Jak podnieść efektywność planowania w produkcji?

Warsztat

Start date:
31.03.2021
End date:
31.03.2021

Timeline

Day I
Wednesday
31 march 2021
08:45

Czas na logowanie

08:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:00

Skuteczne planowanie produkcji

Tomasz Król, Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji

•    Czym jest planowanie
•    Metody planowania
•    Planowania i harmonogramowanie – różnice
 

09:45

Przerwa

09:50

Warsztat: symulator produkcyjny – sesja I

Tomasz Król, Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji

•    Zasady planowania produkcji
•    Algorytmy harmonogramowania
•    Zagrożenia i pułapki związane z planowaniem
 

11:20

Przerwa

11:30

Warunki konieczne do planowanie

Tomasz Król, Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji

•    Dane niezbędne do planowania
•    Standaryzacja – w jakim stopniu standaryzować?
•    Zasoby – konieczne i pomocne
 

13:00

Przerwa

13:10

Warsztat: symulator produkcyjny – sesja II

Tomasz Król, Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji

•    Wąskie gardła w produkcji
•    Obłożenie zasobów w kontekście efektywnego planowania
•    Rodzaje środowisk produkcyjnych
 

14:50

Przerwa

15:00

Skuteczne metody realizacji harmonogramu

Tomasz Król, Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji

•    Bieżące monitorowanie rezultatów
•    Jak postępować z opóźnieniami ?
•    Standaryzacja planowania (S&OP)
 

16:00

Wnioski i podsumowanie

Tomasz Król, Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji

•    Uniwersalne zasady planowania
•    Indywidualne plany działań
•    Efektywne przygotowanie planu
 

16:45

Zakończenie warsztatów