Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2022 - szanse i wyzwania

Start date:
21.04.2022
End date:
21.04.2022
Day I
Thursday
21 april 2022
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w prawie holdingowym

Jakub Skurzyński, Radca prawny, Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

 • nowe obowiązki zarządów spółek z o.o. i akcyjnych w prawie holdingowym
 • nowe obowiązki rad nadzorczych spółek z o.o. i akcyjnych w prawie holdingowym
 • odpowiedzialność związana z nowymi obowiązkami 
 • sesja Q&A
   
10:10

Odpowiedzialność członków zarządu w stosunku do wierzycieli

Przemysław Szmidt, Adwokat | Starszy prawnik, Filipiak Babicz Legal

 • za co odpowiadają członkowie zarządu i na jakich zasadach
 • cechy wspólne odpowiedzialności wobec wierzycieli
 • wpływ stanu epidemii na obowiązki członków zarządu 
 • sesja Q&A
   
10:45

Przerwa

11:00

KRZ - krajowy rejestr zadłużonych - cyfryzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Anna Michalska, Doradca restrukturyzacyjny, Starszy Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

 • czym jest KRZ
 • zakres ujawnianych informacji
 • dostęp do Rejestru
 • elektroniczne składanie pism
 • doręczenia elektroniczne 
 • sesja Q&A
   
11:35

Odpowiedzialność za zobowiązania spółek kapitałowych w prawie holdingowym

Jakub Skurzyński, Radca prawny, Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

 • pojęcie grupy spółek
 • odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki z o.o. i spółki akcyjnej
 • reguły zarządzania działalnością gospodarczą grupą spółek oraz spółki w ramach grupy 
 • sesja Q&A
   
12:10

Przerwa

12:25

Zasada biznesowej oceny ryzyka – nowość, czy usankcjonowanie praktyki?

Przemysław Szmidt, Adwokat | Starszy prawnik, Filipiak Babicz Legal

 • business judgement rule – czy obowiązuje w polskim systemie prawnym
 • praktyka orzecznicza – przykłady
 • jak udowodnić prawidłowość decyzji biznesowej 
 • sesja Q&A
   
13:00

Odpowiedzialność prawnokarna członków zarządu za działania na szkodę spółki

dr Piotr Karlik, Adwokat, Starszy Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

 • za co odpowiadają członkowie zarządu i na jakich zasadach
 • współpraca z radą nadzorczą z odpowiedzialność karna
 • możliwość delegowania ryzyka odpowiedzialności prawno-karnej
 • sesja Q&A
   
13:45

Przerwa

14:00

Criminal compliance, czyli narzędzia mitygowania ryzyka odpowiedzialności karnej

dr Piotr Karlik, Adwokat, Starszy Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

 • criminal compliance a grupa kapitałowa
 • Elementy criminal compliance (AML; ochrona sygnalistów; antykorupcja)
 • corporate governance a criminal Compliance
 • sesja Q&A
   
14:35

Prosta spółka akcyjna – nowy sposób na prowadzenie biznesu

Jakub Skurzyński, Radca prawny, Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

 • mocne strony prostej spółki akcyjnej
 • jak założyć prostą spółkę akcyjną
 • prosta spółka akcyjna w biznesowej praktyce 
 • sesja Q&A
   
15:15

Zakończenie szkolenia