Jak skutecznie chronić dobra niematerialne przedsiębiorstwa w Polsce i UE

Nowe regulacje materialnoprawne i procesowe oraz trendy orzecznicze w zakresie własności przemysłowej.

Start date:
25.08.2022
End date:
25.08.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 12 August

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 12 August


No. of participants

+ 23% VAT

dr Monika Żuraw

wspólnik, radca prawny

Zajmuje się prawem własności intelektualnej od ponad 20 lat. Przez 15 lat była związana z jedną z największych kancelarii prawnych w Warszawie, gdzie współtworzyła dział własności intelektualnej.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów, w tym o międzynarodowych zasięgu. Przez lata obsługiwała wyłącznie globalne marki, doradzając w zakresie strategii ochrony ich praw własności intelektualnej oraz prowadząc spory sądowe. Jest docenia przez klientów przede wszystkim za strategiczne myślenie i znajdowanie precedensowych rozwiązań, ogromne zaangażowanie, bezpośredniość w komunikacji oraz skuteczność w negocjacjach i sporach sądowych.
Jest autorka wielu publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym rozprawy doktorskiej pt. „Prawo ochronne na znak wyczerpanie, ograniczenia”. Jest wieloletnim wykładowcą akademickim z zakresu prawa cywilnego.
Jest corocznie rekomendowana przez międzynarodowe rankingi prawnicze Legal 500 EMEA oraz WTR.
Członek międzynarodowych organizacji INTA (International Trademark Association) i AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property)

Katarzyna Pikora

wspólnik, radca prawny

Od ponad 15 lat doradza i reprezentuje klientów w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Doświadczenie zdobywała w zespole IP jednej z największych polskich kancelarii, a wcześniej w uznanej kancelarii rzecznikowskiej.
Specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych, praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, praw ochrony odmian roślin oraz nieuczciwej konkurencji. Z sukcesem reprezentowała klientów przed organami administracji i sądami w sprawach o ochronę znaków towarowych, patentów, naruszenia praw autorskich i osobistych do utworów plastycznych, tajemnicy przedsię-biorstwa, niezarejestrowanych oznaczeń oraz zwalczania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.
Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych, przeniesienia praw IP, licencyjnych na know-how, technologie i patenty. Uczestniczyła w licznych analizach due diligence z zakresu IP i IT spółek z branży IT, AI, wydawniczej, energetycznej, usług medycznych.
Jest członkinią ECTA (European Community Trademark Association), gdzie działa w ramach Komitetu Prawa Autorskiego.