Implementacja dyrektywy Omnibus – nowe reguły w transakcjach z konsumentami

Start date:
30.08.2022
End date:
30.08.2022

Description

Unijna dyrektywa Omnibus jeszcze przed uchwaleniem określana była mianem New Deal dla konsumentów, gdyż jej celem jest istotne wzmocnienie pozycji konsumentów na rynku, w szczególności w obszarze nowych technologii i gospodarki cyfrowej. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów wykonawczych do 28 listopada 2021 r. i do ich stosowania od 28 maja 2022 r.

Zgodnie z projektem ustawy implementującej dyrektywę Omnibus na grunt prawa polskiego, zasadnicze zmiany zostaną wprowadzone do ustawy o prawach konsumenta, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz do ustawy o cenach. Nowe regulacje, które obecnie zostały skierowane do Sejmu, obejmą wiele aspektów obrotu konsumenckiego i dotyczyć będą między innymi sposobu informowania o obniżkach cen, zasad publikowania i moderowania opinii i recenzji konsumenckich, rozszerzenia ochrony konsumenckiej na usługi „opłacane” danymi osobowymi konsumenta czy zagadnienia podwójnej jakości produktów. Istotne zmiany dotyczyć będą także internetowych platform handlowych.


Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowanych zamian i uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:
•    Jak podawać informacje o obniżonej cenie towaru lub usługi?
•    Jak organizować promocje cenowe towarów lub usług oraz jak je reklamować?
•    W jaki sposób uwidaczniać ceny dla towarów z krótkim terminem przydatności?
•    Jakie działania będą traktowane jako obniżka ceny?
•    Jak informować o indywidualnym dostosowaniu ceny?
•    Jakie są nowe obowiązku przedsiębiorców w przypadku „płatności” danymi osobowymi?
•    W jaki sposób prawidłowo pozyskiwać, weryfikować, moderować i prezentować opinie konsumentów?
•    Jak przedstawić informacje o plasowaniu ofert?
•    Jakie są nowe obowiązki internetowych platform handlowych?
•    Jak ustrzec się przed zarzutem nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na  stosowaniu tzw. podwójnej jakości?
•    Jakie sankcje grożą za niestosowanie się do przepisów?
Projektowana ustawa ma szansę zwiększyć ochronę konsumentów i dostosować służące temu narzędzia w szczególności do postępującej digitalizacji  transakcji  z udziałem konsumentów. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność weryfikacji stosowanych procedur i spełnienia dodatkowych wymogów.  
Zespół ekspertów zaproszonych do poprowadzenia szkolenia wyróżnia bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe związane m.in. z prawem konsumenckim i prawem konkurencji. Wśród prelegentów Dorota Karczewska uczestnicząca w procesach legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, m. in. w pracach nad dyrektywą Omnibus, była wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiedzialna  m. in. za egzekwowanie prawa konsumenckiego i nadzorowanie Inspekcji Handlowej.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:
•    przedstawicieli działów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta,
•    przedstawicieli branży  e-commerce,
•    osoby prowadzące sklepy stacjonarne
•    osoby prowadzące sklepy internetowe
•    rzeczników konsumentów, 
•    osoby odpowiedzialne za wypełnianie obowiązków informacyjnych względem konsumentów, 
•    wszystkich zainteresowanych tematyką.

Organizacja:
•    wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
•    bieżący kontakt z prelegentami
•    dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y
•    sesja pytań i odpowiedzi


Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome,  

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń widzą wyraźnie co wykładowca pokazuje na ekranie. 

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.