ESG w praktyce - II Edycja

Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
15.09.2022
End date:
15.12.2022

Timeline

Day I
Thursday
15 september 2022

Temat dnia: Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju

09:20

Czas na logowanie

09:30

WPROWADZENIE

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Przywitanie
 • Kwestie techniczne
 • Kwestie organizacyjne
   
09:55

Od CSR do zrównoważonego rozwoju – ewolucja raportowania niefinansowego w Polsce

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Najważniejsze etapy ewolucji raportowania zrównoważonego rozwoju na rynku polskim
 • Implikacje biznesowe wynikające z początków społecznej odpowiedzialności biznesu
 • ESG jako część strategii firmy
   
11:05

Przerwa

11:25

Obecne wymogi regulacyjne

Piotr Biernacki, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Dyrektywa NFDR i jej implementacja do polskich przepisów
 • Statystyki raportowania
   
12:15

Kogo interesują dane niefinansowe

dr hab. Robert Sroka, Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

 • Krąg odbiorców danych niefinansowych
 • Zasady odpowiedzialnego inwestowania

 

13:00

Przerwa

13:30

Przegląd aktualnych badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część I

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Jakość raportowania na polskim rynku kapitałowym na podstawie dostępnych badań
 • Najważniejsze obszary do poprawy
   
14:20

Przegląd aktualnych badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część II

Agnieszka Stupkiewicz, Radczyni prawna, Fundacja Frank Bold

 • Jakość raportowania europejskich spółek na podstawie dostępnych badań
 • Najważniejsze obszary do poprawy
   
15:10

Zakończenie

Day II
Thursday
22 september 2022

Temat dnia: Otoczenie regulacyjne

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting

 • Wpływ Porozumienia Paryskiego na rozwój zrównoważonego rozwoju
 • Dobór SDG’s do działalności firmy
   
10:20

Standardy raportowania i wytyczne

Katarzyna Nowak, Sustainability Manager w MATERIALITY

 • Przegląd standardów raportowania ESG i czynniki decydujące o wyborze standardu
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dot. raportowania niefinansowego
   
11:05

Przerwa

11:25

Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Nowe wymogi w zakresie Taksonomii SF
 • Finansowe wskaźniki dotyczące Taksonomii
   
12:15

Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive i ESRS

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych , Katarzyna Nowak, Sustainability Manager w MATERIALITY

 • Stan prac legislacyjnych nad dyrektywą CSDR
 • Najważniejsze założenia projektu

 

13:00

Przerwa

13:30

Rozporządzenie 2019/2088 SFRD oczami emitentów.

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Wymogi dla instytucji finansowych wnikające z SFDR
 • Pośrednie obowiązki dla klientów
14:20

Audyt danych niefinansowych

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Obecne zasady wykonywania audytów niefinansowych
 • Limited assurance vs reasonable assurance
   
15:10

Zakończenie

Day III
Thursday
6 october 2022

Temat dnia: Jak się przygotować do raportowania?

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Różne rodzaje kapitału

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

 • Rodzaje kapitału są wykorzystywane w firmie
 • Działania budujące i uszczuplające kapitały
   
10:20

Zorganizowanie procesu raportowania w firmie krok po kroku

Monika Kulik, Ekspertka ds. Komunikacji i CSR, Orange Polska, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • Harmonogram przygotowań do raportowania 
 • Kto powinien uczestniczyć w procesie raportowania
   
11:05

Przerwa

11:25

Interesariusze w procesie raportowania

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

 • Określenie różnych grup interesariuszy
 • Sposoby dialogu z interesariuszami
   
12:15

Badanie istotności

Piotr Biernacki, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Metody ustalenia istotności
 • Proces przeprowadzania badania istotności
   
13:00

Przerwa

13:30

Metodologia zbierania i agregacji danych

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa RABEN

 • Sposoby organizacji zbierania danych w firmie i grupie kapitałowej
 • Najczęściej popełniane błędy przy zbieraniu danych
   
14:20

Jak się przygotować do raportowania? Case study

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa RABEN

 • Omówienie przygotowania do procesu raportowania 
 • Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
   
15:10

Zakończenie

Day IV
Thursday
13 october 2022

Temat dnia: Identyfikacja łańcucha wartości

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Co to jest i łańcucha wartości i dlaczego należy go identyfikować?

dr Paweł Kaczmarczyk, Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation.

 • Definicja łańcucha wartości i metody identyfikacji
 • Korzyści dla firmy płynące z identyfikacji łańcucha wartości
 • Grupa kapitałowa
 • Dostawcy i poddostawcy
 • Proces identyfikacji łańcucha wartości w praktyce
 • Etapy analizy łańcucha wartości
 • Harmonogram badania łańcucha wartości
   
11:05

Przerwa

11:25

Upstream i downstream – jak powstaje produkt i co się dalej z nim dzieje?

Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner w MATERIALITY

 • Grupa kapitałowa
 • Dostawcy i poddostawcy
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Możliwości zarządzania niższym szczeblem łańcucha wartości
   
12:15

Audyty podwykonawców

Danuta Kędzierska, SA8000 Global Scheme Manager, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

 • Metodologia przeprowadzania audytu
 • Korzyści z dokonywania audytu
   
13:00

Przerwa

13:30

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Agnieszka Nowaczek, Pracownik naukowy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • Modele biznesowe oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego
 • Korzyści płynące w wdrożenia GOZ
 • Sposoby na zmierzenie efektywności GOZ
 • Jak zarządzać GOZ na podstawie wskaźników
 • Różnice w modelach GOZ w zależności od rodzaju działalności
 • Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w zależności od branży
 • Case study
   
15:10

Zakończenie

Day V
Thursday
27 october 2022

Temat dnia: Obszar środowiskowy

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Ryzyka Środowiskowe

Robert Pochyluk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000

 • Rodzaje ryzyk środowiskowych i sposoby ich identyfikacji
 • Sposoby zarzadzania ryzykami środowiskowymi
   
10:20

Omówienie wskaźników i ich interpretacja

Paulina Szulc-Kłosińska, Sustainability Consultant Sustainability Consultant Bureau Veritas Group

 • Najważniejsze wskaźniki z obszaru środowiskowego
 • Metody liczenia wybranych wskaźników
   
11:05

Przerwa

11:25

Pożądane wartości wskaźników

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
   
12:15

Zakresy emisji gazów cieplarnianych i sposoby obliczania – cz. 1

Aleksandra Drewko, Wiodąca ekspertka ds. śladu węglowego Fundacji Climate Strategies Poland

 • Zakres 1, 2, 3 w emisji GHG
 • Sposoby liczenia emisji gazów cieplarnianych
   
13:00

Przerwa

13:30

Zakresy emisji gazów cieplarnianych i sposoby obliczania – cz. 2

Aleksandra Drewko, Wiodąca ekspertka ds. śladu węglowego Fundacji Climate Strategies Poland

 • Zakres 1, 2, 3 w emisji GHG
 • Sposoby liczenia emisji gazów cieplarnianych
   
14:15

Przerwa


 

14:20

Obszar środowiskowy. Case study

Przemysław Oczyp, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego, ESG, KPMG w Polsce

 • Najlepsze praktyki raportowania środowiskowego na przykładach 
 • Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
15:10

Zakończenie

Day VI
Thursday
3 november 2022

Temat dnia: Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Prawa człowieka

Beata Faracik, Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Ekspertka ds. biznesu i praw człowieka

 • Katalog Praw Człowieka
 • Minimum Safeguards
   
10:20

Zagadnienia z obszaru G i ich rola dla firmy

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Istota ładu korporacyjnego
 • Znaczenie ładu korporacyjnego dla zarządzania przedsiębiorstwem
   
11:05

Przerwa

11:25

Ryzyka dotyczące ładu korporacyjnego

Olga Petelczyc, Założycielka i zarządzająca Arete Audit, certyfikowana audytorka z prawie 20-letnim stażem, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego.

 • Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
 • Sposoby zarzadzania ryzykami 
   
12:15

Omówienie wskaźników i ich interpretacja – cz. 1

dr hab. Robert Sroka, Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
13:00

Przerwa

13:30

Omówienie wskaźników i ich interpretacja – cz. 2

dr hab. Robert Sroka, Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
14:20

Obszar społeczny i ładu korporacyjnego. Case study

Milena Olszewska-Miszuris, Prezeska Zarząd WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

 • Omówienie dobrych i złych przykładów raportowania w Polsce i na świecie
 • Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
   
15:10

Zakończenie

Day VII
Thursday
17 november 2022

Temat dnia: Obszar pracowniczy

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Prawa pracownicze

Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca prawny, kieruje działem prawa HR w Deloitte Legal

 • Prawa pracownicze a prawa człowieka
 • Praktyka ochrony praw pracowniczych
   
10:20

Ryzyka obszaru społecznego i pracowniczego

Olga Petelczyc, Założycielka i zarządzająca Arete Audit, certyfikowana audytorka z prawie 20-letnim stażem, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego.

 • Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
 • Sposoby zarzadzania ryzykami 
   
11:05

Przerwa

11:25

Zagadnienia różnorodności

Milena Olszewska-Miszuris, Prezeska Zarząd WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

 • Różnorodność papierowa v. rzeczywista
 • Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy
   
12:15

Omówienie wskaźników, ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników – cz. 1

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
13:00

Przerwa

13:30

Omówienie wskaźników, ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników – cz. 2

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
14:20

Najciekawsze przykłady ujawnień w obszarze pracowniczym

Magda Andrejczuk, Manager Group ESG & Sustainability w Allegro

 • Omówienie dobrych praktyk raportowania obszaru pracowniczego 
 • Najczęściej popełniane błędy
   
15:10

Zakończenie

Day VIII
Thursday
1 december 2022

Temat dnia: Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

 • Raportowanie niefinansowe za rok 2021 – analiza przypadku
 • Mocne i słabe strony raportów z rynku polskiego
   
10:20

Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym – cz. 1

Artur Gazda, ESG Reporting Specialist w MATERIALITY , Katarzyna Starzycka, Sustainability Specialist w MATERIALITY , Mikołaj Potocki, Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska.

 • Największe błędy w raportowaniu na podstawie trzech edycji Badania Corporate Climate Crisis Awareness study
 • Liderzy raportowania środowiskowego
   
11:05

Przerwa

11:25

Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym – cz. 2

Artur Gazda, ESG Reporting Specialist w MATERIALITY , Katarzyna Starzycka, Sustainability Specialist w MATERIALITY , Mikołaj Potocki, Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska.

 • Największe błędy w raportowaniu na podstawie trzech edycji Badania Corporate Climate Crisis Awareness study
 • Liderzy raportowania środowiskowego
   
12:15

Raporty dobre jakościowo - inspiracje i przykłady

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych , Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Czynniki decydujące o jakości raportowania
 • Najciekawsze przykłady raportowania z rynków światowych
   
13:00

Przerwa

13:30

Rozporządzenie 2019/2088 SFRD

Stanisław Stefaniak, Adwokat. Starszy Analityk w programie Zrównoważone Finanse Fundacji Instrat

 • Omówienie wskaźników wyliczanych przez instytucje finansowe
 • Niezbędne źródła danych
15:10

Zakończenie

Day IX
Thursday
8 december 2022

Temat dnia: Raportowanie Taksonomii w praktyce

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Raportowanie zgodności z Taksonomią SF

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Obliczanie obrotów, nakładów inwestycyjnych (CapEx), wydatków operacyjne (OpEx) zgodnie z taksonomią
 • Najczęstsze błędy w raportowaniu za rok 2021
   
11:00

Przerwa

11:20

Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Metodologia wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
 • Najważniejsze problemy
   
13:00

Przerwa

13:30

Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Metodologia wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
 • Najważniejsze problemy

 

15:00

Zakończenie

Day X
Thursday
15 december 2022

Temat dnia: Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Zmiany w raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Piotr Biernacki, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Zakres podmiotowy Dyrektywy CSRD
 • Zakres przedmiotowy Dyrektywy CSRD
 • Terminach implementacji
   
11:00

Przerwa

11:20

ESRS Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju cz. 1

Piotr Biernacki, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Architektura systemu standardów raportowania
 • Prezentacja sprawozdań zrównoważonego rozwoju
 • Podstawowe zasady raportowania
   
12:50

Przerwa

13:20

ESRS - Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju cz. 2

Piotr Biernacki, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Standardy przekrojowe
 • Standardy tematyczne
 • Standardy sektorowe
   
15:00

Zakończenie