Prawo energetyczne - praktyczne aspekty

Start date:
07.12.2022
End date:
07.12.2022

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 28 November

1 490 zł per person + 23% VAT

order after 28 November


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego zaprezentowanie będą w przystępny sposób zawiłe regulacje z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego. Wyeksponowane zostaną zagadnienia o charakterze praktycznym, które z pewnością ułatwią świadczenie usług doradztwa prawnego dla odbiorców energii elektrycznej. Przedstawione zostaną również mechanizmy funkcjonujące na rynku energii z pogranicza biznesu i prawa.
Omówione zostaną zagadnienia w zakresie:
•    obowiązujących regulacji prawnych kształtujących rynek energii elektrycznej w Polsce;
•    umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej;
•    efektywności energetycznej;
•    funkcjonowania rynku mocy;
•    koncesjonowania prowadzenia działalności na rynku energii elektrycznej;
•    zasad funkcjonowania na rynku odbiorców energii elektrycznej z uwzględnieniem odbiorcy przemysłowego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej.

Odbiorcy:
Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    radców prawnych, aplikantów radcowskich, 
•    adwokatów, aplikantów adwokackich, 
•    prawników wewnętrznych, 
•    doradców prawnych, 
•    doradców energetycznych, 
•    managerów ds. energii,
•    wszystkich zainteresowanych tematem.

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – po każdym wykładzie przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska