Powered by chatwoo.com

XVIII edycja Nagrody "Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia

Data rozpoczęcia:
29.11.2018
Data zakończenia:
29.11.2018

Opis

Nagrodę im. Jerzego Giedroycia redakcja „Rzeczpospolitej” ustanowiła w 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci wielkiego patrioty, znakomitego redaktora i dalekowzrocznego polityka, twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje, które w swojej działalności kierują się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Gala odbędzie się 29 listopada br. o godzinie 16:00 w Pałacu Rzeczpospolitej przy Placu Krasińskich 3/5

Na wydarzenia zaprasza: Redakcja Rzeczpospolitej

„Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury”,

W sprawach związanych z Nagrodą

Hanna Wawrowska – Sekretarz Kapituły Nagrody

h.wawrowska@rp.pl

Irmina Zakrzewska – kierownik projektu

i.zakrzewska@rp.pl

W sprawach organizacyjnych

Ewa Horbaczewska

ewa.horbaczewska@rp.pl

Tel +48 2246 30 312