WYZWANIA I TRUDNOŚCI W RELACJACH PRACODAWCA - ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

- najlepsze praktyki regulujące relacje ze związkami zawodowymi

Start date:
22.02.2023
End date:
22.02.2023
Day I
Wednesday
22 february 2023
09:20

Czas na logowanie

09:30

Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:35

Czy czeka nas rewolucja w sporach zbiorowych - projekt nowej ustawy o sporach zbiorowych.

Sławomir Paruch, Radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

10:05

Współpraca z organizacją związkową w granicach prawa i wewnętrznych zasad obowiązujących w firmie.

Robert Stępień, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Porozmawiamy m.in. o następujących kwestiach:
•    statusie organizacji zakładowej lub międzyzakładowej 
•    zachowaniu reguł compliance w relacjach ze związkami zawodowymi granicach samorządności i niezależności organizacji związkowych;
•    egzekwowaniu od organizacji związkowych działania w zgodzie z prawem;
•    porozumieniach zawieranych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi; 
•    zakresie samorządności i niezależności związkowej,
•    bezpieczeństwie i ochronie informacji w relacjach ze związkami zawodowymi.
 

11:05

Przerwa

11:20

Weryfikacja liczebności organizacji związkowych.

Agnieszka Nicińska-Chudy, radca prawny, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Porozmawiamy między innymi o:
•    efektywnej kontroli liczebności organizacji związkowej przed sądem;
•    skutkach prawnych skorygowania liczby członków związku zawodowego przez sąd;
•    korzyściach biznesowych płynących z postępowania o ustalanie liczebności organizacji związkowej;
•    konsekwencjach możliwych do wyciągnięcia wobec związków zawodowych oraz pracowników zawyżających swoją liczebność lub dopuszczających się innych naruszeń w tym zakresie.
 

12:20

Spory zbiorowe, protesty, strajki – na co zwrócić uwagę?

Michał Bodziony, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

W ostatnim czasie wielu naszych Klientów mierzy się z próbami wszczęcia sporów zbiorowych przez organizacje związkowe. Związki zawodowe dążą do sporów, aby organizować protesty oraz strajki – również w formie online. Nie zawsze dzieje się to jednak w zgodzie z przepisami prawa. 
Podzielimy się naszym doświadczeniem, rozmawiając m.in. o:
•    żądaniach zgłaszanych przez organizacje związkowe oraz podstawowych  zasadach prowadzenia sporu zbiorowego 
•    nadużywaniu przez organizacje związkowe przepisów o sporach zbiorowych
•    efektywnym radzeniu sobie z nierealnymi żądaniami zgłaszanymi przez organizacje związkowe
•    sposobach radzenia sobie z nielegalnymi akcjami protestacyjnymi organizowanymi pod pretekstem zgromadzeń publicznych
•    weryfikacji sposobu przeprowadzania przez organizację związkową referendum strajkowego
•    akcjach protestacyjnych prowadzonych w Internecie
•    możliwości wprowadzania podwyżek bez udziału strony związkowej
•    reagowaniu na „zapowiedzi” dotyczące wszczęcia sporu zbiorowego
•    prowadzeniu komunikacji z pracownikami, która przynosi odpowiednie rezultaty

13:20

Przerwa

13:35

Aktywność związków zawodowych w sieci oraz nieodpłatne pomieszczenia związkowe, telefony, wewnętrzny Internet.

Kinga Ciosk, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Poruszymy m.in. następujące kwestie:
•    granice krytyki pracodawcy w sieci
•    monitorowanie aktywności organizacji związkowych w Internecie
•    zalety wprowadzenia polityki korzystania z mediów społecznościowych
•    sposoby skutecznego radzenia sobie ze związkowcami dopuszczającymi się nadużyć w Internecie 
•    korzystaniu przez organizacje związkowe z wewnętrznych kanałów komunikacyjnych pracoadwcy
•    zasadach udostępniania związkowcom określonych narzędzi i pomieszczeń związkowych
•    zakazie finansowania działalności związkowej przez pracodawcę

14:35

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem-przedstawicielem organizacji związkowej – kiedy jest dopuszczalne?

Robert Stępień, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Podzielimy się z Państwem naszym bogatym doświadczeniem w tym zakresie i porozmawiamy m.in. o:
•    zakresie ochrony stosunku pracy przysługującej działaczom związkowym oraz najczęstszych nadużyciach w tym zakresie
•    procedurze poprzedzającej decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem-przedstawicielem organizacji związkowej
•    okolicznościach, które mogą uzasadniać odmowę przywrócenia zwolnionego pracownika do pracy
 

15:35

Zakończenie