SYGNALIŚCI W PRAKTYCE

– ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości.

Start date:
12.12.2023
End date:
12.12.2023

Description

Dyrektywa o ochronie sygnalistów miała zostać zaimplementowana blisko dwa lata temu, ale jeszcze nie doczekała się odpowiedniej ustawy. Jak dotąd przygotowano już kilka projektów, nad którymi nadal trwają prace. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców przed koniecznością wdrożenia w swoich firmach zapisów unijnej dyrektyw i to w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A bez polskiej wykładni przepisów może to okazać się bardzo wymagające. 

Wskażemy, o czym warto pamiętać i jakich błędów należy się wystrzegać, aby wewnętrzne procedury pozostawały zgodne z prawem, a jednocześnie działały skutecznie

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy o aktualnym stanie prawnym związanym z wdrożeniem zapisów unijnej dyrektywy 
o ochronie sygnalistów oraz o obowiązkach i zakresach odpowiedzialności ciążących na organach zarządzających firmami.

Podczas szkolenia omówione zostaną:
• aktualny stan prawny,
• obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wdrażania zapisów Dyrektywy o sygnalistach,
• rola organów spółki/firm inwestycyjnych we wdrażaniu systemu whistleblowingowego,
• odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów spółki w związku z naruszeniem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa,
• najczęściej występujące nadużycia gospodarcze w organizacjach oraz kluczowa, z perspektywy praktycznej, problematyka postępowania ze zgłoszeniami, które dotyczą nieprawidłowości mogących stanowić czyny zabronione prawem karnym.

Korzyści:
• usystematyzowanie wiedzy o aktualnym stanie prawnym w zakresie wdrażania Dyrektywy o sygnalistach,
• zapoznanie z obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorstwa w związku z wdrożeniem zapisów Dyrektywy o sygnalistach,
• uświadomienie konsekwencji wynikających z zaniechania wdrożenia zapisów Dyrektywy,
• zapoznanie z wariantami postępowania przez organizację z sygnałem dotyczącym nieprawidłowości o charakterze karnym i potencjalnymi konsekwencjami karnymi za podejmowanie działań zakazanych wobec sygnalistów, których przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla osób uczestniczących w procesie weryfikacji zgłoszeń,
• zapoznanie z zakresem odpowiedzialności odszkodowawczej ciążącej na organach spółki za naruszenie zapisów ustawy o ochronie sygnalistach,
• uświadomienie powiązań istniejących pomiędzy obowiązkami wynikającymi z ustawy regulującej rynek kapitałowy z regulacjami dotyczącymi ochrony sygnalistów.

Szkolenie jest dedykowane w szczególności:
• managerom działów HR,
• specjalistom HR,
• compliance oficerom,
• prawnikom,
• członkom organów spółek publicznych i firm inwestycyjnych,
• wszystkich, którym powierzone będzie w firmie wprowadzanie i bieżąca obsługa kanałów informowania o nieprawidłowościach, a także prowadzenie postępowań wyjaśniających. 

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na koniec szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi
•    Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
Wystawiamy zaświadczenie o liczbie godzin szkoleniowych - na prośbę uczestnika.

Invited by

Agnieszka Spychała