Forum Prawa Budowlanego - najlepsze praktyki po nowelizacji ustawy 2020-2022

Start date:
21.06.2022
End date:
21.06.2022

Adam Mertas

Project 1 Sp. z o.o., AM Nieruchomości

Absolwent Politechniki Śląskiej. Praktyk zarządzania projektami budowlanymi, ponad dwadzieścia lat w branży projektowej. Zarządzał szeregiem strategicznych projektów oraz postępowań administracyjnych, zarówno krajowych i zagranicznych. Ukończył studia Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów, realizowanych we współpracy z IAE Aix–Marseille.
Prezes i współzałożyciel firmy deweloperskiej, gdzie zajmował się przygotowaniem inwestycji, a także prowadził szeroko pojęte doradztwo i wsparcie techniczne w zakresie rynku nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Posiada licencję zawodową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.
W ramach swojej obecnej działalności, prowadzi nowoczesne, wielobranżowe biuro projektowe. Ponadto, zajmuje się wsparciem przedsiębiorców przy pozyskiwaniu gruntów na określone cele. Posiada kompleksową wiedzę - od etapu pozyskania nieruchomości gruntowej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie ukończonej Inwestycji.

Marta Lipińska

radca prawny, Kancelaria GWW

Od początku kariery zajmuje się szeroko pojętym procesem budowlanym. Najpierw na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł inżyniera ze specjalizacją gospodarka przestrzenna. Pracowała u jednego z największych zamawiających publicznych w Polsce, a od 2015 r. pracuje w kancelarii GWW przy obsłudze prawnej projektów infrastrukturalnych, zamówieniach publicznych oraz sporami pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Specjalizuje się postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz doradztwem w sprawach związanych z realizacją inwestycji od etapu przygotowania dokumentacji przetargowej do ostatecznego rozliczenia inwestycji z wykonawcą. Doradza w zakresie sporów z podwykonawcami robót budowlanych i sporządza umowy o roboty budowlane dla największych kontraktów w Polsce. Bogate doświadczenie zaowocowało licznymi wystąpieniami na konferencjach prawno-budowlanych, różnymi artykułami czy ostatnią publikacją książkową (jako współautor) „Zamówienia publiczne na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp”.

Filip Wasilewski

Radca prawny, Kancelaria PDFW Lawyers

Specjalizuje się od 2010 r. w prawie budowlanym.
Doświadczenie zdobywał w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym przy projektach infrastrukturalnych oraz deweloperskich. Wielokrotnie skutecznie reprezentował klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Od 2014 r. jako ekspert i praktyk od procesu inwestycyjnego jest autorem licznych i cytowanych publikacji i komentarzy praktycznych z zakresu prawa budowlanego. Jako wykładowca prowadził także szkolenia z powyższego zakresu dla klientów wydawnictw prawniczych, czy też aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska

Radca prawny, Kancelaria Prawna Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni s.k.a.

W swojej praktyce prawniczej zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie procesu inwestycyjnego. Doradza klientom w zakresie dużych inwestycji, w tym centrów handlowych i logistycznych, zakładów przemysłowych, dróg ekspresowych, metra, lotnisk, czy morskich i lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Szczególną wagę przywiązuje do sprawności przeprowadzenia inwestycyjnych procesów administracyjnych i pokonywania barier prawnych. Zajmuje się też postępowaniami w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wspierając klientów w toku sporządzania raportów oddziaływania na środowisko i w toku postępowania z udziałem społeczeństwa. W jej polu zainteresowania naukowego leżą przede wszystkim administracyjne ograniczenia prawa własności nieruchomości, co było przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. Prowadziła zajęcia z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Joanna Sebzda - Załuska

radca prawny, partner w GWW, opiekun praktyki Proces inwestycyjny

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez ponad 6 lat w organach nadzoru budowlanego, w tym na stanowisku Z-cy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia. Od ponad 14 lat świadczy usługi prawne w jednej z wiodących na polskim rynku kancelarii prawnych.
Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa.
Wykładowca na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł „prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

Jakub Elegańczyk

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Jakub Elegańczyk

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jakub Elegańczyk, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nieruchomościami zajmuje się od niemal 10 lat. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi z branży nieruchomości i budowlanej oraz z prywatnymi inwestorami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, uczestnikami procesu budowlanego. Adwokat Jakub Elegańczyk zna proces budowlany od strony praktycznej oraz z różnych perspektyw. W swej codziennej pracy zajmuje się nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi na każdym etapie: od wykonania audytu prawnego nieruchomości, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie transakcji obrotu nieruchomościami (w tym rolnymi), doradztwo przed i podczas realizacji procesu budowlanego, przygotowanie i przeprowadzanie dalszej sprzedaży nieruchomości, organizację formalną wspólnot mieszkaniowych po obsługę negocjacji i sporów z kontrahentami z każdego etapu realizacji inwestycji i obrotu nieruchomościami. Autor publikacji naukowych oraz w czasopismach specjalistycznych. Uczestnik i prelegent ogólnopolskich szkoleń specjalistycznych i konferencji naukowych.

adw. Łukasz Ciskowski

Partner Kancelarii Adwokackiej Czupajło & Ciskowski

Kieruje praktyką prawa nieruchomości i budownictwa, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz obsługą prawną spółek.
Jego praktyka skupia się wokół obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i wspólnot mieszkaniowych. Dotyczy to zarówno bieżącej pomocy prawnej, jak również rozwiązywania sporów sądowych. Specjalizuje się w sporach sądowych dotyczących wad budowlanych, w tym sporach wspólnot mieszkaniowych z deweloperami z tytułu wad nieruchomości wspólnej.
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem. Absolwent Center for American Law Studies będącej wspólną inicjatywą Uniwersytetu Warszawskiego oraz Florida State University (Fredric G. Levin College of Law).