Forum Prawa Budowlanego - najlepsze praktyki po nowelizacji ustawy 2020-2022

Start date:
21.06.2022
End date:
21.06.2022

Description

Mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą Edycję wydarzenia poświęconego prawu budowlanemu i temu, co się z nim wiąże.

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo budowalne nadal budzą wiele wątpliwości i są wyzwaniem dla uczestników procesu budowlanego. Tegoroczna, pierwsza edycja wydarzenia skupi się na najbardziej kontrowersyjnych aspektach oraz ich wyjaśnieniu.

Zaproszeni Eksperci: Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska, Joanna Sebzda – Załuska, Marta Lipińska , Filip Wasilewski, Adam Mertas, Jakub Elegańczyk, Łukasz Ciskowski przedstawią case stady oraz rozwieją wątpliwości związane z:
- cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego – obecne i docelowe możliwości
- odpowiedzialności stron procesu budowlanego w świetle regulacji kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane
- prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego w związku ze zmianą zamierzenia budowlanego na etapie wykonywania robót budowlanych
- zwiększeniem społecznej partycypacji w postępowaniu o pozwolenie na budowę – naruszenie przez Polskę unijnych regulacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
- decyzją o pozwolenie na użytkowanie oraz skutki niedopełnienia wskazanych w niej warunków lub terminu
- znaczeniem odmowy odbioru robót budowlanych dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialności odszkodowawczej
- zabezpieczeniem dowodu przez biegłego sądowego w sprawach wad budowlanych

Podczas wydarzenia eksperci przybliżą najistotniejsze aspekty formalnoprawne związane z procesem budowlanym oraz problematykę dotyczącą interpretacji przepisów objętych zmianami.
•    case study
•    miniwykłądy
•    orzecznictwo
•    odpowiedzi na pytania
•    wyjaśnianie wątpliwości
•    wymiana doświadczeń
•    dyskusja

Katalog najważniejszych zmian podmiotowych i przedmiotowych związanych z nowelizacją prawa budowlanego 2020-2022.

Wydarzenie skierowane jest do:
- pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i  podwykonawcy, inwestorów,
- kierowników i specjalistów działów inwestycji
- pracowników administracji publicznej uczestniczących w procesie budowlanym
- osób odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację obiektów budowlanych
- firm deweloperskich, budowlanych i projektowych
- osób które stosują przepisy prawa budowlanego  w praktyce
- prawników, radców prawnych

Organizacja:
•     wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
•    bieżący kontakt z trenerm i pozostałymi uczestnikami szkolenia
•    dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

 

Invited by

Agnieszka Spychała