OD WYDAJNOŚCI DO ODPORNOŚCI.

Lider w świecie BANI

Start date:
13.05.2022
End date:
20.05.2022

Description

Z wielką przyjemnością zapraszam na praktyczny warsztat dla liderów zarządzających zespołami we współczesnym świecie, określanym jako świat BANI.  Warsztat będzie okazją do kształtowania kluczowej umiejętności lidera jaką jest rezyliencja. 

Czym jest Świat BANI? 
Hasłowym objaśnieniem otaczającej nas rzeczywistości, która nastąpiła po epoce opisywanej przy pomocy angielskich przymiotników, których pierwsze litery tworzą akronim VUCA (po przetłumaczeniu na język polski: zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny). Mogłoby się wydawać, że określenia składające się na VUCA doskonale charakteryzują okoliczności, z w jakich przychodzi nam dzisiaj funkcjonować. Jednak nasza rzeczywistość jest jeszcze bardziej złożona. Amerykański futurysta - Jamais Cascio, obserwując zmiany, jakie zachodzą na świecie, stworzył w 2020 r. akronim dosadniej obrazujący procesy, których doświadczamy i będziemy doświadczać w przyszłości. BANI to świat Brittle, (kruchy), Anxious, (niespokojny), Non-linear (nieliniowy) Incpreceptible (niezrozumiały). 

Czym jest zatem rezyliencja? 
Rezyliencja jest złożoną umiejętnością, sztuką reagowania na wyzwania, z jakimi przychodzi się mierzyć liderowi w czasie kryzysu lub/i dużej dynamiki zmian, jakich wcześniej nie doświadczał,  w nowych okolicznościach, w których dotychczasowe strategie nie działają.
Rezyliencja włączy więc w sobie wiele umiejętności, które można wzmacniać i rozwijać - samoregulację, odporność psychiczną, empatię, elastyczność, skuteczność oraz sztukę podejmowania właściwych decyzji. 

Szkolenie jest zaproszeniem i jednocześnie okazją do zatrzymania się na chwilę i przyjrzenia się temu, jaki jest mój styl przywództwa?, o co chcę poszerzyć swój wachlarz umiejętności?, jakie widzę pułapki i czym są „martwe punkty”?, o co chcę zadbać strategicznie – w kontekście świadomego budowania odporności psychicznej swojej i zespołów?. 
Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, a jego celem jest wzmacnianie psychologicznych umiejętności liderskich, w  odpowiedzi na potrzeby i wymagania współczesnych, złożonych środowisk pracy, w szczególności poprzez:

  • uruchomienie procesu zwiększania kompetencji psychologicznych – ułatwiających rozumienie zjawisk zachodzących w osobie, zespole, systemie i pomagających w adekwatnym reagowaniu na te zjawiska;
  • zwiększenie sprawczości w czasach kruchości – zwiększanie akceptacji wieloznaczności i  złożoności, efektywne działanie w niezrozumiałej rzeczywistości;
  • wzmocnienie umiejętności elastyczności i odporności psychologicznej w nielinearnym i niespokojnym otoczeniu biznesowym. 
  • wzmocnienie umiejętność tworzenia nowych wspierających nawyków i rytuałów, prowadzących w kierunku lepszej jakości życia i jakości pracy – w równowadze.

Cały warsztat został podzielony na dwie części, realizowane z tygodniowym odstępem czasowym, aby łatwiej było stworzyć warunki do wspomnianego wyżej zatrzymania się, przyjrzenia się poruszanym kwestiom, wprowadzenia obserwacji i umiejętności do codziennej pracy. 
 

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera.

  • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym przez 2 dni – pierwszego dnia 5 godzin, drugiego 4 godziny.
  • Uczestnicy mają bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia.
  • Pracujemy aktywnymi metodami: dyskusja, burza mózgów, autorefleksja.
  • Ze względu na warsztatowych charakter szkolenia liczba miejsc ograniczona
  • Zalecamy włączenie na czas spotkania kamerek przez Uczestników, by mogli lepiej skorzystać z przygotowanych treści.


Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Rekomendujemy także korzystanie z kamerki internetowej.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Barbara Dąbrowska