Powered by chatwoo.com

Rewolucja podatkowa 2020

co każdy praktyk wiedzieć powinien

Data rozpoczęcia:
10.03.2020
Data zakończenia:
11.03.2020

1 750 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 28 lutego

1 950 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 28 lutego


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

Aleksander Dyl

Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Zajmuję się tworzeniem najbardziej efektywnych finansowo struktur wynagradzania członków kadry zarządzającej i budowaniem różnego rodzaju systemów motywacyjnych. Ponadto, biorę udział w procesach sukcesyjnych, wdrażaniu rozwiązań pozwalających na stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, tworzeniu polityk zarządzania zgodnością, wypełnianiu obowiązków raportowych względem Narodowego Banku Polskiego, a także raportowaniu schematów podatkowych czy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestniczę w licznych procesach due diligence oraz bieżącej obsłudze największych podmiotów z sektora prywatnego. Posiadam doświadczenie w różnych branżach m.in. medialnej, IT, energetycznej, finansowej, budowlanej, chemicznej, FMCG oraz motoryzacyjnej. Jestem również autorem artykułów oraz wypowiedzi medialnych
z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i programów emerytalnych.

Aleksandra Kalinowska

Partner; Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatkach pośrednich (VAT, akcyza, cło). Zaangażowana w międzynarodowe i polskie projekty podatkowe oraz w budowanie praktyki podatkowej w Polsce. Doradza w sprawach podatkowych klientom z sektora energetycznego (przemysł gazowy, energetyczny i paliwowy), chemicznego, farmaceutycznego oraz detalicznego. Wspomaga dużych inwestorów zagranicznych we wdrażaniu procedur celnych oraz w zakresie VAT w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Doradza przy projektach zarządzania ryzykiem podatkowym realizowanych dla międzynarodowych korporacji, które powierzają księgowość oraz funkcje podatkowe centrom usług wspólnych. Przeprowadziła i nadzorowała wiele przeglądów podatkowych i projektów due diligence. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o VAT oraz przepisów akcyzowych, jest także współredaktorem komentarza „Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”. Współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą jako ekspert podatkowy. Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Związana z marką Andersen od 1998 roku

Bartosz Mroczkowski

Senior Associate, Zespół Planowania Podatkowego, Kncelaria Ożóg Tomczykowski

Od blisko 10 lat wspieram swoich Klientów w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuję się w doradztwie podatkowym przy transakcjach restrukturyzacyjnych, planowaniu podatkowym oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Przeprowadzam i koordynuję liczne projekty typu due diligence oraz doradzam w zakresie podatków
w dużych transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich
i zagranicznych. Koordynuję projekty z zakresu implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz IP Box. Zajmuję się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Mam doświadczenie w obsłudze firm z różnych branż m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej. Jestem autorem licznych artykułów oraz publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Joanna Henzel

Manager, dział doradztwa podatkowego, TPA POLAND

Manager w zespole doradztwa podatkowego w Poznaniu, licencjonowanym doradcą podatkowym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie podatkowym świadczonym zarówno dla firm polskich, jak i międzynarodowych.
Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym przy kompleksowych projektach realizowanych na rynku nieruchomości, a także w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów działających w branży budowlanej.
Brała udział jako doradca podatkowy w licznych projektach restrukturyzacyjnych (fuzje, podziały, przejęcia przedsiębiorstw) i kompleksowych przeglądach i badaniach podatkowych, w tym typu due diligence.
Prowadziła także liczne projekty związane z opracowaniem dokumentacji cen transferowych dla różnych typów transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Jest autorką wielu publikacji podatkowych, szkoleń podatkowych oraz współautorką "Przewodnika po dokumentacji cen transferowych 2017".
Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy, Associate Partner, Rödl & Partner

Katarzyna Judkowiak specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Doświadczony wykładowca. Doradza w języku niemieckim, angielskim i hiszpańskim. Autorka i współautorka licznych publikacji książkowych i artykułów o tematyce podatkowej, w tym m.in. komentarza VAT dla praktyków, wydawanego rok rocznie przez ODDK. Absolwentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i stypendystka niemieckiego programu DAAD, w ramach którego odbyła semestr zagraniczny na Uniwersytecie Republiki w Montevideo (Urugwaj). Z Rödl & Partner związana od 2005 roku

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający w Advicero Nexia

jest Partnerem Zarządzającym w Advicero Nexia oraz licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 r. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego.
Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Jest specjalistą w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych, doradzała wielu funduszom inwestycyjnym, zarówno charakteru otwartego, jak i zamkniętego, w ich działalności inwestycyjnej i bieżącej, obejmującej nabycia i sprzedaż udziałów lub aktywów, restrukturyzacje prowadzące do uzyskania optymalizacji podatkowej, uzyskiwanie zwolnienia w podatku dochodowym dla polskiej działalności. Specjalizuje się również w doradztwie dla branży energetyki odnawialnej, w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania biznesplanów, rozliczeń zielonych certyfikatów oraz doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora nieruchomościowego oraz handlu detalicznego.
Jest regularnie wyróżniana jako rekomendowany doradca podatkowy (rankingi firm doradztwa podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” – kategoria międzynarodowe prawo podatkowe oraz rankingi International Tax Review „Women in Tax Leaders”). Doradza w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.

Maciej Grochulski

Partner, Paczuski & Taudul

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licencjonowany doradca podatkowy. Ukończył również podyplomowe studia prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Przez blisko 10 lat pracował w organach skarbowych, początkowo w Izbie Skarbowej w Warszawie, a następnie, w latach 2004-2007, jako kierownik działu podatków pośrednich jednego z urzędów skarbowych ds. obsługi dużych podatników. Jednocześnie, w latach 2001-2003, w ramach Ministerstwa Finansów, pełnił funkcję jednego z tzw. trenerów podatkowych odpowiedzialnych za przygotowanie polskiej administracji podatkowej do członkostwa w Unii Europejskiej.
Od początku pracy zawodowej specjalizuje się w tematyce podatku VAT. Autor wielu publikacji w prasie fachowej z zakresu podatku VAT oraz ogólnego prawa podatkowego oraz postępowania podatkowego. Współautor publikacji książkowych – „VAT w praktyce” Wydawnictwa Verlag Dashofer oraz „Podatek VAT po wejściu do Unii Europejskiej” Wydawnictwa Forum.

Marcin Matyka

Partner, Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

Adwokat i doradca podatkowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy dla największych polskich i zagranicznych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (prawo) oraz University of Central Lancashire (MBA). Pełni funkcję Partnera Zarządzającego Andersen Tax & Legal w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz transakcjach dla funduszy private equity. Zdobywał doświadczenie w pracy przy transakcjach w sektorze nieruchomości, branży energetyczno-paliwowej oraz instytucjach finansowych. Reprezentował Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami administracji skarbowej, sądami administracyjnymi (WSA, NSA), jak i Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT.) obsługuje projekty infrastrukturalne, w tym projekty typu green field w Polsce. Obrońca osób pełniących funkcje zarządcze w postępowaniach karnych skarbowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa i podatków oraz prelegent na konferencjach i seminariach dotyczących prawa cywilnego i podatkowego. W 2015 r. kierował zespołem, który uzyskał tytuł Tax Firm of the Year w Polsce nadawanym przez prestiżowy magazyn International Tax Review.

Mirosław Siwiński

Partner w Advicero Nexia

jest Partnerem w Advicero Nexia oraz doradcą podatkowym i radcą prawnym, z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego.
Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych, czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Mirosław posiada również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Posiada też rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy.
Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się szczególnie w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych.

Paweł Stańczyk

Lider Praktyki Planowania Podatkowego, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz międzynarodowych korporacji, polskich firm rodzinnych oraz Klientów indywidualnych. Specjalizuję się zarówno w prowadzeniu projektów restrukturyzacyjnych, w tym również międzynarodowych, jak i bieżącym doradztwie dotyczącym codziennej działalności polskich przedsiębiorców. Doradzam podmiotom z różnych branż gospodarki, w tym z branży usługowej, handlowej (m.in. FMCG), dystrybucyjnej oraz produkcji przemysłowej. Jestem autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.