Jak kształtować i modyfikować umowy w dobie kryzysu?

Praktyka rynku zamówień i projektów infrastrukturalnych z uwzględnieniem nowych Warunków FIDIC i waloryzacji.

Start date:
26.01.2023
End date:
26.01.2023

Description

DLACZEGO TO TAK ISTOTNE
Obecnie trwający okres to czas związany ze zmianami globalnego układu geopolitycznego na skutek wojny w Ukrainie z daleko idącymi konsekwencjami dla powiązań gospodarczych, z których jednym z poważniejszych jest światowy kryzys energetyczny oraz ogólna niepewność rynków. „Kryzys ukraiński” nastąpił bezpośrednio po „kryzysie covidowym”, tj. okresie, w którym skutki pandemii COVID-19, będące m.in. następstwem wprowadzania, modyfikowania i znoszenia ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, były dotkliwie odczuwalne nie tylko dla branży budowlanej ale wywarły niespotykany we współczesnej historii wpływ o charakterze globalnym.  

 Te specyficzne okoliczności nie pozostawały i nadal nie pozostają obojętne na realizację inwestycji infrastrukturalnych, które niejednokrotnie stanowią ogromne przedsięwzięcia gospodarcze. Wielu uczestników procesów inwestycyjnych boleśnie odczuło doniosłe skutki tego, jak bardzo zredagowanie postanowień umowy pozostaje istotne w okresie wystąpienia gwałtownych, nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych zdarzeń

Skutki powyższych okoliczności nie ustały, a rozwój zjawisk wywołujących globalne zagrożenia nie jest wykluczony. Wzbogaceni doświadczeniem wynikającym z zaistniałych już zdarzeń, uczestnicy procesów inwestycyjnych mogą przewidzieć w redagowanych i zawieranych kontraktach postanowienia,
które w obliczu kolejnych sytuacji kryzysowych pozwolą na minimalizację zakłóceń w prowadzeniu
i dokończeniu inwestycji.

Podczas szkolenia, doświadczeni prelegenci przekażą wiedzę z zakresu:
•  rekomendowanych sposobów redagowania postanowień umów o realizację robót budowlanych w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, 
•  modyfikowania zawartych już umów w celu dostosowania ich do wspominanych uwarunkowań. 
W ramach szkolenia omówione zostaną również zagadnienia dotyczące mediacji, jako skutecznej formy rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w zakresie kształtowania postanowień umów, z przedstawieniem praktycznych wskazówek prowadzenia tego typu postępowań wynikających z doświadczeń zawodowych prelegentów. Podczas szkolenia omówione zostaną także nowe warunki FIDIC.
Prelegenci podzielą się doświadczeniami i wiedzą z zakresu tego, w jaki sposób już na etapie doboru kontrahenta, ale także redagowania i wykonywania umowy, dążyć do minimalizacji ryzyka niepowodzenia inwestycji.   

DLACZEGO MY
To, co wyróżnia nasze szkolenie, to praktyczna i głęboka znajomość tematu oraz zrozumienie obaw i potrzeb wszystkich uczestników procesu budowlanego. Prelegenci posiadają wieloletnie doświadczenia związane z doradztwem w zakresie opracowywania i realizacji kontraktów budowlanych, w tym formułowanych w oparciu o warunki FIDIC, w różnych branżach infrastruktury. Wielokrotnie doradzali przy redagowaniu i modyfikowaniu umów na realizację inwestycji infrastrukturalnych o łącznej wartości przekraczającej dziesiątki miliardów złotych. Pozwoliło to na wypracowanie praktycznego podejścia do bieżących problemów, zrozumienie biznesowych potrzeb stron oraz znajdowanie optymalnych rozwiązań w obliczu aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych. 

Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców:
•  inwestorów
•  generalnych wykonawców
•  podwykonawców inwestycji budowlanych, 
•  doradców prawnych oraz kadry menadżerskiej tych podmiotów, 
•  do wszystkich osób działających w szeroko rozumianej branży budowlanej.

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
Uczestnicy mogą zadawać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na koniec szkolenia przewidziany jest czas na pytania uczestników
Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących.
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Agnieszka Spychała