Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2022 - szanse i wyzwania

Start date:
21.04.2022
End date:
21.04.2022

dr Piotr Karlik

Adwokat, Starszy Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

Piotr specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.

Anna Michalska

Doradca restrukturyzacyjny, Starszy Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

Anna specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz procesach restrukturyzacji, a także w prawie cywilnym.
Od momentu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego pełniła funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego oraz syndyka w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym. W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.
Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także prelegentka na konferencjach naukowych z tego zakresu. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Jakub Skurzyński

Radca prawny, Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

Jakub specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, umowach gospodarczych oraz transakcjach i sporach korporacyjnych.
Autor licznych publikacji, artykułów prasowych i książek o tematyce z zakresu spółek handlowych, instrumentów finansowych, własności intelektualnej oraz konkurencji.
Prowadził szkolenia prawne dla pracowników spółek sektora publicznego oraz niezależnych przedsiębiorców.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską z pogranicza prawa zobowiązań oraz prawa ochrony konkurencji na temat umów franczyzowych.

Przemysław Szmidt

Adwokat, Starszy Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

Przemysław specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych cywilnych, w tym gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, w szczególności w ramach procesów w sprawach budowlanych, dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także zabezpieczenia hipotecznego.
Jest autorem licznych publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilnym. Prowadzi warsztaty z zakresu strategii i reasearch’u w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Postępowania Cywilnego. W programie ERASMUS na Uniwersytecie Nancy 2 we Francji ukończył kurs prawa europejskiego, broniąc pracy dyplomowej dotyczącej zagadnień międzynarodowego obrotu handlowego.