsumowanie

16:00

Zakończenie