WYZWANIA I TRUDNOŚCI W RELACJACH PRACODAWCA - ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

- najlepsze praktyki regulujące relacje ze związkami zawodowymi

Start date:
22.02.2023
End date:
22.02.2023

Organizator

Partner