Nowoczesne Rady Nadzorcze

Jak kształtować politykę informacyjną spółki?

Start date:
03.12.2019
End date:
03.12.2019

Description

Kształtowanie polityki informacyjnej spółki ma kluczowe znaczenie jako metoda budowania zaufania między inwestorami, akcjonariuszami a spółką, ale także w przejrzystym dialogu opartym o kompletne informacje z aktualnymi i potencjalnymi klientami, analitykami rynku oraz przedstawicielami mediów.

Zapraszamy do udziału w konferencji Nowoczesne Rady Nadzorcze poświęconej zagadnieniom związanym z wyzwaniami oraz dobrymi praktykami w zakresie kształtowania polityki informacyjnej spółki.
W oparciu o doświadczenia liderów praktyki ładu korporacyjnego poddamy analizie zagadnienia, które w istotny sposób wpłyną w najbliższych latach na agendy rad nadzorczych oraz rad dyrektorów spółek działających w Polsce tj. raportowanie niefinansowe, dynamika zmian otoczenia prawnego dotyczącego ujawniania informacji, zakres i sposoby komunikacji z rynkiem i interesariuszami. 

Podczas kolejnych prezentacji oraz towarzyszących im paneli dyskusyjnych poruszymy temat komitetów audytu, a dokładniej dobrych praktyk, którymi powinny kierować się w podejmowanych działaniach przy zachowaniu swojej niezależności, jak i skutecznym realizowaniu ustawowych zadań.

Ponadto, omówimy również odpowiedzialność oraz priorytety rad nadzorczych, jak i wyzwania wskazane w badaniach Deloitte przez przedstawicieli członków rad nadzorczych polskich spółek.

Dyskusje moderować będą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni redakcji dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet”.