Rewolucja podatkowa 2020 - co każdy praktyk wiedzieć powinien

- AKTUALIZACJA O TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ -

Data rozpoczęcia:
27.04.2020
Data zakończenia:
28.04.2020

Prelegenci

Marta Czerwińska

Senior Associate, Zespół Planowania Podatkowego, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Adwokat i Doradca Podatkowy. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, międzynarodowym prawie podatkowym oraz podatkowej obsłudze transakcji. Doradza podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży nieruchomościowej, deweloperskiej oraz finansowej. Przeprowadza i koordynuje projekty typu due diligence oraz doradza w zakresie podatków przy projektach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się również bieżącym doradztwem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w zespołach doradztwa podatkowego z tzw. „Wielkiej Czwórki” oraz w biznesie.

Aleksander Dyl

Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Zajmuję się tworzeniem najbardziej efektywnych finansowo struktur wynagradzania członków kadry zarządzającej i budowaniem różnego rodzaju systemów motywacyjnych. Ponadto, biorę udział w procesach sukcesyjnych, wdrażaniu rozwiązań pozwalających na stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, tworzeniu polityk zarządzania zgodnością, wypełnianiu obowiązków raportowych względem Narodowego Banku Polskiego, a także raportowaniu schematów podatkowych czy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestniczę w licznych procesach due diligence oraz bieżącej obsłudze największych podmiotów z sektora prywatnego. Posiadam doświadczenie w różnych branżach m.in. medialnej, IT, energetycznej, finansowej, budowlanej, chemicznej, FMCG oraz motoryzacyjnej. Jestem również autorem artykułów oraz wypowiedzi medialnych
z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i programów emerytalnych.

Aleksandra Kalinowska

Partner; Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatkach pośrednich (VAT, akcyza, cło). Zaangażowana w międzynarodowe i polskie projekty podatkowe oraz w budowanie praktyki podatkowej w Polsce. Doradza w sprawach podatkowych klientom z sektora energetycznego (przemysł gazowy, energetyczny i paliwowy), chemicznego, farmaceutycznego oraz detalicznego. Wspomaga dużych inwestorów zagranicznych we wdrażaniu procedur celnych oraz w zakresie VAT w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Doradza przy projektach zarządzania ryzykiem podatkowym realizowanych dla międzynarodowych korporacji, które powierzają księgowość oraz funkcje podatkowe centrom usług wspólnych. Przeprowadziła i nadzorowała wiele przeglądów podatkowych i projektów due diligence. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o VAT oraz przepisów akcyzowych, jest także współredaktorem komentarza „Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”. Współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą jako ekspert podatkowy. Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Związana z marką Andersen od 1998 roku

Joanna Henzel

Manager, dział doradztwa podatkowego, TPA POLAND

Manager w zespole doradztwa podatkowego w Poznaniu, licencjonowanym doradcą podatkowym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie podatkowym świadczonym zarówno dla firm polskich, jak i międzynarodowych.
Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym przy kompleksowych projektach realizowanych na rynku nieruchomości, a także w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów działających w branży budowlanej.
Brała udział jako doradca podatkowy w licznych projektach restrukturyzacyjnych (fuzje, podziały, przejęcia przedsiębiorstw) i kompleksowych przeglądach i badaniach podatkowych, w tym typu due diligence.
Prowadziła także liczne projekty związane z opracowaniem dokumentacji cen transferowych dla różnych typów transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Jest autorką wielu publikacji podatkowych, szkoleń podatkowych oraz współautorką "Przewodnika po dokumentacji cen transferowych 2017".
Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy, Associate Partner, Rödl & Partner

Katarzyna Judkowiak specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Doświadczony wykładowca. Doradza w języku niemieckim, angielskim i hiszpańskim. Autorka i współautorka licznych publikacji książkowych i artykułów o tematyce podatkowej, w tym m.in. komentarza VAT dla praktyków, wydawanego rok rocznie przez ODDK. Absolwentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i stypendystka niemieckiego programu DAAD, w ramach którego odbyła semestr zagraniczny na Uniwersytecie Republiki w Montevideo (Urugwaj). Z Rödl & Partner związana od 2005 roku

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający w Advicero Nexia

jest Partnerem Zarządzającym w Advicero Nexia oraz licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 r. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego.
Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Jest specjalistą w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych, doradzała wielu funduszom inwestycyjnym, zarówno charakteru otwartego, jak i zamkniętego, w ich działalności inwestycyjnej i bieżącej, obejmującej nabycia i sprzedaż udziałów lub aktywów, restrukturyzacje prowadzące do uzyskania optymalizacji podatkowej, uzyskiwanie zwolnienia w podatku dochodowym dla polskiej działalności. Specjalizuje się również w doradztwie dla branży energetyki odnawialnej, w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania biznesplanów, rozliczeń zielonych certyfikatów oraz doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora nieruchomościowego oraz handlu detalicznego.
Jest regularnie wyróżniana jako rekomendowany doradca podatkowy (rankingi firm doradztwa podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” – kategoria międzynarodowe prawo podatkowe oraz rankingi International Tax Review „Women in Tax Leaders”). Doradza w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.

Marcin Matyka

Partner, Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

Adwokat i doradca podatkowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy dla największych polskich i zagranicznych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (prawo) oraz University of Central Lancashire (MBA). Pełni funkcję Partnera Zarządzającego Andersen Tax & Legal w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz transakcjach dla funduszy private equity. Zdobywał doświadczenie w pracy przy transakcjach w sektorze nieruchomości, branży energetyczno-paliwowej oraz instytucjach finansowych. Reprezentował Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami administracji skarbowej, sądami administracyjnymi (WSA, NSA), jak i Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT.) obsługuje projekty infrastrukturalne, w tym projekty typu green field w Polsce. Obrońca osób pełniących funkcje zarządcze w postępowaniach karnych skarbowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa i podatków oraz prelegent na konferencjach i seminariach dotyczących prawa cywilnego i podatkowego. W 2015 r. kierował zespołem, który uzyskał tytuł Tax Firm of the Year w Polsce nadawanym przez prestiżowy magazyn International Tax Review.

Mirosław Siwiński

Partner w Advicero Nexia

jest Partnerem w Advicero Nexia oraz doradcą podatkowym i radcą prawnym, z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego.
Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych, czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Mirosław posiada również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Posiada też rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy.
Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się szczególnie w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych.

Małgorzata Trzęsimiech

Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Adwokat i doradca podatkowy. Posiada kompleksowe doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie transakcji fuzji i przejęć, transakcji na udziałach oraz transakcji na aktywach. Zajmuje się doradztwem podatkowym, w szczególności w zakresie podatku CIT oraz VAT, w tym doradztwem transakcyjnym, strukturyzacją działalności międzynarodowej oraz postępowaniami podatkowymi i kontrolnymi. Specjalizuje się w doradztwie dla branży deweloperskiej, budowlanej, motoryzacyjnej. Wcześniejsze, kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki” oraz dużej kancelarii prawno-podatkowej. W ramach studiów odbyła praktyki m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.