ESG W PRAKTYCE

Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
17.03.2022
End date:
08.06.2022

Description

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA NA EDYCJĘ SZKOLENIA ROZPOCZĘTĄ 17 MARCA 2022 ROKU JEST ZAKOŃCZONA.

Szkolenie cieszy się dużym zainteresowaniem i jest bardzo pozytywnie odbierane przez Uczestników. Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń na edycję jesienną.

Więcej szczegółów podamy wkrótce, tymczasem zachęcamy do pozostawienia kontaktu mailowego, jeśli szczegółowe informacje o nowej edycji mają w pierwszej kolejności trafić do Państwa. Wystarczy wysłać wiadomość email na adres: barbara.dabrowska@rp.pl

 

Inwestorzy i klienci, oceniając wiarygodność firmy nie patrzą już też tylko na jej sytuację finansową, ale również na jej wpływ w obszarze środowiskowym, społecznym i pracowniczym. Spółki, które nie analizują ryzyk ESG i nie budują swojej strategii biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stają się mniej atrakcyjnym partnerem do współpracy i gorzej ocenianym obiektem inwestycyjnym.

Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • od podstaw poznają filozofię raportowania zrównoważonego rozwoju
  • dowiedzą się jak wdrożyć proces raportowania w swojej firmie
  • poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu w firmie. W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów jak również toczących się procesów legislacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Na szkolenie zapraszamy:

  • Zarządy firmy i kadrę zarządzającą
  • Osoby budujące strategię firmy
  • Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
  • Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
  • Przedstawicieli sektora publicznego
  • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Czas trwania szkolenia to 10 dni szkoleniowych, 64 godziny.

Terminy i tematyka spotkań:
17.03.2022
Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju,
*spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25
Historia ESG - od CSR do zrównoważonego rozwoju/ ESG jako część strategii firmy/ Obecne wymogi regulacyjne/ Kogo interesują dane niefinansowe/ Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG

31.03.2022
Otoczenie regulacyjne,
spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25
Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030/ Standardy raportowania i wytyczne/ Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii/ Rozporządzenie 2019/ 2088 SFRD/ Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive/ Audyt danych niefinansowych

12.04.2022
Jak się przygotować do raportowania?
spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25
Organizacja procesu raportowania w firmie/ Identyfikacja interesariuszy/ Badanie istotności/ Różne rodzaje kapitału/ Metodologia zbierania i agregacji danych/ Case study 

21.04.2022
Identyfikacja łańcucha wartości,
spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25
Co to jest i łańcucha wartości i dlaczego należy go identyfikować?/ Proces identyfikacji łańcucha wartości w praktyce/ Grupa kapitałowa, dostawcy i poddostawcy/ Audyty podwykonawców/ Łańcuch wartości downstream – co dzieje się dalej z produktem?/ Dobre praktyki identyfikacji łańcucha wartości

26.04.2022
Obszar środowiskowy,
spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25
Ryzyka środowiskowe/ Omówienie wskaźników i ich interpretacja/ Pożądane wartości wskaźników/ Wskaźniki specyficzne dla branż/spółek/ Liczenie emisji gazów cieplarnianych/ Case study 

12.05.2022
Obszar społeczny i ładu korporacyjnego,
spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25
Zagadnienia ładu korporacyjnego/ Prawa człowieka/ Ryzyka/ Omówienie wskaźników i ich interpretacja/ Wskaźniki specyficzne dla branż/spółek/ Case study 

19.05.2022
Obszar pracowniczy,
spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25
Prawa pracownicze/ Ryzyka/ Zagadnienia różnorodności/ Omówienie wskaźników i ich interpretacja  i pożądane wartości wskaźników/ Wskaźniki specyficzne dla branż/spółek/ Case study

26.05.2022
Gospodarka obiegu zamkniętego,
spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25
Zmiana filozofii prowadzenia biznesu/ Omówienie wskaźników i ich interpretacja/ Wskaźniki specyficzne dla branż/ Zarządzenie odpadami, recycling, utylizacja/ Planowane zmiany legislacyjne / Case study

7.06.2022
Analiza raportów za rok 2021 – ćwiczenia praktyczne

**Spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 - 16.00
Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów/ Raportowanie zgodności z Taksonomią SF/ Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym/ Dobre praktyki raportowania

8.06.2022
Przygotowanie do raportowania za rok 2022 – ćwiczenia praktyczne
 
Spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 - 16.00
Zgodność przychodów spółki z Taksonomią/ Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią/ Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią/ Rozporządzenie 2019/2088 SFRD/ Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive

* Spotkanie online - 8 dni (48 godzin) odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie zajęć uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie, co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.
**Spotkanie stacjonarne - 2 ostatnie dni (16 godzin), jeżeli sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju pozwoli, zajęcia odbędą się w formule stacjonarnej w Warszawie (dokładna lokalizacja podana zostanie wkrótce). Jeśli nie będzie możliwości zorganizowania spotkania stacjonarnego te warsztaty zostaną przeprowadzone w formule online.


Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest Partnerem Merytorycznym projektu. 
Dla pracowników Spółek Członkowskich SEG przewidziana jest zniżka 50%.

Ze względu na formułę zajęć liczba miejsc jest ograniczona.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.