Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2022 - szanse i wyzwania

Start date:
21.04.2022
End date:
21.04.2022

Description

W związku z planowanymi zmianami w KSH pojawia się szereg istotnych pytań, przede wszystkim na temat reorganizacji struktury spółek, tworzenia nowych kanałów informacji itp. Warto przyjrzeć się przedstawionym propozycjom i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy konieczne będzie wprowadzenie nowych zasad współpracy? Czy tego typu działania rzeczywiście poprawią obecną sytuację?

Celem konferencji jest dostarczenie praktycznej i aktualnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. 

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w prawie holdingowym
 • odpowiedzialność członków zarządu w stosunku do wierzycieli
 • KRZ - krajowy rejestr zadłużonych - cyfryzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • odpowiedzialność za zobowiązania spółek kapitałowych w prawie holdingowym
 • zasada biznesowej oceny ryzyka – nowość, czy usankcjonowanie praktyki?
 • odpowiedzialność prawnokarna członków zarządu za działania na szkodę spółki
 • Criminal compliance, czyli narzędzia mitygowania ryzyka odpowiedzialności karnej
 • prosta spółka akcyjna – nowy sposób na prowadzenie biznesu 


Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • członków zarządu i rady nadzorczej
 • kierowników biura zarządu
 • sekretarzy zarządu i rady nadzorczej
 • asystentów zarządu i rady nadzorczej
 •  prawników in-house
 • prawników zewnętrznych
 • osoby wspierające prawne działania organów spółek
   

Zbiór rzetelnych informacji zmierzający do zabezpieczenia interesów spółki oraz osób nią zarządzających.

Organizacja szkolenia:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała