Powered by chatwoo.com

FRONT EDGE

Innovation and Leadership Summit

Data rozpoczęcia:
16.04.2018
Data zakończenia:
17.04.2018

Opis

Więcej informacji na stronie www.frontedge.eu

Budowanie kultury innowacji oraz nowoczesne przywództwo to największe wyzwania współczesnych organizacji biznesowych.

Kultura innowacji wpływa bezpośrednio na efektywność biznesową, czyli zasadniczy cel funkcjonowania organizacji. Budowanie kultury innowacji nie jest możliwe bez przywództwa wzrostu - nowoczesnego podejścia do zarządzania opartego na budowaniu silnych, twórczych, autonomicznych i samoorganizujących się zespołów. W nowoczesnych, innowacyjnych organizacjach lider nie jest mianowany, a staje się nim w sytuacjach wymagających przywództwa.

W czasie konferencji spotkamy się z ekspertami i praktykami z organizacji, które świadomie wdrażają i rozwijają kulturę innowacji. Będziemy dzielić się wiedzą na temat innowacji i przywództwa, dobrymi praktykami, case studies i wreszcie upadkami i porażkami, z których wynosimy najważniejsze lekcje.