Korzystanie z AI i jej produktów

– wyzwania ochrony prawnej

Start date:
09.09.2024
End date:
09.09.2024

1 190 zł per person + 23% VAT

order before 2 September

1 390 zł per person + 23% VAT

order after 2 September


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Produkty stworzone przez sztuczną inteligencję stanowią nie tylko przejaw technologicznego postępu, ale również wyzwanie dla tradycyjnych koncepcji twórczości i własności intelektualnej. W tych dziełach ukryta jest esencja współpracy między człowiekiem, a maszyną - gdzie innowacyjność staje się syntezą naszych pomysłów i algorytmów.

Jakie działania są niezbędne, aby skutecznie chronić produkty stworzone przy użyciu AI oraz jak wykorzystać potencjał tych rozwiązań, jednocześnie zachowując zgodność z obowiązującymi przepisami? 

Dołącz do 1-dniowego warsztatu, w trakcie którego dostarczymy praktyczną  wiedzę i wskażemy kierunek rozwiązań dotyczących:
Prawnych aspektów ochrony produktów generowanych przez rozwiązania AI,
Kluczowych przepisów dotyczących praw autorskich, patentów i innych form ochrony intelektualnej,
Zasad związanych z ochroną danych, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
Strategii zabezpieczania produktów przed naruszeniami i kopiowaniem,
• Praktycznych kroków do zapewnienia zgodności z przepisami i minimalizacji ryzyka prawno-biznesowego

Nad czym będziemy pracować podczas warsztatu?
• Prawem własności intelektualnej do wytworu generatywnej AI
Wykorzystanie wytworów generatywnej sztucznej inteligencji (AI) w kontekście prawa własności intelektualnej może być dość złożone, ponieważ kwestie dotyczące praw autorskich, patentów i innych form ochrony intelektualnej mogą się różnić w zależności od jurysdykcji i specyfiki konkretnej sytuacji.
• Ochroną baz danych, w nowej rzeczywistości prawnej, wynikającej ze stosowania rozwiązań AI
Ochrona baz danych w nowej rzeczywistości prawnej wynikającej ze stosowania rozwiązań opartych na AI wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty prawne, jak i techniczne oraz stosowne umowy i polityki, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych i praw własności intelektualnej.
• Obrotem danymi i bazami danych, w nowej rzeczywistości prawnej, wynikającej ze stosowania rozwiązań AI 
Obrót danymi i bazami danych w kontekście stosowania rozwiązań opartych na AI wymaga uwzględnienia różnorodnych aspektów prawnych, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, praw własności intelektualnej, umów dotyczących danych, ryzyka odpowiedzialności oraz zasad przejrzystości i uczciwości. Dbałość o te kwestie może pomóc Ci w uniknięciu potencjalnych problemów prawnych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami.

Więcej szczegółów w zakładce PROGRAM.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem:
Marta Lampart - Radca prawny, IP/AI Prawnik, Zawodowy pełnomocnik ds. znaków towarowych przed EUIPO
Maciej Potoczny - Legal counsellor,  Data protection lawyer

Więcej szczegółów w zakładce PRELEGENCI.

Szkolenie jest skierowane do branży: IT, mediów elektronicznych, e-Commerce (m-Commerce), fin-tech, marketingowej, reklamy internetowej, a także nieruchomości, logistyki, FMCG

Dla kogo?
Menadżerów ds. prawnych, specjalistów ds. własności intelektualnej, inżynierów danych, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ochroną produktów AI.

Organizacja szkolenia:
• wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
• bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia
• dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (ZOOM).
Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Magdalena Ziółkowska