Jak skutecznie chronić dobra niematerialne przedsiębiorstwa w Polsce i UE

Nowe regulacje materialnoprawne i procesowe oraz trendy orzecznicze w zakresie własności przemysłowej.

Start date:
25.08.2022
End date:
25.08.2022

Description

Ochrona własności intelektualnej jest szczególnie trudna w obecnych czasach, a to ze względu na wszechobecny Internet, dotyczy to szczególnie różnego rodzaju utworów. Jak więc bronić wytwarzane dobra niematerialne i własność przemysłową?

Strategia w zakresie zarządzania procesem wytwarzania własności intelektualnej w przedsiębiorstwie wymaga zabezpieczenia praw do wytworów intelektualnych tworzonych w ramach jego działalności. Wybór odpowiedniej drogi ochronnej podyktowany jest charakterem chronionego dobra niematerialnego, a także strategią jaką przedsiębiorca winien wybrać.

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie z zakresu ochrony własności przemysłowej w oparciu o aktualne orzecznictwo i case studies, z uwzględnieniem projektowanych zmian w prawie.

Celem szkolenia jest pomoc w stworzeniu właściwej strategii ochrony dóbr niematerialnych w przedsiębiorstwie oraz wyjaśnienie konieczności jej uporządkowania w celu czerpania największych korzyści i zwiększania wartości tych dóbr. Szkolenie umożliwi przeprowadzenie wewnętrznych audytów dóbr niematerialnych w przedsiębiorstwie w celu optymalizacji ochrony oraz wdrożenie właściwych strategii i praktyk.

Podczas szkolenia powiemy o:

 • znaczeniu umów z zakresu własności intelektualnej w różnych branżach oraz regulaminów i praktyk wewnątrz przedsiębiorstwa
 • efektywnej rejestracji praw własności przemysłowej – jak ją zaplanować i przeprowadzić w Polsce, UE i na świecie
 • strategiach egzekwowania praw własności intelektualnej i prowadzenia spraw spornych
 • nowym powództwie o ustalenie braku naruszenia praw własności przemysłowej
 • nowych środkach procesowych w postępowaniu o naruszenie prawa własności intelektualnej
 • specyfice spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i znaczenie regulacji w systemie ochrony własności przemysłowej
 • projektowanych zmianach w Prawie własności przemysłowej / nowych przepisach w Prawie własności przemysłowej

Na szkolenie zapraszamy:  

 • Właścicieli przedsiębiorstw
 • Członków zarządu
 • Dyrektorów marketingu
 • Prawników 
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematem

Organizacja:

 • wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
 • bieżący kontakt z trenerm i pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Agnieszka Spychała