WYZWANIA I TRUDNOŚCI W RELACJACH PRACODAWCA - ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

- najlepsze praktyki regulujące relacje ze związkami zawodowymi

Start date:
22.02.2023
End date:
22.02.2023

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 8 February

1 490 zł per person + 23% VAT

order after 8 February


No. of participants

+ 23% VAT

Sławomir Paruch

radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w sprawach HR. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w Polsce, w tym specjalistą w zakresie sporów sądowych, sporów zbiorowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych i indywidualnych. Specjalizuje się w sprawach dot. związków zawodowych oraz dot. mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych oraz umów o zakazie konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania pracowników.

Robert Stępień

radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Zarządzający biurem w Krakowie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Ceniony za responsywność, biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.

Agnieszka Nicińska-Chudy

radca prawny, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Doradza pracodawcom w bieżących sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa HR, w szczególności dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi, czasu pracy, niezdolności do pracy i zwolnień lekarskich, a także tworzenia umów i regulacji dotyczących zakazu konkurencji, nieuczciwej konkurencji i konfliktu interesów. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Michał Bodziony

prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Uczestniczy w bieżącej obsłudze Klientów w sprawach z zakresu prawa HR. Wspiera przedsiębiorców w szczególności w kształtowaniu relacji ze związkami zawodowymi oraz w kwestiach związanych z ochroną dóbr osobistych pracodawców, restrukturyzacjami, wdrażaniem pracy zdalnej oraz wprowadzaniem rozwiązań antykryzysowych. Autor publikacji i praktycznych komentarzy z zakresu prawa HR.

Kinga Ciosk

prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii prawa HR. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zastosowaniem nowych technologii w prawie pracy. W PCS | Littler wspiera prawników w codziennej obsłudze klientów, realizując projekty z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a także szeroko rozumianego prawa HR.