ESG w praktyce - II Edycja

Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
15.09.2022
End date:
15.12.2022

Description

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na II edycję szkolenia, które powstało z połączenia wiedzy ekspertów - praktyków w tematyce zrównoważonego rozwoju oraz informacji zwrotnych, otrzymanych od uczestników pierwszej edycji (w trakcie szkolenia oraz po jego zakończeniu).

„Szkolenie SEG i Rzeczpospolitej to bardzo solidnie przygotowana, merytoryczna i praktyczna dawka wiedzy o ESG. Niewątpliwą zaletą kursu jest możliwość spotkania się z praktykami i zadawania pytań ekspertom. Kurs wnosi istotna wartość dla osób potrzebujących uporządkowania swojej wiedzy i uszczegółowienia poszczególnych tematów ważnych w obecnej chwili na rynku.”

Magdalena Sułek-Domańska, Manager ds. zrównoważonego rozwoju

„Kurs zarówno pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym, przygotowany był perfekcyjnie :) Ogromna dawka bardzo praktycznej wiedzy przekazana przez najlepszych profesjonalistów z branży.”

Izabella Mazur-Poniatowska, CEO agencji kreatywnej Lapart Creation & Design 

Inwestorzy i klienci, oceniając wiarygodność firmy nie patrzą już też tylko na jej sytuację finansową, ale również na jej wpływ w obszarze środowiskowym, społecznym i pracowniczym. Spółki, które nie analizują ryzyk ESG i nie budują swojej strategii biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stają się mniej atrakcyjnym partnerem do współpracy i gorzej ocenianym obiektem inwestycyjnym. 

Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych. 

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • od podstaw poznają filozofię raportowania zrównoważonego rozwoju
 • dowiedzą się jak wdrożyć proces raportowania w swojej firmie
 • poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu w firmie. W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów jak również toczących się procesów legislacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Na szkolenie zapraszamy:

 • Zarządy firmy i kadrę zarządzającą
 • Osoby budujące strategię firmy
 • Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych, odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
 • Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

Czas trwania szkolenia to 10 dni szkoleniowych, 60 godzin, formuła online. 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest Partnerem Merytorycznym projektu. 
Dla pracowników Spółek Członkowskich SEG przewidziana jest zniżka 50%.

Terminy i tematyka spotkań:

1 dzień 15.09.2022 - Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju
Historia ESG - od CSR do zrównoważonego rozwoju, Obecne wymogi regulacyjne
Kogo interesują dane niefinansowe, Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG

2 dzień 22.09.2022, Otoczenie regulacyjne
Standardy raportowania i wytyczne, Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii, Rozporządzenie 2019/2088 SFRD, Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive, Audyt danych niefinansowych

3 dzień  06.10.2022 Jak się przygotować do raportowania?
Różne rodzaje kapitału, Organizacja procesu raportowania w firmie, Identyfikacja interesariuszy
Badanie istotności, Metodologia zbierania i agregacji danych, Jak się przygotować do raportowania? Case study.

4 dzień 13.10.2022 Identyfikacja łańcucha wartości
Co to jest i łańcucha wartości i dlaczego należy go identyfikować?, Upstream i downstream – jak powstaje produkt i co się dalej z nim dzieje?, Audyty podwykonawców, Gospodarka Obiegu Zamkniętego

5 dzień 27.10.2022 Obszar środowiskowy
Obszar środowiskowy, Omówienie wskaźników i ich interpretacja, Pożądane wartości wskaźników, Liczenie emisji gazów cieplarnianych, Obszar środowiskowy. Case study

6 dzień 03.11.2022 Obszar społeczny i ładu korporacyjnego
Zagadnienia ładu korporacyjnego, Ryzyka dotyczące obszaru społecznego i ładu korporacyjnego
Omówienie wskaźników i ich interpretacja, Obszar społeczny i ładu korporacyjnego. Case study

7 dzień 17.11.2022 Obszar pracowniczy
Prawa pracownicze, Ryzyka pracownicze, Zagadnienia różnorodności, Omówienie wskaźników i ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników, Obszar pracowniczy. Case Study. 

8 dzień 01.12.2022 Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów
Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów, Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym, Dobre praktyki raportowania, Rozporządzenie 2019/2088 SFRD 

9 dzień 08.12.2022 Raportowanie Taksonomii w praktyce
Raportowanie zgodności z Taksonomią SF, Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią, Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią

10 dzień 15.12.2022 Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive
Zmiany w raportowaniu zrównoważonego rozwoju, ESRS Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

Ze względu na praktyczny charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona.

W związku z tym, że szkolenie ma charakter cykliczny i odbywa się w przeciągu 4 miesięcy jako organizator nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy z przyczyn niezależnych od nas któreś z zajęć nie będzie musiało zostać przełożone na możliwie jak najbliższy termin.
O takich przypadkach będziemy na bieżąco informować uczestników wydarzenia. Z naszej strony będziemy dokładać wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem.


Organizacja:

 • wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
 • bieżący kontakt z prelegentami i pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.
Rekomendowane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Barbara Dąbrowska