ESG W PRAKTYCE

Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
17.03.2022
End date:
08.06.2022

7 500 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Thursday
17 march 2022

Temat dnia: Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju

08:50

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:00

Historia ESG - od CSR do zrównoważonego rozwoju

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Najważniejsze etapy ewolucji raportowania zrównoważonego rozwoju na rynku polskim
•    Implikacje biznesowe wynikające z początków społecznej odpowiedzialności biznesu
•    ESG jako część strategii firmy
 

10:35

Przerwa 20 minut

10:55

Obecne wymogi regulacyjne

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

•    Dyrektywa NFDR i jej implementacja do polskich przepisów
•    Statystyki raportowania
 

11:45

Kogo interesują dane niefinansowe

dr Robert Sroka, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe.

•    Krąg odbiorców danych niefinansowych
•    Zasady odpowiedzialnego inwestowania
 

12:30

Przerwa 20 minut

12:50

Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część I

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Jakość raportowania na polskim rynku kapitałowym na podstawie dostępnych badań
•    Najważniejsze obszary do poprawy
 

13:40

Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część II

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

•    Jakość raportowania europejskich spółek na podstawie dostępnych badań
•    Najważniejsze obszary do poprawy
 

14:25

Zakończenie

Day II
Thursday
31 march 2022

Temat dnia: Otoczenie regulacyjne

08:50

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:00

Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting

•    Wpływ Porozumienia Paryskiego na rozwój zrównoważonego rozwoju
•    Dobór SDG’s do działalności firmy
 

09:50

Standardy raportowania i wytyczne

Katarzyna Nowak, Sustainability Manager w MATERIALITY

•    Przegląd standardów raportowania ESG i czynniki decydujące o wyborze standardu
•    Wytyczne Komisji Europejskiej dot. raportowania niefinansowego
 

10:35

Przerwa 20 minut

10:55

Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

•    Nowe wymogi w zakresie Taksonomii SF
•    Finansowe wskaźniki dotyczące Taksonomii
 

11:45

Rozporządzenie 2019/2088 SFRD

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Wymogi dla instytucji finansowych wnikające z SFDR
•    Pośrednie obowiązki dla klientów
 

12:30

Przerwa 20 minut

12:50

Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

•    Stan prac legislacyjnych nad dyrektywą CSDR
•    Najważniejsze założenia projektu
 

13:40

Audyt danych niefinansowych

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Obecne zasady wykonywania audytów niefinansowych
•    Limited assurance vs reasonable assurance
 

14:25

Zakończenie

Day III
Tuesday
12 april 2022

Temat dnia: Jak się przygotować do raportowania?

08:50

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:00

Różne rodzaje kapitału

dr Robert Sroka, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe.

•    Rodzaje kapitału są wykorzystywane w firmie
•    Działania budujące i uszczuplające kapitały
 

09:50

Organizacja procesu raportowania w w firmie

Monika Kulik, Ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska.

•    Harmonogram przygotowań do raportowania 
•    Kto powinien uczestniczyć w procesie raportowania
 

10:35

Przerwa 20 minut

10:55

Identyfikacja interesariuszy

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

•    Określenie różnych grup interesariuszy
•    Sposoby dialogu z interesariuszami
 

11:45

Badanie istotności

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

•    Metody ustalenia istotności
•    Proces przeprowadzania badania istotności
 

12:30

Przerwa 20 minut

12:50

Metodologia zbierania i agregacji danych

Wojciech Głownia, CEO, DIAPHANE Sp. z o.o.

•    Sposoby organizacji zbierania danych w firmie i grupie kapitałowej
•    Najczęściej popełniane błędy przy zbieraniu danych
 

13:40

Case study

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa RABEN

•    Omówienie przygotowania do procesu raportowania 
•    Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
 

14:25

Zakończenie

Day IV
Thursday
21 april 2022

Temat dnia: Identyfikacja łańcucha wartości

08:50

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:00

Co to jest i łańcucha wartości i dlaczego należy go identyfikować?

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

•    Definicja łańcucha wartości i metody identyfikacji
•    Korzyści dla firmy płynące z identyfikacji łańcucha wartości
 

09:50

Proces identyfikacji łańcucha wartości w praktyce

dr Paweł Kaczmarczyk, Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation.

•    Etapy analizy łańcucha wartości
•    Harmonogram badania łańcucha wartości
 

10:35

Przerwa 20 minut

10:55

Łańcuch wartości – upstream – jak powstaje produkt?

dr Paweł Kaczmarczyk, Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation.

•    Grupa kapitałowa
•    Dostawcy i poddostawcy
 

11:45

Audyty podwykonawców

Danuta Kędzierska, SA8000 Global Scheme Manager, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

•    Metodologia przeprowadzania audytu
•    Korzyści z dokonywania audytu
 

12:30

Przerwa 20 minut

12:50

Łańcuch wartości downstream – co dzieje się dalej z produktem?

Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner w MATERIALITY

•    Odpowiedzialność za produkt
•    Możliwości zarządzania niższym szczeblem łańcucha wartości
 

13:40

Dobre praktyki identyfikacji łańcucha wartości

Magdalena Andrejczuk, Sustainability & ESG Expert

•    Analiza map łańcuchów wartości
•    Najczęściej popełniane błędy
 

14:25

Zakończenie

Day V
Tuesday
26 april 2022

Temat dnia: Obszar środowiskowy

08:50

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:00

Ryzyka środowiskowe

Robert Pochyluk, Niezależny ekspert, Wiceprezes Polskiego Forum ISO14000, Wieloletni audytor i ekspert DNV, właściciel Eko-net (eko-net.pl - Centrum Ochrony Środowiska)

•    Rodzaje ryzyk środowiskowych i sposoby ich identyfikacji
•    Sposoby zarzadzania ryzykami środowiskowymi
 

09:50

Omówienie wskaźników i ich interpretacja

Artur Świątczak, Zastępca Szefa Technicznego Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

•    Najważniejsze wskaźniki z obszaru środowiskowego
•    Metody liczenia wybranych wskaźników
 

10:35

Przerwa 20 minut

10:55

Pożądane wartości wskaźników

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

•    Omówienie wartości wybranych wskaźników
•    Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 

11:45

Wskaźniki specyficzne dla branż

Artur Świątczak, Zastępca Szefa Technicznego Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

•    Wybór wskaźników w zależności od branży
•    Interpretacja wartości wskaźników
 

12:30

Przerwa 20 minut

12:50

Liczenie emisji gazów cieplarnianych

Michał Stalmach, Manager ESG

•    Zakres 1, 2, 3 w emisji GHG
•    Sposoby liczenia emisji gazów cieplarnianych
 

13:40

Case study

Przemysław Oczyp, CEO Go Responsible, konsultant, trener, doradca w obszarze ESG

•    Najlepsze praktyki raportowania środowiskowego na przykładach 
•    Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
 

14:25

Zakończenie

Day VI
Thursday
12 may 2022

Temat dnia: Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

08:50

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:00

Prawa człowieka

Beata Faracik, Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

•    Katalog Praw Człowieka
•    Minimum Safeguards

09:50

Zagadnienia ładu korporacyjnego

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  • Istota ładu korporacyjnego
  • Znaczenie ładu korporacyjnego dla zarządzania przedsiębiorstwem

 

10:35

Przerwa 20 minut

10:55

Ryzyka dotyczące obszaru społecznego i ładu korporacyjnego

Olga Petelczyc, Założycielka i zarządzająca Arete Audit, certyfikowana audytorka z prawie 20-letnim stażem, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego.

•    Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
•    Sposoby zarzadzania ryzykami 
 

11:45

Omówienie wskaźników i ich interpretacja

dr Robert Sroka, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe.

•    Omówienie wartości wybranych wskaźników
•    Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 

12:30

Przerwa 20 minut

12:50

Wskaźniki specyficzne dla branż/spółek

dr Robert Sroka, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe.

•    Wybór wskaźników w zależności od branży
•    Interpretacja wartości wskaźników
 

13:40

Case study

Milena Olszewska-Miszuris, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

•    Omówienie dobrych i złych przykładów raportowania w Polsce i na świecie
•    Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
 

14:25

Zakończenie

Day VII
Thursday
19 may 2022

Temat dnia: Obszar pracowniczy

08:50

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:00

Prawa pracownicze

Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca prawny, kieruje działem prawa HR w Deloitte Legal

•    Prawa pracownicze a prawa człowieka
•    Praktyka ochrony praw pracowniczych
 

09:50

Ryzyka pracownicze

Olga Petelczyc, Założycielka i zarządzająca Arete Audit, certyfikowana audytorka z prawie 20-letnim stażem, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego.

•    Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
•    Sposoby zarzadzania ryzykami 
 

10:35

Przerwa 20 minut

10:55

Zagadnienia różnorodności

Milena Olszewska-Miszuris, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

•    Różnorodność papierowa v. rzeczywista
•    Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy
 

11:45

Omówienie wskaźników i ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników

dr Robert Sroka, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe.

•    Omówienie wartości wybranych wskaźników
•    Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 

12:30

Przerwa 20 minut

12:50

Wskaźniki specyficzne dla branż/spółek

dr Robert Sroka, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe.

•    Wybór wskaźników w zależności od branży
•    Interpretacja wartości wskaźników
 

13:40

Case Study. Obszar pracowniczy

Magdalena Andrejczuk, Sustainability & ESG Expert

•    Omówienie dobrych praktyk raportowania obszaru pracowniczego 
•    Najczęściej popełniane błędy
 

14:25

Zakończenie

Day VIII
Thursday
26 may 2022

Temat dnia: Gospodarka obiegu zamkniętego

08:50

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:00

Zmiana filozofii prowadzenia biznesu

Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner w MATERIALITY

•    Modele biznesowe oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego
•    Korzyści płynące w wdrożenia GOZ
 

09:50

Omówienie wskaźników i ich interpretacja

Agnieszka Nowaczek, Asystent, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

•    Sposoby na zmierzenie efektywności GOZ
•    Jak zarządzać GOZ na podstawie wskaźników
 

10:35

Przerwa 20 minut

10:55

Specyfika GOZ dla różnych branż

Agnieszka Nowaczek, Asystent, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

•    Różnice w modelach GOZ w zależności od rodzaju działalności
•    Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w zależności od branży
 

11:45

Zarządzenie odpadami, recycling, utylizacja

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting

•    Sposoby zarządzania odpadami w GOZ
•    Obecne uregulowania prawne
 

12:30

Przerwa 20 minut

12:50

Planowane zmiany legislacyjne

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting

•    Obecne i przyszłe procesy legislacyjne
•    Możliwy wpływ na zwiększenie popularności GOZ
 

13:40

Case study

Kamilla Budnik, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju CCC SA

•    Omówienie dobrych przykładów raportowania o circular economy ze świata
•    Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
 

14:25

Zakończenie

Day IX
Tuesday
7 june 2022

Temat dnia: Analiza raportów za rok 2021 – ćwiczenia praktyczne

09:00

Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

•    Raportowanie niefinansowe za rok 2021 – analiza przypadku
•    Mocne i słabe strony raportów z rynku polskiego
 

10:30

Przerwa

10:45

Raportowanie zgodności z Taksonomią SF

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

•    Obliczanie obrotów, nakładów inwestycyjnych (CapEx), wydatków operacyjne (OpEx) zgodnie z taksonomią
•    Najczęstsze błędy w raportowaniu za rok 2021
 

12:15

Przerwa

12:30

Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym

Artur Gazda, ESG Reporting Specialist w MATERIALITY , Katarzyna Starzycka, Sustainability Specialist w MATERIALITY , Mikołaj Potocki, Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska.

•    Największe błędy w raportowaniu na podstawie trzech edycji badania Corporate Climate Crisis Awareness study
•    Liderzy raportowania środowiskowego
 

14:00

Przerwa

14:30

Dobre praktyki raportowania

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych , Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Czynniki decydujące o jakości raportowania
•    Najciekawsze przykłady raportowania z rynków światowych
 

16:00

Zakończenie

Day X
Wednesday
8 june 2022

Temat dnia: Przygotowanie do raportowania za rok 2022 – ćwiczenia praktyczne

09:00

Zgodność przychodów spółki z Taksonomią

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

•    Metodologia wyliczania zgodności przychodów spółki z Taksonomią 
•    Najważniejsze problemy
 

10:30

Przerwa

10:45

Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Metodologia wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
•    Najważniejsze problemy
 

12:15

Przerwa

12:30

Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Metodologia wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
•    Najważniejsze problemy
 

14:00

Przerwa

14:30

Rozporządzenie 2019/2088 SFRD; Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive

Stanisław Stefaniak, Starszy Analityk w programie Zrównoważone Finanse Fundacja Instrat

•    Omówienie wskaźników wyliczanych przez instytucje finansowe
•    Niezbędne źródła danych
 

15:16

Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

•    Zakres podmiotowy i przedmiotowy Dyrektywy CSRD
•    Unijne Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju
 

16:00

Zakończenie